Dolná snemovňa britského parlamentu v piatok schválila návrh zákona, ktorým sa sexuálne obťažovanie na verejnosti stane špecifickým trestným činom. Zákonom sa teraz bude zaoberať Snemovňa lordov, informuje TASR na základe správy britskej stanice BBC.

Prísnejšie tresty za obťažovanie žien 

V Británii od roku 1986 platí zákon, podľa ktorého je úmyselné obťažovanie alebo vyvolávanie strachu kvalifikované ako trestný čin. Novelizáciou zákona by sa zaviedol nový trestný čin, ktorý by sa uplatňoval v prípadoch, keď príčinou takéhoto konania bola rodová príslušnosť obete.

Zákon by zaviedol aj prísnejšie tresty pre páchateľov, pričom horná hranica trestnej sadzby by sa zvýšila zo šiestich mesiacov na dva roky.

Návrh zákona o ochrane pred sexuálnym obťažovaním na verejnosti na základe rodovej príslušnosti predložil bývalý minister obchodu za Konzervatívnu stranu Greg Clark. Pred poslancami zdôraznil, že  prijatie takéhoto zákona by bolo historickým okamihom.

Historický zákon

Vysvetlil, že prvýkrát v dejinách Británie bude úmyselné obťažovanie, prenasledovanie, pokrikovanie ponižujúcich slov, obscénne gestikulovanie na ženy a dievčatá na verejných miestach s úmyslom vyvolať v nich znepokojenie alebo úzkosť  špecifickým trestným činom, a to závažným. Clark pripomenul, že takémuto obťažovaniu bývajú na verejnosti vystavení aj muži a chlapci.

Stella Creasyová z Labouristickej strany upozornila, že "mizogýnia je hnacou silou zločinov proti ženám a dievčatám". Zdôraznila, že v predloženej právnej norme sa vôbec "prvýkrát veľmi jasne uznáva, že ženy sú terčom útokov len preto, že sú ženy". Vyjadrila tiež poľutovanie z toho, že takto fakt doteraz v britskom zákonodarstve nebol nijako reflektovaný. Návrh zákona musí ešte schváliť Snemovňa lordov.