Dobový gauč, staré kreslá, veľký stôl, knižnica s knihami a časopismi. Izba je veľká asi štyrikrát osem metrov a je výnimočná. Je to retro izba pre pacientov a pacientky následnej lôžkovej starostlivosti Vítkovickej nemocnice v Ostrave. Seniori sa tu stretávajú, trávia voľný čas, tu sa stretávajú s návštevami alebo rehabilitujú, píše sa na webe nemocnice.

 

Retro izba pre seniorov oslovila

“Myšlienku zriadiť retro izbu sme zverejnili na našom nemocničnom facebooku a hneď sa nám ozývali ľudia, ktorí do nej chceli venovať nábytok a zariadenie. Vďaka tomu sme izbu otvorili už v decembri,” hovorí Lenka Holubová, staničná sestra oddelenia Následnej starostrlivosti Vítkovickej nemocnice. Povedala, že izba má pozitívny vplyv na seniorov a ich pamäť. V dobovom prostredí si spomenú na zabudnuté spomienky a precvičujú tak mozgové funkcie.  

 

 

Dievčatá chodia na kávičkáreň

Retro izbu využívajú aj pracovníci rehabilitácie, ktorí s pacientmi precvičujú kognitívne funkcie, teda pamäť, spoznávanie predmetov či najrôznejšie edukatívne hry.

“Chodia tam aj dievčatá z dobrovoľníckeho združenia ADRA na tzv. kávičkáreň. Rozprávajú sa s pacientmi, hrajú rôzne spoločenské hry a vyrábajú aj najrôznejšie darčekové predmety v rámci pracovnej terapie,” dodala staničná sestra Lenka Holubová.