Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu prijali smernicu o ženách vo vrcholových orgánoch spoločností. Jej prvý návrh bol predložený už pred desiatimi rokmi, informuje spravodajca TASR.

Hlavným cieľom smernice je zaviesť transparentné postupy prijímania zamestnancov, čím sa má zabezpečiť, že do konca júna 2026 bude najmenej 40 percent nevýkonných riadiacich pozícií alebo 33 percent všetkých riadiacich pozícií obsadených menej zastúpeným pohlavím.

Smernica o ženách vo vrcholových orgánoch spoločností

Rozhodujúcim kritériom musia byť podľa nových pravidiel aj naďalej zásluhy. Spoločnosti kótované na burze budú musieť raz ročne poskytovať príslušným orgánom informácie o zastúpení mužov a žien vo svojich vrcholových orgánoch. Ak stanovené ciele nesplnia, budú musieť informovať o plánovaných spôsoboch nápravy. Smernica sa nevzťahuje na malé a stredné podniky s menej ako 250 zamestnancami.

Podľa nových pravidiel budú musieť členské štáty EÚ zaviesť účinné, odrádzajúce a primerané pokuty pre spoločnosti, ktoré nedodržia otvorené a transparentné postupy. Rozhodnutia o členoch vrcholových orgánov, ktoré budú v rozpore so zásadami smernice, bude môcť zrušiť súd.

Povinná zmena v celej EÚ do dvoch rokov

Európsky parlament a členské štáty (Rada EÚ) smernicu schválili, do platnosti preto vstúpi dvadsať dní po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty ju musia zaviesť do svojho právneho systému do dvoch rokov.

V roku 2021 tvorili ženy len 30,6 percent vo vrcholových orgánoch v najväčších verejne kótovaných spoločnostiach v EÚ (od 45,3 percenta vo Francúzsku po 8,5 percenta na Cypre). Hoci zastúpenie žien v predstavenstvách spoločností rastie, v roku 2022 má len menej ako jedna z desiatich najväčších kótovaných spoločností v krajinách EÚ na svojom čele predsedníčku alebo generálnu riaditeľku.