Za uplynulé roky výrazne narástla priemerná výška dávky materské, ktorú Sociálna poisťovňa vypláca matkám a otcom pri starostlivosti o dieťa. Za obdobie január až august 2019 predstavovala za mužov a ženy spolu 710,04 eura, kým pred rokom to bolo 639 eur mesačne.

 

Výška materskej - koľko dostane mama a koľko otec

Podľa štatistík poisťovne muži pritom poberajú vyššie materské ako ženy – priemerne to je zatiaľ v tomto roku 881,30 eura, pričom ženy ho dostávajú vo výške 660,64 eura. Súvisí to predovšetkým s vyššími zárobkami mužov, z ktorých sa dávka vypočítava.

Materské pri oboch pohlaviach rastie aj v porovnaní s celým minulým rokom. Priemerná mesačná výška v roku 2018 za obe pohlavia bola 653,41 eura, pričom u mužov to bolo 840,11 eura a u žien 614,98 eura.

V tomto roku zatiaľ Sociálna poisťovňa eviduje 65.100 poberateľov materského, z toho bolo od januára do augusta 14.371 mužov a 50.729 žien.

 

Materská rastie

Nárast priemernej výšky materského súvisí okrem rastu miezd poistencov aj s legislatívnymi zmenami z predchádzajúcich rokov. V roku 2016 sa výška dávky materské zdvihla zo 65 % denného vymeriavacieho základu na 70 % a od 1. mája 2017 sa ďalej zvýšila na 75 % denného vymeriavacieho základu, čo je dávka na úrovni takmer čistého mesačného platu poistenca.

Od januára 2019 navyše môžu poberať dávku súbežne obaja rodičia, ak sa každý z nich stará o iné dieťa. Okrem toho medziročne rastie aj maximálna výška dávky, ktorá aktuálne pri 31-dňovom mesiaci predstavuje 1458,50 eura na mesiac.