BRATISLAVA. Slovenské školstvo v utorok o piatej popoludní pochovávali tí, čo sú nespokojní s jeho stavom. Pohreb bol na Hviezdoslavovo námestí v Bratislave. Pohrebný pochod smeroval ulicami mesta k Úradu vlády.

„Školstvo zomrelo predčasne, nečakane, tragicky. Ak si niekto myslí, že to je zábava, nechápe vážnosť situácie,“ napísala Iniciatíva vysokoškolských učiteľov k udalosti na sociálnej sieti. Asi päťsto ľudí sa s ním prišlo rozlúčiť v čiernom, mnohí priniesli aj kvety či kahance so sviečkami.

 

Foto - Iniciatíva vysokoškolských učiteľov

 

„Už si nič nenahovárajme. Odložme márne nádeje. Politická elita dospela k poznaniu, že táto krajina má, čo jej patrí, a nič lepšie si nezaslúži,“ napísal na sociálnej sieti k pohrebu školstva Vladimír Crmoman za Iniciatívu slovenských učiteľov.

Pohrebu sa zúčastnili aj ľudia podporujúci požiadavky učiteľov z Košíc. Využili dva vlaky – jeden niečo po desiatej, ktorí odviezol zadarmo študentov a ďalší o hodinu neskôr so zľavou pre pracujúcich, vysvetloval Nikolas Bernáth za Študentskú iniciatívu na podporu štrajkujúcich učiteľov. „Zúčastníme sa Pohrebu školstva na Hviezdoslavovom námestí. Do vlaku pristúpia kamoši z iných univerzít po trase. Solidarita je veľmi silná zbraň,“ povedal.

 

Foto - Študentská iniciatíva na podporu štrajkujúcich učiteľov

 

Čo učiteľky a učitelia žiadajú:

Zabezpečenie zvýšenia tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve o 140 eur od 1. februára 2016 a o 90 eur od 1. januára 2017.

Navýšenie rozpočtu MŠVVaŠ SR a MV SR na rok 2016 celkovo o 400 miliónov eur s cieľom vyrovnať existujúce rozdiely vo vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami.

Prijatie novely zákona č. 317/2009, ktorá by opätovne zaviedla možnosť získavať kredity overením kompetencií, zrušila sedemročnú obmedzenú platnosť kreditov, obnovila možnosť získavať kredity za rozširujúce štúdium, štúdium v zahraničí a tvorivé aktivity, a súčasne zaviazala ministra školstva, vedy, výskumu a športu vytvoriť komisiu za účasti stavovských a profesijných organizácií v školstve, ktorá by komplexne prehodnotila systém kontinuálneho vzdelávania a menovaný zákon s prihliadnutím na analýzu súčasného stavu a najlepšej praxe v zahraničí.

Zdroj: Iniciatíva slovenských učiteľov

 

Do ostrého štrajku vstúpili učiteľky a učitelia materských, základných a stredných škôl 25. januára. Počas troch týždňov sa do štrajku podľa Iniciatívy slovenských učiteľov zapojilo približne 15 tisíc učiteľov z tisícky škôl. Neodučených bolo viac ako 400 tisíc vyučovacích hodín.

V polovici februára ich vystriedali vysoké školy. Zapojilo sa ich 20, štrajkuje takmer šesťsto vysokoškolských pedagogičiek a pedagógov.

Ministerstvo školstva nám na otázky ohľadne účasti a programu ministra školstva Juraja Draxlera neodpovedalo.

 

Prečítajte si aj Minister školstva dostal už takmer šesťsto listov za zmenu v školstve