V susednom Poľsku sledujeme najväčšie protesty proti sprísneniu interrupcií. Státisíce ľudí v uliciach žiadajú odstúpenie vlády a bojujú proti jednému z najprísnejších interrupčných zákonov v celej Európskej únii. 

Slovenské ženy pred pár dňami len o jeden hlas unikli schváleniu nového, prísnejšieho zákona o interrupciách, ktorý navrhli konzervatívni politici a političky. Má žena právo rozhodovať o svojom tele? Prečo sa politici a političky tak zaujímajú  o obmedzovanie reprodukčných práv žien? 

Reprofoto - Jeden svet

Aj na tieto témy chce poukázať tohtoročný Medzinárodný filmový festival Jeden svet, a to formou online výstavy, kde predstaví veľmi netradičné diela renomovanej islandskej umelkyne Kristín Gunlaugsdóttir.  V spolupráci s mesačníkom Kapitál vznikol online projekt, ktorý prepája originálne obrazy islandskej umelkyne s mizogýnnymi a šovinistickými výrokmi slovenských politikov. 

Projekt graficky spracoval Dávid Koronczi. Jeho súčasťou bude aj diskusia s názvom Nikoho som tým neponížil. Akurát nejaké frustrované ženy.

Maľby vagín sú vzburou proti útlaku

Kristín Gunlaugsdóttir vystavuje v galériách a múzeách po celom svete.  V jej tvorbe dominujú obrazy vagín v nadrozmernej veľkosti. Tie nie sú mienené ako prvoplánová provokácia, či snaha šokovať. Sú hľadaním odpovedí na to, kto sme, aký vzťah prechovávame k vlastnému telu, pôžitku z neho, ako vnímame samé seba a ako nás vidí spoločnosť. Čo od nás očakáva a ako sa môžeme vnútorne oslobodiť od stereotypizácie a posudzovania. 

Kristíninu tvorbu sledujem už niekoľko rokov. Je výraznou kultúrnou osobnosťou, ktorej diela zarezonovali naprieč Európou i mimo nej. Jej tvorba v sebe nesie silné filozofické i feministické posolstvo. Venuje priestor ženskej sexualite a role ženy v celej jej celistvosti. Kristín sa okrem ženskej sexuality venuje aj téme rakoviny ženských orgánov, starnutiu, stigmatizácii pohlavných ochorení, religiozite, či materstvu. Prepája tieto aspekty dokopy a vnáša do svojich diel hĺbku a komplexnosť,” hovorí umelecká riaditeľka festivalu Jeden svet Diana Fabiánová.  

Reprofoto - Jeden svet

Chceli sme, aby jej diela boli prepojené so slovenskou realitou. Aby univerzálna ľudská túžba po slobode, zhmotnená v jej tvorbe, bola prepojená na lokálnu snahu našich politikov túto slobodu oklieštiť,” dodáva.   

Ako sa vnímajú ženy v spoločnosti 

Online výstava „Tvoja vulva!” reflektuje súčasné dianie na Slovensku i u našich poľských susedov.  Výstava je reakciou na opätovnú snahu obmedziť reprodukčné práva žien, dosiahnuť kontrolu nad ženskými telami a životmi. Je to vzbura proti nátlaku. Vyjadrenie nesúhlasu i odboja. Cez vlastné slová politikov nastavuje zrkadlo tomu, ako vnímajú postavenie žien v spoločnosti.   

Moja práca je o tom, čo to znamená byť človekom. Som presvedčená, že nikdy nedosiahneme svoje ciele, pokiaľ nebudeme všetci jednotní - spoločne ako ľudstvo, muži aj ženy. My všetci. Moja práca sa zaoberá predovšetkým ženským svetom, keďže ňou sama som. Chcem vyobraziť útlak a násilie namierené proti ženám v priebehu storočí, aby všetky ženy mohli pozerať na seba s láskou, hrdosťou a akceptovaním toho, kým sú, a dať svojej existencii jedno veľké ÁNO,” hovorí Kristín Gunlaugsdóttir.

Online výstava Tvoja vulva! vyvrcholí diskusiou s názvom „Nikoho som tým neponížil. Akurát nejaké frustrované ženy,“ ktorá sa koná v spolupráci s Kapitalks. Islandská umelkyňa Kristin Gunlaugsdóttir na nej predstaví svoju jedinečnú tvorbu, čím otvorí debatu o náraste neokonzervativizmu na Slovensku aj v strednej Európe, o obmedzovaní reprodukčných práv, či o súčasnej konzervatívnej politickej agende, ktorá môže zanechať hlboké rany na budúcnosti žien. 

Diskutujú: Kristin Gunnlaugsdottir (umelkyňa), Monika Bosá (ESFEM, Univerzita Karlova, Možnosť voľby), Lucie Jarkovská (Masarykova Univerzita v Brne). Moderuje Veronika Valkovičová.