Nová talianska premiérka Giorgia Meloniová, ktorá sa cez víkend stala prvou ženou v tejto funkcii, oznámila, že chce v oficiálnej komunikácii používať mužský titul „premiér“, nie premiérka.

V čase, keď sa v Taliansku očakávajú prvé politické opatrenia prijaté Giorgiou Meloniovou ako novou šéfkou vlády sa do centra pozornosti dostala rodová otázka.

Premiér alebo premiérka?

Meloniová sa totiž rozhodla, že vo svojej oficiálnej komunikácii, chce byť označovaná „predseda vlády/premiér“ (v taliančine „il presidente“) “ a nie ako „predsedníčka vlády /premiérka“ (v taliančine ako la presidente alebo la presidentessa“. Jej rozhodnutie vyvolalo veľa reakcií.

Kritizujú ju za to najmä ľavicové strany. "Prvá žena na čele talianskej vlády sa chce nechať oslovovať mužský titulom," čudovala sa podľa agentúry APA Laura Boldriniová, poslankyňa za stredoľavicovú Demokratickú stranu. Boldriniová tiež kritizovala, že už názov strany, ktorú Meloniová vedie od roku 2014, ignoruje ženy. Meloniová je líderkou krajne pravicovej strany Bratia Talianska.

Problém nie je gramatický, ale kultúrny

K problematike sa v Taliansku vyjadruje mnoho odborníkov. Z akademickej obce zaznieva názor, že v skutočnosti je to skôr kultúrna a spoločenská otázka ako gramatická. Prezident Accademia della Crusca Claudio Marazzini považuje obe gramatické formy za správne. "Žiadny lingvista nemôže tvrdiť, že jeden z nich je nesprávny alebo nevhodný", pripomenul. Ide skôr o historicky a kultúrne zaužívané pravidlá v komunikácii. 

Hoci sú mnohé profesie v Taliansku už zaužívané aj v ženskom rode, keďže ich v minulosti ženy bežne zastávali, ako napríklad „profesorka“, „doktorka“, „predavačka“, pri profesiách, do ktorých sa ženy dostávajú len postupne, najmä tých mocenských, preferujú aj samotné ženy oslovenia v mužskom rode. Cítia, že, že funkcia v mužskom rode má pre verejnosť väčšiu váhu a autoritu.

Boldriniová sa však premiérky pýta: "Čo vám bráni uplatniť si prvenstvo v jazyku?"

Meloniová nie je prvá

Meloniová nie je prvá,  ktorá s takýmto rozhodnutím prišla. Rovnako sa zachovala aj dirigentka Beatrice Veneziová, najmladšia žena, ktorá dirigovala európsky orchester, keď na festivale v San Remo potvrdila, aby bola uvádzaná ako „dirigent“.

Zaujímavosťou je, že aj Laura Boldriniová sa ako bývalá predsedníčka talianskeho parlamentu v rokoch 2013 – 2018 tiež nechala oslovovať ako „predseda“ parlamentu, ale v súčasnosti podporuje kampaň na podporu uvádzania ženských povolaní v ženskom rode v médiach.

Kritika prišla aj od televízie

Meloniovú kritizuje aj odborová organizácia talianskej verejnoprávnej televízie Rai"Kým Taliansko bojuje za presadzovanie európskych noriem pre viac žien vo verejných funkciách, sme teraz svedkami kroku späť," napísala vo vyhlásení odborová organizácia Usigrai.

Tá tiež zdôraznila, že vedenie Rai nedávno schválilo, že ženská forma profesií by mala byť používaná kedykoľvek je to len možné. "Nikto nemôže nútiť našich kolegov, aby užívali v prípade Meloniovej mužskú formu jej funkcie," dodali odbory.