Doktorka Iveta Trusková bola hlavnou odborníčkou hlavného hygienika SR pre odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov. Zomrela vo veku nedožitých 63 rokov v nedeľu 26.12. 2021.

Iveta Trusková zomrela

V nedeľu 26. decembra zomrela vo veku nedožitých 63 rokov zástupkyňa hlavného hygienika SR a hlavná odborníčka pre odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov Iveta Trusková. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.

"Problematike hygieny výživy a bezpečnosti potravín na regionálnej, národnej, európskej a svetovej úrovni zasvätila pani doktorka Trusková celý svoj profesijný život," uviedla hovorkyňa.

Doktorka Trusková sa vo verejnom zdravotníctve začala pracovne aktívne angažovať už po skončení štúdia na Lekárskej fakulte hygienickej v Prahe, ktorú úspešne absolvovala v roku 1984. Následne nastúpila na odbor výživy vtedajšej krajskej hygienickej stanice v Banskej Bystrici.

Časom zmenila pôsobisko a pracovala na krajskej hygienickej stanici v Bratislave (súčasný Úrad verejného zdravotníctva SR), kde po odchode vedúceho odboru nastúpila na jeho pozíciu a postupne sa stala hlavnou odborníčkou pre oblasť hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov.

Hovorkyňa úradu pripomenula, že zosnulá odborníčka zastupovala SR vo viacerých medzinárodných i národných odborných výboroch a pracovných skupinách, podieľala sa na tvorbe preventívnych programov i legislatívnych úprav v oblasti verejného zdravotníctva a v oblasti potravín.

Zomrela Iveta Trusková, hlavná odborníčka hlavného hygienika pre bezpečnosť potravín

"Bola pri zrode zákona o potravinách a tvorbe Potravinového kódexu SR," doplnila Račková. Vyzdvihla i Truskovej publikačnú a pedagogickú činnosť, v mene kolektívu Úradu verejného zdravotníctva poukázala tiež na mimoriadne ľudské kvality doktorky Truskovej.

"Svoje dlhoročné odborné skúsenosti odovzdávala nielen ostatným kolegom z oblasti hygieny výživy, ale aj študentom na Slovenskej zdravotníckej univerzite, ako aj Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Jej odborná erudícia ju právom radí medzi popredných odborníkov v oblasti výživy," uvádza na webe Úrad verejného zdravotníctva.