Antikoncepcia zabraňuje nechcenému otehotneniu. Existujú rôzne antikoncepčné metódy, z ktorých sú niektoré určené pre mužov a iné pre ženy. Spektrum antikoncepčných metód je skutočne široké. Počnúc tými zadarmo a končiac pri telesách, do ktorých musíme investovať stovky eur, ale chránia nás niekoľko rokov.

Antikoncepcia: druhy a cena

V Čechách v tejto oblasti pôsobí aj iniciatíva Loono (Lůno), združujúca mladých lekárov a profesionálov, ktorí sa snažia dostať prevenciu pred rôznymi chorobami do povedomia širokej verejnosti. Založila ho Kateřina Vacková, ktorej v 22 rokoch diagnostikovali zhubný nádor vaječníkov. Rakovinu vďaka včasnému podchyteniu prekonala a teraz chce inšpirovať mladých ľudí k prevencii práve prostredníctvom Loono. 

Jeden z ich najznámejších projektov má názov #prsakoule a venuje sa prevencii rakoviny prsníkov a semenníkov. Zameriavajú sa najmä na mladých ľudí, ktorí s prevenciou prichádzajú do kontaktu iba zriedka. Preto sa rozhodli začať vzdelávať verejnosť aj o antikoncepčných metódach, pohlavných chorobách a prevencii proti HIV či AIDS, prostredníctvom projektu #doledobry.

"Dopyt rastie aj po tzv. nepreventívnych zdravotníckych témach, preto prednášame aj na tému antikoncepcia alebo menštruácia a v panelových diskusiách ´Pravda o´... potom vyvraciame najrôznejšie mýty o neplodnosti, očkovaní, stresu a iných mediálne horúcich témach," hovorí Vacková pre český web Czech Crunch.

Vďaka tomuto projektu sa môžeme dozvedieť, že dostupných antikoncepčných metód je niekoľko. Existujú metódy, ktoré sú zadarmo, ako napríklad abstinencia, počítanie plodných dní alebo prerušovaná súlož. Pri posledných dvoch zmienených je však riziko zlyhania pomerne vysoké, niektoré zdroje uvádzajú až 40 percent.

Ďalej sa antikoncepcia rozdeľuje na hormonálnu a nehormonálnu, pre mužov a pre ženy. Medzi najznámejšie nehormonálne formy patrí kondóm (pre mužov) alebo pesar (kondóm pre ženy). Za nehormonálnu antikoncepciu sa považujú aj sterilizácia u žien alebo vasektómia u mužov, tieto metódy sú však nezvratné. Hormonálna antikoncepcia je na súčasnom trhu zameraná najmä na ženy.

Existujú klasické hormonálne tabletky, vnútromaternicové teliesko, antikoncepčná náplasť, hormonálna injekcia, vaginálny krúžok, tabletka po, alebo podkožný antikoncepčný implantát.

Hormonálna antikoncepcia je najčastejšia 

Na Slovensku v roku 2019 užívalo podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií antikoncepciu 185 945 žien, z toho 20,5 percenta žien malo zavedenú vnútromaternicovú antikoncepciu a až 77,3 percent užívalo hormonálnu antikoncepciu. Žien s novozavedenou antikoncepciou bolo 41 983, čo predstavuje o 6 701 žien menej ako v roku 2018.

Vnútromaternicovú antikoncepciu užívalo 29,7 percenta žien na 1 000 žien v reprodukčnom veku (15 – 49 rokov). Najväčší podiel žien so zavedenou vnútromaternicovou antikoncepciou evidovali ambulancie v Trnavskom kraji (44,6 žien na 1 000 žien v reprodukčnom veku) a najmenší ambulancie v Bratislavskom kraji (18,1 na 1 000 žien v reprodukčnom veku).

Hormonálnu antikoncepciu užívalo 112,3 žien na 1 000 žien v reprodukčnom veku, najčastejšie po nej siahli ženy evidované v ambulanciách v Nitrianskom kraji (193,8 žien na 1 000 žien v reprodukčnom veku) a najmenej v Žilinskom kraji (74,7 žien na 1 000 žien v reprodukčnom veku).