PREŠOV. V Prešovskom kraji vstúpilo v roku 2017 do manželstva 5187 párov, čo je najviac za ostatných 20 rokov. V porovnaní s rokom 2016 počet sobášov vzrástol o 181. Na tisíc obyvateľov stredného stavu kraja pripadlo 6,3 sobáša. V rámci okresov Prešovského kraja najviac sobášov na tisíc obyvateľov zaznamenal okres Stará Ľubovňa a najmenej okres Medzilaborce. TASR informovala Zuzana Kozoňová z pracoviska Štatistického úradu SR v Prešove.

 

Prečítajte si

Stále veríme na: Žili šťastne až do smrti

 

Ženísi mali 31 rokov, nevesty 28 

"Podobne ako u žien v pôrodnosti, aj pri uzatváraní manželstva pokračoval trend zvyšovania priemerného veku partnerov vstupujúcich do manželstva. Priemerný vek ženícha i nevesty za posledných desať rokov vzrástol približne o dva roky. Ženísi mali v priemere 31 rokov a nevesty 28 rokov. Podobný vývoj bol aj u vzájomne slobodných partnerov, keď ženísi vstupovali ako 29-roční a nevesty ako 27-ročné do prvého manželstva," priblížila Kozoňová.

Najviac uzavretých manželstiev u oboch pohlaví bolo vo vekovej skupine 25- až 29-ročných. Druhou najpočetnejšou vekovou skupinou u ženíchov bola kategória 30- až 34-ročných a u neviest to bola kategória 20- až 24-ročných. Manželstvo uzatvorilo aj 29 mužov vo veku 65 a viac rokov a osem žien v rovnakom veku. V roku 2017 bolo v Prešovskom kraji najviac uzavretých manželstiev v septembri (862).

 

 

Rozvod po 15 rokoch

"V roku 2017 bolo v Prešovskom kraji rozvedených 1023 manželstiev, čo je oproti roku 2016 o 67 rozvodov viac. Na 100 sobášov v kraji pripadlo 20 rozvodov, čo je najmenej v rámci krajov SR. Najviac rozvodov na 100 sobášov mali v okrese Stropkov a najmenej v okrese Poprad. Z celkového počtu podaných návrhov na rozvod 66,1 percenta návrhov iniciovala žena," doplnila Kozoňová.

Priemerná dĺžka trvania rozvedeného manželstva v kraji predstavovala 15,4 roka. V roku 2017 sa rozviedlo 192 párov, ktorých manželstvo trvalo 25 rokov a dlhšie. Do dvoch rokov od uzavretia manželstva sa rozviedlo 27 manželstiev.

Z hľadiska príčin rozvratov ako najčastejšia príčina rozvodu manželstva u oboch pohlaví dlhodobo figuruje rozdielnosť pováh, názorov a záujmov. V súdnom konaní túto príčinu uviedlo 64,6 percenta rozvádzajúcich sa mužov i žien. Ďalšími najpočetnejšími dôvodmi rozvratu manželstiev zo strany muža bola nevera a alkoholizmus. Zo strany ženy to boli prípady, keď súd nezistil zavinenie, za nimi nasledovali nevera a ostatné príčiny.

V roku 2017 bolo ukončených rozvodom 61,6 percenta manželstiev s maloletými deťmi. Najčastejšie sa rozvádzali manželstvá s jedným dieťaťom.