ŽENEVA. Štúdia, ktorá sa zamerala na ženy pracujúce v európskych parlamentoch, poukazuje na ich rozsiahle sexuálne obťažovanie. Takmer polovica z opýtaných žien totiž uviedla, že na pracovisku zažila násilné vyhrážky. Vyplýva to zo zverejnenej štúdie nezávislej Medziparlamentnej únie (IPU), o ktorej v utorok informovala agentúra AP.

Podľa tejto štúdie až 47 percent z 81 opýtaných poslankýň v rozhovore uviedlo, že v priebehu svojho pôsobenia na pracovisku dostalo vyhrážky pod hrozbou násilia, znásilnenia či bitky. Štúdia poukázala tiež na to, že 68 percent z týchto zákonodarkýň sa v práci stáva terčom pripomienok ohľadom fyzického vzhľadu či na základe rodových stereotypov.Na pracovisku tiež zažilo sexuálne obťažovanie 40,5 percenta z celkovo 42 opýtaných zamestnankýň európskych parlamentov - najmä zo strany mužov-poslancov.

 

 

IPU upozorňuje, že rozhovory s 81 z celkovo 3515 zákonodarkýň európskych parlamentov nie sú "štatisticky reprezentatívnou vzorkou", ale jej štúdia upozorňuje nielen na tento problém, ale aj potrebu "prístupu nulovej tolerancie". Zber údajov sa uskutočnil na vzorke 123 žien, ktoré pochádzali zo 43 európskych krajín, spresnila televízna stanica CNN.