Ešte ani nezačala jeho účinnosť a už tu máme prvé vážne nedostatky nového zákona, ktorý len nedávno prešiel parlamentom a prichádza z dielne strany HLAS – SD. Aktuálne môžu rodičia poberať rodičovský príspevok na dieťa len do 3 rokov veku. Hlas prišiel s nápadom predĺžiť poberanie rodičovského príspevku pre tých rodičov, ktorých deti nevezmú do škôlky. Zákon však pokrivkáva na viacerých miestach.

Nebudem chodiť okolo horúcej kaše a stručne ich popíšem: 

1/ Keďže na dosiahnutie nároku na predĺžený rodičovský príspevok bude stačiť rozhodnutie o neprijatí dieťaťa z jeho spádovej škôlky (tá sa určuje podľa trvalého bydliska dieťaťa), nebude to motivovať rodiča, aby umiestnil dieťa do inej ako spádovej škôlky vo svojom okolí. Veď kto by nechcel 473,30Eur mesačne (resp. 345,20Eur, ak predtým nemal nárok na materské)? Od septembra sa totiž zvyšuje suma rodičovského príspevku na tieto hodnoty. 

2/ Riaditeľkám materských škôl sa začínajú kopiť ústne prosby od rodičov, aby im predsa len dali zamietavé stanovisko aj napriek tomu, že v skutočnosti pre ne miesto v spádovej škôlke majú. Niektorým rodinám očividne viac vyhovuje dostať peniaze navyše namiesto toho, aby ich dieťa šlo medzi rovesníkov a vzdelávalo sa v škôlke, aj keď vek na to už má. 

3/ Diskriminácia detí, ktorým zle vychádzajú roky – rodičia detí, ktoré nedosiahnu vek 3 roky do 31.8.2023, a zároveň nedostanú miesto v škôlke, nebudú mať na predĺžený rodičák nárok. Čo má rodič urobiť počas mesiacov, kedy už nedostáva klasický rodičák, lebo jeho dieťa dosiahlo vek 3 roky, a zároveň preň nemá miesto v škôlke, lebo v čase, keď žiadal o jeho umiestnenie, dieťa ešte nemalo 3 roky? Na to už zákon nemyslí. 

4/ Diera v zákone v situácii, keď rodič žiada o miesto v škôlke mimo tzv. riadny zápis, ktorý sa deje len v priebehu mesiaca máj (1. – 31.5.). Ak totiž rodič požiada o miesto v škôlke pre svoje dieťa v iný mesiac ako počas mája, na predĺžený rodičovský príspevok nebude mať nárok. Pritom školský zákon hovorí o tom, že škôlky môžu prijímať žiadosti o umiestnenie detí počas celého roka. Ako k tomu príde napríklad rodina, ktorá sa počas roka presťahuje do iného mesta napríklad vo februári a ich dieťa už bude mať nad 3 roky? Ak sa presťahujú dajme tomu do Bratislavy, je veľká pravdepodobnosť, že miesto v škôlke nikde nedostanú – rodičia takéhoto dieťaťa nebudú mať nárok a predĺžený rodičák. Smola. 

Už od začiatku sme upozorňovali, že tento návrh nie je dostatočne dobrý. Znižuje motiváciu rodičov dávať deti do škôlok, v súčasnej podobe je diskriminačný a zároveň je zbytočne drahý, pretože finančné prostriedky naň pôjdu zo štátneho rozpočtu. V Progresívnom Slovensku (PS) sme už niekoľkokrát do parlamentu dali návrh na Príspevok na predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktorý považujeme za lepší, adresnejší a hospodárnejší. 

Náš príspevok by nahradil aktuálny príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý sa vôbec nečerpá. Slúžil by na úhradu nákladov spojených s umiestnením dieťaťa do akejkoľvek škôlky až do výšky 350 eur mesačne. Zároveň, čo je ešte dôležitejšie, chceme predĺžiť nárok na tento príspevok pre všetky deti až do veku, kedy nastúpia na povinnú predškolskú dochádzku. Na finančné krytie tohto riešenia by boli použité prostriedky z EÚ, takže by toto riešenie takmer nezaťažilo štátny rozpočet. Príspevok má slúžiť na obdobie, pokým štát nezabezpečí dostatočné kapacity miest v škôlkach v rámci služieb poskytovaných štátom.

Tento návrh zákona máme predložený aj na aktuálne prebiehajúcej schôdzi NR SR. Nerobíme si ilúzie, že by pri súčasnej politickej situácii a prebiehajúcej predvolebnej kampani prešiel. My sa však sústredíme na budúcnosť – budúcnosť, kde si rodičia budú môcť vybrať kvalitné a dostupné služby starostlivosti o svojej deti. Dá sa to!