Realita, ktorú závidia francúzskym žiakom deti z iných európskych krajín je, že okrem dvojmesačných letných prázdnin, po každých šiestich týždňoch vyučovania majú dva týždne školských prázdnin. Na základnej škole majú francúzski žiaci 162 vyučovacích dní do roka, zatiaľ čo priemer iných krajín OECD je 185 dní.

Realita, ktorú je už menej závideniahodná je počet vyučovacích hodín do roka. V iných krajinách OECD je na základnej škole ročne 804 hodín povinných vyučovacích hodín, zatiaľ čo vo Francúzsku je to 864 hodín. Na druhom stupni základnej školy a prvých rokoch strednej školy je to 916 v iných krajinách OECD oproti 991 hodín vo Francúzsku.

A ako to vyzerá v praxi? Tak, že sa nadýchneme, deti aj rodičia, napneme sily, ktoré musia vydržať to obdobie šiestich týždňov, kedy má dieťa do týždňa najmenej štyri písomky, kedy sa vyučovanie začína o 8:20 ráno a končí o 17. hodine. Do 18 hodine je dieťa v školskej družine alebo knižnici, prídeme domov o 18:30, rýchlo večeru, aby dieťa bolo o 19:15 na hodine klavíra. A tak o 20 hodine večer si sadá k úlohám, ktoré nestihlo urobiť v družine. Víkend na spamätanie, so snahou urobiť čo najviac prípravy do školy už na celý týždeň a počítame dni do najbližších školských prázdnin. Počas dvoch týždňov prázdnin výdych, nádych, povinné čítanie, príprava na trimestriálne písomky z hlavných predmetov, ktoré bývajú hneď po školských prázdninách a opäť potiahnuť šesť týždňov bláznivého tempa.

V tomto nahustenom školskom programe je pre žiakov i rodičov dôležité, aby učitelia nedávali domáce úlohy zo dňa na deň, ale s aspoň týždňovým predstihom a tak sa pri dobrej organizácii väčšina úloh a prípravy do školy robí cez víkend.

Vyučovacia hodina trvá 55 minút, malé prestávky neexistujú. Medzi jednotlivými hodinami si učitelia, alebo stredoškolskí profesori podávajú kľučku na dverách, matematikárka vyjde a hneď vo dverách triedy ju vystrieda francúzštinárka. Po písomke z angličtiny sa žiaci musia do sekundy nastaviť na nové slovíčka z nemčiny. Dvakrát do dňa majú 15 minútovú prestávku, na obed majú hodinovú alebo dvojhodinovú prestávku.

Predmety dejepis a zemepis sú spolu jedným predmetom v školskom rozvrhu. Niekoľko týždňov sa venuje jednej kapitole z dejepisu, ukončí sa veľkou písomkou a prejde sa na nové učivo zo zemepisu. Rovnako je to s fyzikou a chémiou, kde zas polroka sa preberá učivo z fyziky a polroka z chémie.

Francúzi neustále pracujú na školských reformách. Odstránia vyučovanie v stredu, pridajú sobotu doobeda, odstránia sobotu doobeda, urobia štvortýždňový vyučovací týždeň, o pár rokov, keď sa všetky mimoškolské aktivity sústredia na stredu a mnohí rodičia sa v práci zorganizujú tak, aby v stredu nepracovali, vyučovanie v stredu štát prinavráti.

Stále však tie štyri mesiace prázdnin v každom školskom roku a školské dni končiace večer.

 

Prečítajte si aj S módou treba držať krok