Počet žien, ktoré používajú antikoncepciu klesá. Kým v roku 2007 užívalo na Slovensku hormonálnu antikoncepciu vyše 328-tisíc žien, v roku 2019 po nej siahlo už len 144-tisíc žien. Ukazujú to štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií, ktoré zverejnili v januári.

Dostať sa k vhodnej antikoncepcii je na Slovensku náročné. Buď je pre niektoré ženy finančne nedostupná alebo ak na ňu prostriedky majú, nemajú od gynekológa či gynekologičky dostatočné informácie o tom, ktorý druh by žene vyhovoval najviac.

Antikoncepcia: Lekári ženy dostatočne nepoučia

„Situáciu, ktorú tu dnes máme, môžeme pokojne označiť ako frontálnu snahu veľkej časti vlády a celkovo veľkej časti politických elít o kontrolovanie a obmedzovanie žien v oblasti ich sexuálnej a reprodukčnej autonómie a celkovo ich reprodukcie. Bránenie ženám v interrupciách a nezabezpečovanie dôstojného a nediskriminačného prístupu k antikoncepcii sú dve strany tej istej mince. Ich spoločným menovateľom je snaha o kontrolovanie žien a ich životov, ktorá sa veľmi ľahko realizuje práve cez kontrolovanie ich reprodukcie,“ hovorí pre Ženy  v meste Janka Debrecéniová, zástupkyňa riaditeľky združenia Občan, demokracia a zodpovednosť.

Keď sa žena rozhodne, že nechce otehotnieť a chce brať antikoncepciu, zájde za odborníkom či odborníčkou. V mnohých prípadoch lekár alebo lekárka pacientke predpíšu hormonálne antikoncepčné tabletky, a tým je pre nich proces ukončený. Nepoučia ju o všetkých možných antikoncepčných metódach, ani spolu s ňou nehľadajú najviac vyhovujúcu antikoncepciu. Z 185 945 žien, ktoré v roku 2019 užívalo podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií antikoncepciu, až 77,3 percent užívalo hormonálnu antikoncepciu.

„Lekár by mal vždy pri predpisovaní liečby ženu poučiť o dostupných a vhodných formách antikoncepcie a predovšetkým by mal so ženou prebrať aj spoľahlivosť a akceptovateľnosť metódy,“ hovorí pre Ženy v meste gynekológ Jozef Záhumenský. Realita sa však často líši.

Lekári a tzv. výhrady svedomia

“Ja som chcela s gynekológom prekonzultovať implementovanie antikoncepčného pliešku, čo je veľmi spoľahlivá hormonálna forma zabránenia tehotnosti, pri ktorej sa zlyhanie odhaduje iba na 0,05,” zdôverila sa nám anonymne mladá Slovenka z Bratislavského kraja. 

Pri tejto antikoncepcii sa približne 3,5 centimetrová tyčinka vloží do paže ženy, a chráni ju počas nasledujúcich troch rokov. Na Slovensku stojí okolo 300 eur. Gynekológ na to pacientke povedal, že on je proti tejto metóde, a teda ju ani nevykonáva. Oznámil to pacientke bez ďalšieho vedeckého či racionálneho vysvetlenia.

Gynekológ či gynekologička majú podľa zákona povinnosť vymenovať pacientke všetky formy antikoncepčných metód. Z praxe je však zrejmé, že sa to nedeje.

„Relatívne nízka miera používania modernej antikoncepcie ženami na Slovensku, mimochodom dlhodobo oveľa nižšia než v iných, najmä západných krajinách EÚ, je okrem finančnej nedostupnosti zapríčinená aj slabým prístupom žien ku kvalitným, zrozumiteľným a vedecky overeným informáciám o antikoncepcii či mierou uplatňovania si tzv. výhrady svedomia zo strany gynekológov a gynekologičiek či farmaceutov a farmaceutiek, ktorú štát vlastne vôbec nemapuje,“ potvrdzuje Janka Debrecéniová.

