Popradská nemocnica je jedným z dvoch zariadení na východe Slovenska určených pre štátom riadený mamografický skríning rakoviny prsníka u žien. Mamografia v popradskej nemocnici totiž splnila prísne kritériá a dostala sa tak do prvej desiatky vybraných pracovísk, na ktorých sa v rámci Roku prevencie budú robiť skríningové vyšetrenia mamografom, ako prevencia rozvoja nádorových ochorení prsníka. Informovala o tom hovorkyňa Nemocnice Poprad, a.s. Sylvia Galajda.

 

Prečítajte si

Ročne zomrie zbytočne 300 Sloveniek na rakovinu prsníka

 

Rakovina prsníka je u žien najčastejšia

Aktívna prevencia zo strany štátu a zdravotných poisťovní je reakciou na fakt, že rakovina prsníka je u žien najčastejšou formou onkologického ochorenia. „Zdravotné poisťovne začnú v septembri pozývať ženy vo veku od 50 do 69 rokov na skríningové vyšetrenie mamografom. Pôjde o náhodný výber a pozvánka, ktorú poistenkyne dostanú, bude slúžiť ako žiadanka,“ ozrejmila hovorkyňa s tým, že ženy sa tak môžu na preventívne mamografické vyšetrenie objednať len so spomínanou pozvánkou na ktoromkoľvek z vybraných pracovísk.

Popradská nemocnica sa dostala medzi dve pracoviská na východe Slovenska, ktoré zastrešia nielen preventívne mamografické vyšetrenia žien z Prešovského a Košického kraja, ale pravdepodobne aj z blízkych okresov stredného Slovenska. Aj tento fakt podľa generálneho riaditeľa nemocnice Petra Petruša svedčí o tom, že Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie (ODaIR) nemocnice, si od komplexnej rekonštrukcie v roku 2012 dlhodobo udržiava vysoký štandard. „Neustále zavádzanie nových diagnostických a terapeutických výkonov vrátane viacerých prvenstiev v rámci Slovenska, obnova a dopĺňanie prístrojového vybavenia, to všetko je výsledok úzkej spolupráce vedenia nemocnice s personálom oddelenia. Cieľom je poskytnúť ženám starostlivosť na najvyššej možnej úrovni,“ skonštatoval riaditeľ a zdôraznil, že ani najlepšia technika a moderné pracovisko by nemohli úspešne fungovať bez kvalitného a erudovaného personálu oddelenia.

 

Mamografia odhalí rakovinu oveľa skôr

Na mamografickom pracovisku ODaIR v Poprade sa najčastejšie vykonáva mamografia, duktografia, stereotaktická biopsia, stereotaktická lokalizácia a tiež tomosyntéza. Pracovisko je vybavené digitálnym mamografickým prístrojom s plným vybavením, vrátane mobilného mamografického kresla pre invazívne a neinvazívne výkony. Na pracovisku sa vykonávajú mamografické vyšetrenia vrátane diagnosticko-intervenčných vyšetrení, v prípade potreby aj kontrola pod USG prístrojom.

„Mamografia je preventívna metóda, ktorá vzniku onkologického ochorenia nezabráni, je však najúčinnejšou metódou zistenia rakoviny v počiatočnom alebo vo veľmi včasnom štádiu. Podľa lekárov často aj o tri až päť rokov skôr, než by bolo ložisko možné nahmatať napríklad pri samovyšetrení,“ objasnil primár ODaIR v Poprade Michal Heržák. Dodal, že v rámci skriningu samovyšetrenie zostáva dôležitou doplnkovou preventívnou aktivitou žien, avšak mamografia má nezastupiteľné miesto, pretože môže upozorniť už aj na malé lézie, ktoré môžu byť zhubného pôvodu. To sa následne overuje ďalšími nadväznými vyšetrovacími metódami ako napr. ultrazvuk, core cut biopsia a stereotaktická biopsia.

Okrem Popradu a Starej Ľubovne na východe, budú štátom riadený skríning rakoviny prsníka už žien vykonávať aj v zariadeniach v Bratislave, Trnave, Nitre, Prievidzi, Trenčíne a Malackách.