Amnesty International Slovensko dnes spúšťa kampaň Hovorme o súhlase, ktorej cieľom je podporiť zmenu právnej definície znásilnenia a posilniť verejnú diskusiu o súhlase v sexuálnych vzťahoch. Sex bez súhlasu je znásilnenie a mal by byť trestným činom, myslí si to aj väčšina opýtaných v najnovšom prieskume verejnej mienky.

Sex bez súhlasu je znásilnenie platí len v 11 krajinách 

Len 11 z 31 krajín v Európe považuje sex bez súhlasu za znásilnenie. Situácia sa však postupne mení a za uplynulých 5 rokov zmenili právnu definíciu znásilnenia Dánsko (2020), Grécko (2019), Švédsko a Island (2018), zatiaľ čo v Španielsku a Holandsku sa zmeny očakávajú tento rok. Slovensko patrí ku krajinám, ktorých zákony neobsahujú definíciu znásilnenia založenú na súhlase, ale kladú dôraz najmä na použitie násilia či hrozby násilia.

„Slovensko má šancu rozšíriť počet krajín, ktoré pochopili, že deliacou čiarou medzi sexom a znásilnením je súhlas. Je to však šanca, ktorá môže byť využitá, len ak ukončíme dekády trvajúcu politickú ignoranciu či hanebnú toleranciu násilia na ženách a dievčatách v našej krajine. Potrebujeme reálne a dôrazné kroky a v Amnesty International sa budeme usilovať o to, aby sme presvedčili politickú scénu, že tieto kroky musia nastať práve teraz,” tvrdí Rado Sloboda z Amnesty International Slovensko.

Až 93 percent Slovákov považuje sex bez súhlasu za znásilnenie

Podľa online prieskumu, ktorý pre AI SK vypracovala agentúra Focus, vníma sex bez súhlasu ako znásilnenie aj slovenská verejnosť. Až 93 percent ľudí na Slovensku považuje sex bez súhlasu za znásilnenie. Na systematické zmeny v podobe úpravy legislatívy a ďalšie nevyhnutné kroky však stále čakáme.

Prečítajte si

„Zákony by mali chrániť ľudí, ktorí prežili znásilnenie, a zabezpečiť im prístup k spravodlivosti, ale tiež ovplyvňujú postoje spoločnosti. Zákon uznávajúci, že sex bez súhlasu je znásilnenie, je nevyhnutné minimum a dobrý začiatok pre zmeny v praxi. Ženy, ktoré prežili znásilnenie, musíme zbaviť stigmy, ktorú im spôsobuje tak často opakovaná formulka, že si za to môžu samy,“ vysvetľuje Alexandra Demetrianová, kampaňová koordinátorka Amnesty International Slovensko.

V Európskej únii zažila znásilnenie vo svojom živote v období od 15-ich rokov každá dvadsiata žena. Dohromady je to 9 miliónov žien. Jedna z desiatich žien v EÚ zažila v období od 15-ich rokov nejakú formu sexuálneho násilia. Podľa dostupných dát sa na Slovensku so sexuálnym násilím stretlo v priebehu svojho života približne 100 tisíc žien vo veku 18 – 70 rokov (4,9 percenta). Čísla v oblasti rodovo podmieneného násilia sú však v skutočnosti zrejme oveľa vyššie. Väčšina žien, ktoré prežili znásilnenie, sa s tým nikomu nezverí, zo strachu a kvôli stigme, ktorá by ich v spoločnosti sprevádzala.

V správe Právo žiť bez znásilnenia (Right to be free from rape, 2018) Amnesty International konštatuje, že snahy žien zažívajúcich sexuálne násilie dopracovať sa k spravodlivosti marí nielen zastaralá legislatíva, ale aj predsudky, obviňovanie obetí, negatívne stereotypy a mýty, ktoré často pochádzajú práve od ľudí a profesií, ktoré by im mali, naopak, poskytovať podporu, vyšetrovať zločiny sexuálneho násilia a trestať ich páchateľov. Podľa Amnesty International je preto nevyhnutné podporovať aj zmeny v aplikácii zákonov do praxe, rovnako ako väčšiu dostupnosť podporných služieb a mechanizmov pre ľudí zažívajúcich sexuálne násilie.

Hovorme o súhlase

Jedným z najrozšírenejších mýtov o znásilnení je, že sa deje v tmavých uličkách, kde ženu napadne neznámy útočník. Avšak väčšina sexuálneho násilia sa deje medzi známymi, a to aj v najbližších kruhoch: v rodinách a partnerských vzťahoch. Sexuálne násilie v partnerských vzťahoch rovnako nevyrieši len zmena zákona. V intímnych vzťahoch sa ľudia zažívajúci sexuálne násilie od partnera či partnerky môžu zdráhať nahlásiť znásilnenie z obáv pred dôsledkami, ale aj preto, že si sami neuvedomujú, že o znásilnenie ide. Môže za to práve nedostatok povedomia o súhlase ako nevyhnutnej súčasti všetkých sexuálnych vzťahov a práva na telesnú autonómiu. Normalizovanie súhlasu v sexe by mohlo výrazne dopomôcť k zmene škodlivého stereotypu, že sex je manželská či partnerská povinnosť.

„Je najvyšší čas hovoriť o súhlase, hovoriť o sexe, o sexuálnom obťažovaní, o tom, čo zažívajú v rôznej miere mnohé a mnohí z nás. Táto téma sa týka nás všetkých. Preto je potrebné o nej hovoriť, vzdelávať a spájať sa so spoločným cieľom – podporiť ľudí, ktorí zažívajú sexuálne násilie, a vytvoriť tlak na systémové zmeny. To je cieľom našej kampane, ktorú staviame na skúsenostiach ľudí so sexuálnym násilím, ako aj na už existujúcich iniciatívach proti rodovo podmienenému násiliu či za práva žien,“ uviedla Alexandra Demetrianová, kampaňová koordinátorka Amnesty International Slovensko.

Kampaň Hovorme o súhlase štartuje 14. februára a jej súčasťou budú diskusie, rozhovory, vzdelávanie a interaktívna komunikačná kampaň na Instagrame: #hovormeosuhlase #suhlasjesexy.