BRATISLAVA. Učiteľky a učitelia zatiaľ štrajk nevzdávajú. Dnes sa opäť chystajú vyjsť do ulíc. Začnú o štvrtej poobede v mestskej časti Karlova Ves. „Pochod vďaky slovenským učiteľom“ organizujú rodičia. Povedie až na Námestie SNP v centre Bratislavy. Tam bude pokračovať demonštráciou na podporu štrajku.

 

Večere aj víkendy patria práci

Mylné predstavy o pracovnom čase učiteliek a učiteľov vyvracajú štatistiky spoločnosti aSc Applied Software Consultants, ktorá prevádzkuje elektronickú žiacku knižku. Firma analyzovala 30 miliónov zápisov – tie ukázali čas, kedy učiteľky a učitelia opravujú písomky, či pripravujú sa na svoje hodiny.

 

Viac ako tretina zápisov prebieha v popoludňajších až nočných hodinách (od 15.00 do polnoci). Zápisom zväčša predchádajú hodiny opráv písomiek. Zdroj: aSc Applied Software Consultants, ISU

 

Práca učiteľov sa nekončí na obed, ba dokonca ani piatkovým večerom, vysvetľuje Jana Ftáčnik Pastorková z Iniciatívy slovenských učiteľov. Upozorňuje, že štatistiky a grafy ukazujú len merateľnú časť práce pedagógov.

„V rámci prípravy na vyučovanie si tvoríme pracovné listy, písomné práce, či cvičenia, ktoré následne opravujeme. Premýšľame ako motivovať svojich žiakov a ako riešiť výchovné problémy, ktoré sa vyskytli počas vyučovania,“ hovorí.

Do práce učiteľa tiež podľa nej patrí vypisovanie triednej knihy, katalógových listov, príprava stretnutia s rodičmi a vybavovanie exkurzie a výletov. Vo svojom voľnom čase sa učiteľky a učitelia bežne venujú dokončeniu príprav či samoštúdiu, dodáva.

 

Značná časť práce pedagógov sa deje cez víkend, cez víkend výrazne prevažuje práca odvedená v nedeľu.  
Zdroj: aSc Applied Software Consultants, ISU

 

Rozdielne štatistiky

Ministerstvo školstva tvrdí, že štrajk odznieva. K piatku minulého týždňa evidovalo už len 34 zatvorených škôl – teda len pol percenta z celkového počtu.

Štatistika Iniciatívy slovenských učiteľov však hovorí o úplne iných číslach. Od 25. januára sa do štrajku zapojilo viac ako 14 500 učiteliek a učiteľov na vyše 950 školách. Neodučilo sa viac ako 300 tisíc vyučovacích hodín. Do živej reťaze v 14-tich mestách Slovenska sa ich zapojilo viac ako 10 tisíc, pridali sa aj rodičia a študentky a študenti.

Aktuálne stále štrajkuje takmer päť tisíc učiteliek a učiteľov z približne päťsto škôl. Iniciatíva počíta s tým, že štrajkujúci sa prestriedajú.

 

 

Čo učitelia žiadajú:

Základnou požiadavkou je priblíženie sa svetovému a európskemu štandardu v podiele HDP smerujúceho do školstva v priemere na úrovni 6 percent hrubého domáceho produktu (HDP), u nás je to 3,9 percenta HDP.

Zvýšenie investícií do školstva by mali vyrovnať priepastné rozdiely vo vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami. A tiež priblížiť mzdy pedagogických a odborných zamestnancov v školstve mzdám učiteľov v Česku, Poľsku a Maďarsku.

Pedagogickí a odborní zamestnanci dlhodobo požadujú mzdu vo výške 1,2 až 1,6 násobku priemernej mzdy.

Žiadajú aj komplexné prehodnotenie zákona o pedagogických zamestnancov, systém ich ďalšieho kariérneho rastu a kontinuálneho vzdelávania.

 

Ministerstvo školstva požiadavkám štrajkujúcich v ústrety nevychádza. Plánuje však podporiť šport na školách. Podľa údajov ministerstva 255 základných škôl a 50 stredných škôl nemá vhodné telocvične. Preto ministerstvo vyčlenilo na opravu 9 miliónov eur a milión eur na ich vybavenie.  

 

Prečítajte si aj Učiteľky o proteste: Pomôžu len aktivity zdola