Ministerstvo zdravotníctva schválilo vyhlášku, podľa ktorej interrupcia na žiadosť ženy už nebude hradená z verejného zdravotného poistenia pre ženy staršie ako 40 rokov. Amnesty International Slovensko považuje tento krok za zásah do ľudských práv žien a tehotných osôb. 

Interrupcia bola hradená ženám nad 40 rokov len výnimočne 

Interrupcia je pritom v súčasnosti na Slovensku hradená z verejného zdravotného poistenia len vo výnimočných prípadoch: v prípade ohrozenia zdravia, života, pri znásilnení, inceste či poškodení plodu. Ženy nad 40 rokov mali doteraz jednu z výnimiek a interrupcia na ich žiadosť (bez ohľadu na dôvod) bola rovnako hradená z verejného zdravotného poistenia. 

Prečítajte si

Minister Krajčí spoplatnil interrupcie ženám nad 40 rokov

„Tým, že Ministerstvo zdravotníctva tento nárok pre ženy nad 40 rokov zrušilo, v praxi rozšíri okruh žien a tehotných osôb, pre ktoré bude interrupcia finančne nedostupná. Súčasťou reprodukčných a sexuálnych práv je prístup k bezpečnej, legálnej a dostupnej interrupcii. To znamená, že pre čo možno najlepšiu zdravotnú starostlivosť v oblasti reprodukčného a sexuálneho zdravia by malo byť cieľom odstraňovanie bariér k dostupnej a bezpečnej interrupcii, nie zavádzanie ďalších prekážok v mene takzvaného boja proti diskriminácii, ktorý len maskuje ďalšie obmedzovanie práv žien,“ tvrdí Alexandra Demetrianová, koordinátorka kampaní Amnesty International Slovensko. 

Obmedzovanie reprodukčných práv

Vyradenie zdravotnej starostlivosti, ktorá je finančne ťažko dostupná alebo vyslovene nedostupná pre široké spektrum ľudí, spomedzi úkonov hradených z verejného zdravotného poistenia je devastačným krokom v náročnom pandemickom období. Apelujeme preto na Ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, aby zastavil obmedzovanie reprodukčných práv žien. 

Na jeseň minulého roku sa vďaka úsiliu miestnych organizácií, ako aj vďaka medzinárodnej solidarite, podarilo odvrátiť snahy v NR SR, ktorých cieľom bolo obmedzovať prístup k bezpečnej a včasnej interrupcii. Amnesty International odvtedy s obavami sleduje ďalšie menšie či väčšie kroky v NR SR, ako aj na Ministerstve zdravotníctva, ktoré sú jednoznačnými pokusmi zasahovať do telesnej autonómie žien, postupne obmedzovať reprodukčné a sexuálne práva, ako aj presadiť zákaz interrupcií. 

Amnesty International považuje tieto snahy za dlhodobo škodlivé pre ľudské práva a upozorňuje, že Slovenská republika má už teraz obrovské rezervy v poskytovaní reprodukčnej a sexuálnej zdravotnej starostlivosti. Vyplýva to aj z aktuálnej politiky Amnesty International v oblasti interrupcií.