V dnešnej dobe to mamičky na materskej dovolenke nemajú jednoduché. Na to, aby vôbec dostali materskú, musia spĺňať prísne podmienky. To však nie je všetko. Veľa bankových, či nebankových inštitúcií, zatvára pred nimi dvere aj ohľadom pôžičiek.

Materská a pôžičky

Rovnako pre páry s malým bábätkom, ktoré sa plánujú usadiť, môže byť vybavenie hypotéky problematické a komplikovanejšie, než je tomu pri stálom príjme. Pochopiteľne, nie je to nemožné, vždy existuje nejaké riešenie. Ani pôžičky na materskej nie sú žiadnou výnimkou.

Avšak pôžičky čisto len pre ženy na materskej bez spoludlžníkov alebo ručiteľov poskytuje iba niekoľko finančných inštitúcií. Je to najmä z dôvodu, že materský (rodičovský) príspevok banky a nebankové spoločnosti neakceptujú ako dostatočný príjem. Ak teda nechce žena na materskej riskovať pôžičku od neznámej súkromnej osoby, nemá príliš na výber. Takejto riskantnej pôžičky by ste sa mali ale za každú cenu vyvarovať.

 

Vedeli ste, že…

 

muži poberajú vyššie materské ako ženy? Súvisí to s vyššími zárobkami mužov, z ktorých sa dávka vypočítava.

 

Existuje jednoduchý spôsob?

Áno, existuje. Ani pre mamičky na materskej dovolenke nie je nič stratené. V prvom rade si treba uvedomiť, že v súvislosti s materskou poznáme dva druhy úverov. Prvým je úver, pri ktorom sa priamo uvádza, že je možné získať ho aj na základe poberania materskej alebo rodičovského príspevku. Druhým je úver, na ktorého získanie treba mať spoludlžníka alebo iný druh príjmu okrem materskej.

Najmenšie problémy sú s vybavovaním menších krátkodobých pôžičiek. Najlepšie je ich riešiť online, pričom samotné schválenie je zvyčajne otázkou iba 15 až 30 minút. Vyplatenie peňazí nastáva okamžite po schválení úveru a priamo na váš bankový účet.

Avšak pozor! Tento typ úverov sa väčšinou poskytuje jednorazovo a aj sa jednorazovo spláca, najneskôr do posledného dňa splatnosti. Termín splatnosti je síce možné predĺžiť, ale nie je to už samozrejme zadarmo. Ďalšou nevýhodou je, že tieto online pôžičky sú nielen drahé, ale ich výška je aj výrazne limitovaná. Dobre si preto preštudujte podmienky poskytnutia pôžičky.

V prípade, ak vám menšia krátkodobá pôžička nebude stačiť, treba na trhu pôžičiek začať hľadať pre seba tú najvýhodnejšiu. Pochopiteľne, pozornosť by ste mali upriamiť najmä na podmienky poskytovania úveru, a či je daná pôžička v spojitosti s materskou vôbec možná.

 

TIP

V prípade, že hľadáte výhodnú pôžičku a ste na materskej, oplatí sa vám nájsť si skúseného finančného špecialistu, ktorý vám poskytne prehľad o všetkých vašich možnostiach. Prípadne si môžete ponuku jednotlivých bankových a nebankových subjektov porovnať online. Konkrétne podmienky poskytnutia úveru sa v jednotlivých prípadoch môžu od seba výrazne odlišovať. 

 

Nebankovky

Pri pôžičkách z nebankoviek by sa ženy na materskej mali mať na pozore. Nie sú totiž pre ne práve najvhodnejšie. Prečo? Dôvod je prostý. Aj napriek tomu, že pôžička od nebankovky môže byť rýchla a bezproblémová, obyčajne nebude lacná.

