Deti sa učili samostatne a ak im bolo treba pomôcť, lepšie to išlo manželovi. Pri predaji majetku mesta nám pozemky a stavby ohodnocovali a zameriavali odborníci a to, či je predmet podnikania investora v priemyselnom parku ťažkým alebo len stredne ťažkým priemyslom, som si na svojej pozícii spokojne vygúglila.
 
Procesu varenia piva v Pivovare Šariš som porozumela len natoľko, nakoľko to bolo pre pozíciu podnikovej právničky nevyhnutne potrebné. Chémiu som vnímala viac menej iba ako jeden z dôvodov vzájomnej príťažlivosti v medziľudských vzťahoch.
 
A potom to prišlo. Kríza stredného veku, vyhorenie z práce, nejaké zdravotné problémy, až zrazu v oneskorenom procese sebauvedomovania a sebapoznania s nevôľou zistíte, že tých chemických, biologických a iných prírodovedných zásad, ktoré sú pre život každého (áno, každého, aj spoločenskovedne založeného) človeka praktické, ba priam až nevyhnutné, je oveľa, oveľa viac. A že aj keď ste sa doteraz v týchto otázkach spoliehali s plnou dôverou výlučne na kompetentných odborníkov (chvalabohu, že tomu aspoň niekto rozumie!), bude na prospech Vašej duše i tela si aspoň niektoré z nich osvojiť.
 
Samozrejme, že ste dávno vedeli, že lifestyle nie je len o neprejedaní sa špekáčikmi, doladení kabelky k šatám či o pohodlných topánkach. Že šťastie nenosí kominár, alkohol nelieči, že vo vzťahu potrebujeme cítiť dôveru a bezpečie, že workoholizmus je závislosť a depresia nerovná sa zlej nálade. Vedeli ste, že v rôznych situáciách viac či menej prejavujeme rôzne emócie, že sex spôsobuje potešenie a že v určitej fáze nášho cyklu nás, ženy dokážu úplne ovládnuť "hormóny".
 
Prečo nás však v škole na biológii namiesto druhov prvokov hlbšie nezasvätili do tajov biochemických procesov v našom tele, nepoučili viac o možnostiach svojpomocného dopingu, ktorý máme evidentne povolený, asi ako náhradu za nemožnosť nácviku nášho života na nečisto? Nie je predsa biológia veda o živote? O akom živote toho máme vedieť najviac, ak nie o tom svojom? Alebo som to len ja v tom nezrelom veku nepovažovala za dôležité? Veď brrr, prírodné vedy.... Zrejme to bude tým. Ani Sokratovi som v tom čase úplne nerozumela, čo mal na mysli tým "poznaj sám seba", aj keď on sa zaoberal skôr filozofickým poznaním. 
 
Prišla však kríza stredného veku a človek zistí, že či chce, či nechce, musí poznať sám seba dobre a po všetkých stránkach. Aby si vedel dopomôcť, keď mu už telo a duša miestami nefungujú samé od seba (nebudete s tým predsa stále otravovať tretie osoby:). A človek vtedy už vie aj to, že tú pravdu určite nenájde vo víne. A tak som v tomto zrelom veku znova na chvíľu, ale tentokrát dobrovoľne, obrátila svoju pozornosť k prírodným vedám.
 
Teda, aby som bola presná, k niečomu, čo je asi možné pri troške neskromnosti podradiť pod biochémiu človeka. Aj keď je veda tento rok "vďaka" pandémii nového koronavírusu dokonca aj u nás na Slovensku v kurze, moje dôvody boli čisto osobné a pragmatické a moje ambície vzhľadom na moje obmedzené rozumové schopnosti v tejto oblasti naozaj veľmi skromné - aspoň v základoch pochopiť, ako funguje chémia vo mne a aké mám možnosti svojpomocného povoleného dopingu, ak jej funkcionalita hapruje.
Ilustračné foto: pexels.com
 
Tak som sa zoznámila s tzv. hormonálnym kvartetom šťastia, uvedomiac si, že jeho ingrediencie si do života už dávno príležitostne pridávam, a to intuitívne, bez toho, že by som ich mala pomenované a rozumela procesom ich fungovania.
 
Napríklad taký DOPAMÍN si nevedomky spúšťam, keď si meriam akýkoľvek pokrok, od počtu splnených úloh, nachodených krokov, zabehnutých kilometrov, až po počet zhodených kilogramov. Dopamín je náš prirodzený opiát, motivátor, ktorý nás dokáže aktivizovať a nadchnúť pre nejaký cieľ a potom nám pri každom priblížení dávkuje záujem, energiu a výdrž potrebnú na prekonávanie prekážok, až kým svoj cieľ nedosiahneme.
 
