BRATISLAVA. V rámci 28 krajín Európskej únie bolo vlani 1,3 milióna študentov informačných a telekomunikačných technológií (IKT sektor). Z toho len 17 percent bolo žien. Celkovo je v Únii len 27 percent žien zamestnaných v IKT sektore, pričom iba pätina z nich zastáva manažérsku funkciu. Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat bolo vlani 11 percent žien na čele fintech spoločností.

Podľa Lenky Buchlákovej, analytičky Slovenskej sporiteľne, až 90 percent zo všetkých inovatívnych začínajúcich podnikov v rámci Únie založili muži. Tzv. startupy v rukách žien získavajú o 23 percent menej finančných prostriedkov cez venture, teda rizikový kapitál, ako muži. Napríklad Bulharsko má najvyšší podiel žien v IT oblasti (35 percent), a to vďaka kombinácii vládnych politík a miestnych iniciatív, ktoré lákajú ženy k štúdiu technologických odborov.

 

 

Na Slovensku študuje len 11 percent žien IT

Na Slovensku je len 11 percent žien, ktoré študujú IT odbor, či už bakalárske, alebo magisterské štúdium. Ak by sa podarilo prilákať do IT sektora viac ľudí, vrátane žien, naštartovalo by to viac aj ekonomický rast v Únii, pričom by sa mohlo do roku 2050 vytvoriť o 1,2 milióna pracovných miest viac. Hrubý domáci produkt by vďaka tomu mohol dovtedy stúpnuť o 820 miliárd eur. Do roku 2020 pri zachovaní súčasného stavu bude chýbať v Únii zhruba pol milióna IT špecialistov.

Podľa Štatistického úradu SR pracovalo v 1. kvartáli tohto roka v odbore informácie a komunikácia takmer 70.000 ľudí. Ešte v roku 2010 bolo na Slovensku necelých 40.000 IT špecialistov. Počet ľudí v IKT sektore sa síce zvyšuje, ale požiadavky trhu sú čoraz väčšie, nakoľko sa mnohé oblasti nášho života viac digitalizujú, preto aj Slovensko pociťuje nedostatok IT špecialistov. Štatistický úrad uvádza, že v 1. kvartáli 2019 bol priemerný plat v oblasti informácie a komunikácia na úrovni 1886 eur, čo je jeden z najvyšších priemerných platov na Slovensku.

 

 

Viac ako polovica žien v IT má menej ako 35 rokov

Podľa prieskumu OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj), viac ako polovica žien v IT sektore v Únii má menej ako 35 rokov, približne tretina má vek od 35 do 50 rokov a len 12 percent žien je vo veku 51 až 70 rokov.

Muži v rámci krajín OECD, kam patrí aj Slovensko, zarábajú od 3 do 27 percent viac ako ženy v IT sektore. Čo sa týka iných sektorov, rozdiely v platoch sú od 2 do 28 percent v neprospech žien. Zhruba 67 percent ľudí zamestnaných v IT sektore má vyššie odborné vzdelanie či vysokú školu, len okolo 30 percent má len strednú školu. Vyššie vzdelanie má viac mužov (73 percent) ako žien (66 percent).