BRATISLAVA. Prvú transplantáciu srdca v bývalom Československu, ale zároveň aj v strednej a východnej Európe uskutočnil lekársky tím pod vedením Prof. MUDr. Karola Šišku, DrSc. a doc. MUDr. Ladislava Kuželu, DrSc. pred 50 rokmi 9. júla 1968 na II. chirurgickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) na Partizánskej ulici v Bratislave. Považuje sa za prvú napriek tomu, že pacientka po operácii zomrela na následky iných ochorení. Bola to v poradí 24. transplantácia srdca na svete.

 

Prečítajte si

Pacientky po transplantácii: Spýtajte sa našich rodín, či to má zmysel

 

Prvé srdce transplantovali žene 

Transplantácii s mimotelovým obehom krvi predchádzala experimentálna a klinická príprava. V rokoch 1966-1968 bol MUDr. Kužela na študijnom pobyte na Pacific Medical Center v Spojených štátoch amerických, kde po obhajobe dizertačnej práce získal vedecký titul Master of Clinical Sciences. Po návrate na Slovensko bol práve on iniciátorom tejto transplantácie. Darcom srdca bol 46-ročný muž, ktorý utrpel smrteľné poranenie mozgu pri páde z balkóna a príjemcom 54-ročná žena Šarlota Horváthová. Operácia trvala viac než päť hodín. Ešte 9. júla 1968 večer však prišla smutná správa - transplantované srdce zlyhalo. Pacientka zomrela ešte v operačnej sále na následky iných ochorení.

 

Šarlota Horváthová.  Foto archív TASR - Koloman Cích

 

Historicky prvú transplantáciu srdca na svete uskutočnil Christiaan Neethling Barnard 3. decembra 1967 v Kapskom Meste v Juhoafrickej republike (JAR). Reakcie boli rôzne - od nadšenia až po skepsu. Bez ohľadu na to však táto úplne prvá transplantácia srdca bola veľmi silným podnetom pre desiatky a až stovky kardiochirurgov, ktorí sa rozhodli Barnarda nasledovať.

K nim sa zaradila aj skupina lekárov v Bratislave, kde vykonali prvú, ale neúspešnú transplantáciu srdca v bývalom Československu, a to 9. júla 1968. Podobne skončilo aj úsilie väčšiny transplantačných tímov na celom svete.

 

 

Pacient žil 13 rokov

Prvú úspešnú transplantáciu srdca v bývalom Československu vykonal chirurg Pavel Firt 31. januára 1984 v pražskom Inštitúte klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM). Príjemca žil s druhým srdcom 13 rokov a zomrel na zlyhanie obličiek v dôsledku dlhodobého farmakologického zaťaženia organizmu.

Prvé srdce v histórii samostatnej Slovenskej republiky (SR) transplantoval kolektív lekárov a sestier pod vedením kardiochirurga MUDr. Viliama Fischera, CSc., FICS v noci z 20. na 21. marca 1998 v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave vtedy 58-ročnému pacientovi. Štefan Petrík z Jura nad Hronom žil s novým srdcom 9,5 roka, pričom nezomrel na srdcové ochorenie.

Systematický program transplantácie srdca na Slovensku založil prof. MUDr. Juraj Fabián, DrSc., FESC. Od začiatku transplantačného programu na Slovensku sú nepretržite pripravené tímy, ktoré sú schopné do približne piatich hodín transplantovať srdce. Pacienti následne dokážu viesť plnohodnotný život. NÚSCH, a. s., je jediné pracovisko na Slovensku, kde sa transplantácie srdca vykonávajú.

Transplantácia srdca predstavuje štandardnú liečebnú metódu inak neriešiteľného chronického zlyhávania srdca. Počet pacientov, ktorí by takúto liečbu potrebovali, sa neustále zvyšuje. Ide o celosvetový trend.