Ženy v politike

Zastúpenie žien v politike je stále nízke. Ani na jednej z úrovní politickej reprezentácie nedosahujú ženy tretinové zastúpenie, ktoré sa zvykne považovať za minimálnu hranicu pre reálnu možnosť ovplyvňovať rozhodovanie.

Ženy tvoria na Slovensku 52 percent obyvateľstva, neodzrkadľuje sa to však na ich zastúpení v politike. Ani na jednej z úrovní politickej reprezentácie nedosahujú tretinové zastúpenie, ktoré sa zvykne považovať za minimálnu hranicu pre reálnu možnosť ovplyvňovať rozhodovanie.

Do parlamentu sa ich vo voľbách 2020 dostalo len 32, mužov bolo zvolených 118., čo je 21,3 percenta. V slovenskej vláde zasadlo po voľbách 2020 len 22 percenta žien.

Zastúpenie žien v zastupiteľstvách samosprávnych krajov je tiež veľmi nízke: 58 žien vs. 358 mužov. Stále však platí, že na lokálnej úrovni máme o asi 7 percent viac žien ako vo vrcholovej politike.

V Európskom parlament má Slovensko po voľbách v roku 2019 z 13 poslancov len dve ženy, to je 21,4 percenta.

 

Vedenie regionálnych zastupiteľstiev po voľbách 2017 – predsedovia, resp. predsedníčky VÚC - 12,5 %

Politická participácia na regionálnej úrovni – zastúpenie v regionálnych zastupiteľstvách po voľbách 2017 - 14,2 %

Politická participácia na úrovni miest a obcí – primátori/-ky a starostovia/-ky po voľbách 2018 - 25,8%

Podiel žien na čele politických strán zastúpených v NR SR (1 zo 6 parlamentných strán – Za ľudí) 16,6 %

Zdroj: Politická participácia žien v roku 2020

 

Na celoštátnej úrovni majú ženy v súčasnosti takmer polovičné zastúpenie v Španielsku (47,4 percenta), Fínsku (47 percenta), Švédsku (46,1 percenta), Belgicku (42,7 percenta) a Nórsku (41,4 percenta).

Napríklad vo Francúzsku narástol počet žien vo vrcholovej politike za posledných desať rokov o viac ako 21 percent, a v súčasnosti tvoria takmer 40 percent zo štátneho aparátu.

V Taliansku rástol počet žien vo vrcholovej politike od roku 2008 o viac ako 14 percent, aktuálne je ich viac ako tretina.  Spomínané krajiny s výnimkou Talianska zaviedli systém kvót, ktorý určuje, aký podiel žien musí byť v parlamente či vláde.

Slovensko si nevedie dobre ani v porovnaní s okolitými krajinami. Už nás v tomto smere predbehli Česi, Rakúšania a Poliaci. Napríklad Maďari majú v parlamente a vláde len 12-percentné zastúpenie žien.

V susednom Česku je to o čosi viac ako u nás, a to viac ako 22 percent. Čo sa týka Európskeho parlamentu, počet poslankýň za posledných desať rokov narástol. Aktuálne je v Európskom parlamente doteraz najvyšší pomer žien, a to 40,4 percenta.