Antikoncepcia nie je o rozmare, ale o zdraví

Svetová zdravotnícka organizácia už dávno zaradila antikoncepciu do tzv. Modelového zoznamu esenciálnych liekov, tzn. liekov, ktoré štát musí zabezpečiť všetkým bez diskriminácie. “Užívanie antikoncepcie u žien, ktoré sa pre ňu slobodne a zodpovedne rozhodnú, teda nie je otázkou rozmaru alebo životného štýlu, ale vo vzťahu k prevencii neželaného tehotenstva, aj otázkou zdravia a ďalších ľudských práv, napríklad osobnej autonómie, súkromia a nediskriminácie,“ dodáva Debrecéniová.

Ilustračné foto - TASR

Antikoncepcia nielen zabraňuje otehotneniu žien, ktoré si dieťa neželajú, má aj prospešné účinky na ženské telo.„Podľa najväčšej štúdie na viac ako 40 000 ženách, ktoré boli sledované viac ako 40 rokov, hormonálna antikoncepcia znižuje užívateľkám riziko smrti o 12 percent. Predovšetkým na rakovinu vaječníka, maternice, ale aj konečníka a niektorých foriem leukémie. Nízka užívanosť sa preto u nás odzrkadľuje na pomerne vysokým výskytom týchto nádorov a pomerne vysokou mortalitou a nižším dožitím oproti susedným krajinám,“  vysvetľuje benefity gynekológ Jozef Záhumenský.

Antikoncepcia a vplyv na potraty

Zároveň je dokázané, že čím je užívanie antikoncepcie u verejnosti vyššie, tým sa znižuje počet potratov. Nielen umelých, ale aj mimovoľných. „Možno povedať, že antikoncepcia je najlepší spôsob boja proti potratom a smrti plodu. Predovšetkým z dôvodov prekoncepčnej prípravy a pozitívneho plánovania tehotnosti. Žena, ktorá plánuje graviditu, väčšinou urobí rôzne všeobecné opatrenia (začne užívať kyselinu listovú, prestane požívať alkohol, prestane fajčiť, poradí sa prípadne s lekárom). Žena, ktorá neplánuje graviditu by vždy mala používať adekvátnu ochranu pred nechcenou graviditou, práve aby neotehotnela bez uvedených opatrení, ktoré jednoznačne znižuje riziko potratu a poškodenia plodu.“ potvrdzuje Záhumenský.

Napriek tomu, že sa súčasný parlament už niekoľko ráz pokúsil sprísniť prístup k interrupciám, a predísť tak zvyšovaniu ich počtu, prevencii vo forme dostupnej antikoncepcie sa nevenoval. Ministerstvo zdravotníctva sa naposledy k antikoncepcii vyjadrilo v roku 2011 stanoviskom, ktoré hovorí: „Ministerstvo zdravotníctva kategoricky odmieta názory, ktoré presadzujú preplácanie antikoncepcie z verejného zdravotného poistenia. Ak pacientkam lekár alebo lekárka antikoncepciu predpíše kvôli zdravotným ťažkostiam, zdravotná poisťovňa jej lieky preplatí.“

Antikoncepcia a štát: Slovensko si neplní záväzky

Lenže žena, ak sa nachádza v ekonomicky zlej situácii alebo pochádza zo sociálne slabších pomerov, na hradenú antikoncepciu nemá nárok. Zároveň tým, že bývalý minister Marek Krajčí spoplatnil interrupcie ženám nad 40 rokov, ešte viac ohrozil ich ekonomickú slobodu.

„Napríklad v roku 2015 Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien Slovenskú republiku vyzval, aby z verejného zdravotného poistenia zabezpečila univerzálne pokrytie všetkých nákladov súvisiacich s modernou antikoncepciou určenou na prevenciu neželaného tehotenstva. Inými slovami, tento výbor OSN vyzval slovenskú vládu, aby zabezpečila úhradu antikoncepcie z verejného zdravotného poistenia všetkým ženám. Slovenská republika však v tejto oblasti neurobila nič a ženy si všetku antikoncepciu na prevenciu neželaného tehotenstva naďalej hradia samy. V júli minulého roka sa spomínaný výbor opýtal vlády, ako s plnením jeho odporúčania pokročila. Vláda výboru ku dnešnému dňu neodpovedala.“ dodáva Janka Debrecéniová.