Obťažovanie žien na verejnosti je alarmujúci problém, s ktorým majú skúsenosť 3 zo 4 slovenských žien. Vyplýva to z medzinárodnej štúdie značky L'Oréal Paris, ktorá si prieskum urobila, aby lepšie pochopila problém sexuálneho obťažovania na verejnosti. 

Ukázal, že obťažovanie má rôzne podoby - chlípne pohľady, gestá, pokrikovanie, komentáre, pokusy o dotyky alebo zblíženie sa, ale aj nevhodné sexistické vtipy.

Často sa deje nenápadne a rafinovane a veľa žien ani netuší, že sa im deje, alebo si ho zamieňajú s flirtovaním.

Obťažovanie nie je flirtovanie

Medzi obťažovaním a flirtovaním je ale jeden zásadný rozdiel. Kým flirtovanie je v poriadku, obťažovanie nie je. K flirtovaniu dochádza vo vzťahu s inou osobou a súhlasíme s ním. Obťažovanie je nežiadúce, deje sa bez súhlasu. V istej chvíli môže do obťažovania prejsť aj spočiatku nevinné flirtovanie.

Dochádza k nemu na uliciach, vo verejnej doprave, v reštauráciách a baroch, na festivaloch aj na internete. Týka sa predovšetkým žien, ale čelia mu rovnako aj muži.

Obťažovanie na ulici. Foto - thiisyourconscience.com

Na celom probléme je znepokojúca aj absencia správnej reakcie ľudí, ktorí sú svedkami takejto udalosti. Vidíme, čo sa deje, ale iba odvrátime zrak. Chceli by sme sa ozvať, ale z opatrnosti mlčíme.  Nevedomosť o tom, čo predstavuje pouličné obťažovanie a čo robiť, obmedzuje našu schopnosť konať a znižuje sebaúctu mužov a žien, ktorí trpia pouličným obťažovaním.

Ak pozorujeme obťažovanie bez toho, aby sme zasiahli, prehlbujeme tým traumu, ktorú prežíva osoba obťažovaniu vystavená a súčasne posilňujeme u páchateľa predstavu, že je jeho správanie v poriadku. 

Značka L'Oréal Paris urobila medzinárodnú štúdiu, aby lepšie pochopila problém sexuálneho obťažovania na verejnosti. Prieskum sa realizoval aj na Slovensku. Výsledky prieskumu sú alarmujúce, až 71 percent slovenských žien zažilo nejakú formu sexuálneho obťažovania na verejnosti.

Chlípne pohľady, gestá, komentáre vedú

Za najčastejšie druhy obťažovanie, ktoré zažili, uvádza takmer polovica zúčastnených žien chlípne pohľady a nevhodné gestá, pískanie, mľaskanie, sexuálne komentáre a vtipy na ich telo. Tretina žien zažila verejné poníženie s nevhodným oslovením a 36 percent žien čelilo nátlaku na získanie kontaktných informácií. Ďalšími nevhodnými prejavmi boli pokusy o telesný kontakt, dotyky, vtieravé otázky, stalking, posielanie sexuálnych obrázkov a žiadosti o sex.

Najčastejšie sa obťažovanie týkalo žien do 34 rokov, ktoré tvoria až 86 percent z obetí. Aby sa tomu vyhli, podmieňujú tomu svoje správanie. Takmer polovica zo žien sa podľa prieskumu radšej vyhne pobytu mimo domova vo večerných hodinách, aby predišli obťažovaniu, vyhýbajú sa podozrivým miestam. Tretina slovenských žien nechodí nikde sama a zvažuje, čo si oblečie.

Pomôže iba polovica svedkov

Prieskum ďalej ukázal, že až 62 percent ľudí na Slovensku už bolo svedkom sexuálneho obťažovania na verejných miestach. Zasiahnuť sa rozhodla približne polovica. Hlavným dôvodom, prečo v takýchto prípadoch ľudia nezasiahnu je obava, že situáciu ešte zhoršia alebo majú tzv. syndróm „nezúčastneného diváka“, čo znamená, že nerobím nič, lebo ani nikto iný nič nerobí. Pritom až 77 percent svedkov incidentu je presvedčených, že ak by zasiahli, situácia by sa zlepšila.

Ilustračné foto - pexels.com

Školenie pomôže obeti aj svedkom

A práve toto je hlavný dôvod, prečo spoločnosť L’Oréal Paris prichádza s návodom, čo robiť, ak si na verejnosti všimnete nevhodné správanie voči inej osobe, alebo ak ste objektom obťažovania vy. Pripravila vzdelávací školiaci program Stand up, ktorého cieľom je pomôcť bojovať proti obťažovaniu na verejnosti a pomôcť vytvoriť bezpečný priestor pre všetkých. 

„Značka L'Oréal Paris vždy presadzovala a oslavovala posilnenie postavenia žien za všetkých okolností. Obťažovanie na verejnosti existuje a teraz nadišiel čas, aby sme sa za seba navzájom postavili. Stand Up je program, ktorého cieľom je zmierniť obťažovanie na verejnosti tým, že bude školiť ženy aj mužov, ako bezpečne zasiahnuť, ak sú svedkami takého obťažovania. Postavme sa všetci proti obťažovaniu na verejnosti. Stojí to za to,“ hovorí Delphine Viguier-Hovasse, prezidentka pre globálnu značku spoločnosti L'Oréal Paris.

Školiaci program môžete absolvovať aj z domu. Stačí si pozrieť 10 –minútové online video určené pre obete sexuálneho obťažovania, ale aj pre všetkých, ktorí chcú vedieť ako bezpečne zasiahnuť v prípade, že sú svedkami takéhoto správania. Zúčastniť sa môžete aj živého hodinového školenia.

Lokálnym partnerom a odborným garantom projektu je nezisková organizácia Konsent, ktorej cieľom pre rok 2022 je preškolenie až 15 000 ľudí, ktorí by boli schopní účinne reagovať v prípade, že sa stanú svedkami obťažovania na verejnosti.