Vo veku 86 rokov zomrela historička architektúry Klára Kubičková. TASR to potvrdila riaditeľka úradu Slovenskej komory architektov (SKA) Oľga Miháliková.

Klára Kubičková sa narodila 15. augusta 1936 v Leviciach. V rokoch 1953 - 1959 absolvovala štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia pracovala v od roku 1960 do roku 1965 v Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti v Banskej Bystrici.

Zomrela historička architektúry Klára Kubičková

V banskobystrickom ústave pôsobila aj v rokoch 1974 - 1977. Na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici pôsobila v rokoch 1965 - 1971. Od roku 1971 do roku 1974 pracovala v Oblastnej galérii v Banskej Bystrici.

V Štátnom projektovom a typizačnom ústave (ŠPTÚ) pracovala ako samostatná vedecká pracovníčka v rokoch 1983 - 1987. V roku 1987 nastúpila na post kurátorky architektonickej zbierky v Slovenskej národnej galérii (SNG) v Bratislave, kde v roku 1990 založila a do roku 1993 aj viedla Galériu architektúry, úžitkového umenia a dizajnu SNG.

Predsedníčkou Rady galérií Slovenska bola v roku 1990. V rokoch 1992 - 1999 bola tiež predsedníčkou pracovnej skupiny DOCOMOMO Slovakia. Od roku 1997 žila v Banskej Bystrici, kde sa venovala dejinám architektúry tohto mesta.

V roku 2012 spoluzakladala Centrum architekta Ladislava Eduarda Hudeca v Banskej Bystrici. Členka Spolku architektov Slovenska, Slovenskej výtvarnej únie či Združenia historikov moderného umenia je autorkou nielen mnohých odborných monografií, štúdií a článkov, ale pripravila aj mnohé rozhlasové a televízne relácie.

Vo vedeckovýskumnej činnosti sa zameriavala na teórie hodnôt, metódy hodnotenia a kritiky architektúry. Bola autorkou mnohých umeleckohistorických výskumov historickej architektúry. Spracovala koncepcie a bola kurátorkou vyše 70-tich výstav na Slovensku a v zahraničí.

Kubičková získala mnoho ocenení

Dlhoročnú odbornú prácu Kubičkovej ocenili mnohými cenami. Cenu Mariána Várossa, ktorá je výročnou cenou Asociácia teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia za teoretickú a umeleckohistorickú činnosť v oblasti architektúry, získala v roku 1991. V roku 2005 dostala Cenu profesora Martina Kusého a v roku 2010 Kvet umenia a kultúry - Cenu Banskobystrického samosprávneho kraja.

Je tiež držiteľkou Ceny primátora Banskej Bystrice za rok 2011. Za celoživotnú činnosť v oblasti obnovy a ochrany kultúrneho dedičstva jej v roku 2014 udelili Cenu Andreja Kmeťa. Cenu Emila Belluša 2019, ktorú Spolok architektov Slovenska (SAS) udeľuje každoročne od roku 1990 za celoživotné dielo v oblasti architektúry, získala historička architektúry Klára Kubičková v roku 2019.