Nebankové spoločnosti totiž zaťažujú svoje produkty pomerne vysokými úrokmi. Z časti aj preto, lebo ich zvyčajne ponúkajú hlavne rizikovým klientom. Pre rizikových klientov môže byť takáto pôžička výhodná a vlastne ide pre nich aj o jediný spôsob, ako pôžičku dostať - banky rizikových klientov často odmietajú. Problém je však v tom, že ženy na materskej dovolenke v žiadnom prípade nemožno považovať za rizikového klienta. 

Z toho dôvodu je pre ženu na materskej rozumnejšie obrátiť svoju pozornosť na nejaký bankový subjekt. Konečné rozhodnutie je však na žene samotnej. Ak potrebujete väčšiu sumu, môžete sa v súčasnosti obrátiť napríklad na Poštovú banku. Táto banka poskytuje ženám na materskej dovolenke klasický spotrebný úver len na menšiu sumu, akým je úverový limit banky..

 

Pre ženu na materskej je rozumnejšie požidať o pôžičku bankový subjekt. FOTO- www.unspash.com

Ilustračné foto - unspash.com

 

Aké sú možnosti pri hypotékach?

 Čo sa týka hypotéky, jej schválenie je väčšinou podmienené tým, že manžel alebo partner ženy na materskej musí mať dostatočne vysoký príjem. Príjem z materskej sa pritom často neberie do úvahy a je úplne jedno, aká je jeho výška.

V súvislosti s poskytovaním hypotéky žene s malým dieťaťom je diskutovanou veličinou najmä rodičovský príspevok, ktorý je v tomto prípade dôležitejší ako materský príspevok, ktorý ako sme už zmienili, väčšina bánk neakceptuje.

V súčasnosti je rodičovský príspevok na úrovni 270 € alebo 370 €. Závisí to od toho, či matka poberala pred rodičovským príspevkom materskú. Banky za určitých a individuálne stanovených podmienok dokážu akceptovať rodičovský príspevok, ako príjem pre splácanie hypotekárneho úveru.

Ktoré konkrétne bankové subjekty poskytujú hypotéku aj ženám na materskej dovolenke? Prinášame vám krátky prehľad:

 

Poštová banka - uznáva rodičovský príspevok vo výške 378 € (ak rodič poberal materský príspevok) alebo vo výške 275 € (ak rodič materskú nepoberal).

Slovenská sporiteľňa - materský príspevok akceptuje len v prípade, že v žiadosti o hypotekárny úver vystupuje aj spoludlžník s iným akceptovateľným príjmom. Rodičovský príspevok uznáva vo výške 370 € mesačne.

ČSOB, Prima Banka, Tatra Banka, VÚB, UniCredit Bank, Oberbank, mBank - tieto banky neakceptujú materský príspevok ako príjem. Uznávajú príjem iba vo výške rodičovského príspevku.

OTP - akceptuje materský príspevok, avšak iba za predpokladu existencie aj iného hlavného príjmu - do jeho výšky maximálne 50 %. Pre spoludlžníka sa materský alebo rodičovský príspevok ráta v bežnej výške 270 €, respektíve 370 €. Ak však máte dvojčatá ide o 462,50 €, pri trojčatách dokonca o 555 €.

 

Rodičovský príspevok sa aktuálne pohybuje na úrovni 270 € alebo 370 €. FOTO- www.unspash.com

Ilustračné foto - unspash.com

 

Zhrnutie

Aj napriek tomu, že finančná situácia ženy na materskej dovolenke nie je ideálna, vždy sa ohľadom pôžičky nájde riešenie. Dôležité je najmä jednotlivé pôžičky porovnať alebo sa spoľahnúť na finančného poradcu, ktorý takýto prieskum trhu s pôžičkami urobí za vás.

Pamätajte, že pre ženy na materskej dovolenke je rozhodujúci najmä rodičovský príspevok, a to z dôvodu, že materskú pre poskytnutie úveru akceptuje iba malé množstvo bánk.

Vôbec najideálnejším riešením je, ak máte pracujúceho manžela alebo partnera. V tom prípade si dokážete vybaviť akýkoľvek spotrebný alebo hypotekárny úver oveľa jednoduchšie, aj keď len ako spolužiadateľ.