BRATISLAVA. Rozdiely medzi mužmi a ženami sa v Európskej únii (EÚ) postupne znižujú. Slovensko však bolo jedinou krajinou únie, v ktorej sa za desať rokov situácia síce len mierne, ale zhoršila. Vyplýva to z aktuálneho Indexu rodovej rovnosti, ktorý zverejňuje Eurostat.

 

Prečítajte si

 

Slovensko sa prepadlo o sedem pozícií

Index skúma rozdiely medzi mužmi a ženami na pracovnom trhu, vo vzdelaní, v príjmoch, v zdravotnom stave, v zapojení sa do verejného života a rozdiely v čase strávenom s rodinou. Aktuálne výsledky priradili Slovensku úroveň 52,4 bodu zo 100. Najmenšie rozdiely sú vo Švédsku, kde je rovnosť na úrovni 82,6 bodu. Najväčšiu nerovnosť zaznamenali v Grécku (50 bodov), nasleduje Maďarsko (50,8 bodu) a Slovensko zhodne s Rumunskom. "V rovnosti medzi pohlaviami je Slovensko na 26. mieste v rámci krajín EÚ a za posledné roky sa prepadlo až o sedem pozícií. Priemer za všetkých 28 krajín EÚ je na úrovni 66,2 bodu," priblížila analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková.

Najväčšie rozdiely v prospech žien sú na Slovensku v prípade zdravia. "Ženy sa dožívajú v priemere o sedem rokov viac ako muži, a to napriek tomu, že 40 % mužov inklinuje k športovým aktivitám a konzumácii ovocia a zeleniny, v porovnaní s 33 % žien. Nadmerne však  pije alkohol a fajčí 47 % mužov, zatiaľ čo žien len 24 %," poznamenala Buchláková.

Miera zamestnanosti za sledované obdobie rokov 2005 až 2015 sa pohybovala na úrovni 60 % v prípade žien, zamestnaných však boli až tri štvrtiny mužov. Na plný úväzok bolo zamestnaných až 60 %, žien len 44 %. Naopak, na čiastočný pracovný úväzok pracovalo viac žien, a to 8 %, mužov iba 4 %. "Čo sa týka platov, ženy zarábajú v priemere o 21 % mesačne menej ako muži. V priemere pritom pracujú 39 hodín týždenne. Muži pracujú o dve hodiny dlhšie," doplnila Buchláková.

 

 

Rozdiely v starostlivosti o domácnosť 

Za posledné roky narastajú rozdiely medzi pohlaviami v starostlivosti o domácnosť a deti, a to v neprospech žien. Až 35 % z nich sa stará o deti, prípadne sa s nimi učí, a to najmenej hodinu denne. Rovnaké činnosti vykonáva len 19 % mužov. Ženy sa viac starajú aj o dennodenné aktivity spojené s chodom domácnosti, podľa indexu sa to týka až 77 % žien, pričom tieto činnosti má na starosti iba 47 % mužov. Najmenej hodinu denne varí a upratuje 60 % žien, mužov iba 16 %.

V prípade vzdelania sú rozdiely medzi pohlaviami mierne. Vysokoškolské vzdelanie dosiahlo 19 % žien a 16 % mužov. Ženy sa však nezapájajú do verejného života tak ako muži. V sledovanom období bola iba pätina z nich v parlamente. A iba 15 % žien je v predstavenstvách firiem.