Spomeňte si naň, keď sa Vám vôbec nebude chcieť vstať z postele alebo keď budete v práci dlhodobo prokrastinovať. Dávku dopamínu si zabezpečíte aj skúšaním nových postupov, rozdelením náročných úloh na menšie a následne oslavou svojich (aj tých menších) úspechov. Ale pozor, lajky, tweety, followeri, či zvuk prichádzajúcej správy na messengeri majú síce silné, ale veľlmi krátkodobé dopamínové účinky a tak ako u drog môžu viesť k závislosti.
 
Hladina OXYTOCÍNU, vzťahového hormónu, sa nám zvyšuje v prítomnosti ľudí, ktorých máme radi. Introverti, nebojte sa, rozhodujúca je kvalita, nie kvantita Vašich blízkych. Neobávajte sa ani Vy, čo ste single, nemusí ísť len o životných partnerov, oxytocínovo na nás pôsobí aj prítomnosť rodiny, kamarátov, dokonca aj domácich miláčikov.
 
Ak mu aktívne pomôžeme, dotykom, objatím, vzájomným zdieľaním pocitov, pochvalou, darom, prekvapením či pomocou blížnemu, tento hormón lásky a dôvery nám to viacnásobne vráti - podnecuje totiž empatiu a pocit blízkosti a spolupatričnosti vo vzťahoch (predsalen, človek je tvor sociálny) a vo výsledku znižuje stres a zlepšuje spánok. Dobré, nie? A čo je ešte lepšie (a čo oceníme všetci, keď sa dožijeme dôchodku a nezabráni nám v tom starecká demencia), náš mozog nerozlišuje fantáziu a realitu, oxytocín teda vyplavuje aj pri príjemných spomienkach. Spomeňte si na to, keď Vám bude nabudúce smutno.
 
Potom je tu SEROTONÍN, frajer, ktorý nafukuje naše sebavedomie a doslova nás povznáša. Spúšťa hrdosť, pýchu, občas až pocit nadradenosti. Historicky má na starosti snahu získať rešpekt a pozíciu v skupine. Je to hormón asertivity. Pomáha nám presadzovať sa nenútene, bez toho, aby sme sa museli uchýliť k agresii. Jeho vyplavovanie v nás zároveň prebúdza radosť a dobrú náladu, preto ho niekedy označujú aj za hormón šťastia.
 
No nechceli by ste ho mať veľa? Jeho nedostatok totiž môže viesť až k depresii. Dobrou správou je, že zdravý človek dokáže jeho nedostatku celkom účinne predchádzať. Keď sa venuje veciam, v ktorých je dobrý a ktoré na ňom iní oceňujú, keď sa zameriava na to, čo mu je dopriate namiesto toho, čo mu chýba. Perfekcionisti (ktorí si pravdepodobne nikdy nebudú myslieť, že urobili niečo lepšie ako ostatní:) si vedia dopomôcť napríklad aj dostatkom slnečného svetla, vitamímni skupiny B, vápnikom a horčíkom a vzhľadom na to, že serotonín sa tvorí najmä v našich črevách, aj zdravou, vyváženou a pravidelnou stravou. Mne sa osvedčila kombinácia písania blogov s horčíkom.
 
Úžasné je, že naše telo je vybavené vlastnými analgetikami a sedatívami. Ak ste výraz ENDORFÍNY počuli iba v súvilosti s intímnym telesným kontaktom, vedzte, že ich produkujeme pri každej väčšej fyzickej námahe ktorou čo i len o kúsok prekračujeme naše limity. Ja napríklad ak bežím o jeden most na Toryse ďalej ako zvyčajne. Alebo ak si v posilňovni na činku pridáte kilo navyše. Aby totiž predchádzajúce vývojové druhy človeka v prípade zranenia boli schopné dokončiť boj či lov, prípadne sa dostať do bezpečia, bolo im potrebné zabezpečiť zníženie citlivosti na fyzickú bolesť, zmiernenie stresu a dávku odhodlania ísť ďalej,
 
To je funkciou endorfínov a verte či neverte, plnia si ju 20x účinnejšie ako lieky proti bolesti, ktorými sú bohato zásobené naše lekárne. Sú určené pre mimoriadne situácie, a ak nerátam ich nezameniteľnú podpornú funkciu pri rozmnožovaní (nielen) ľudského druhu, pri bežných činnostiach sa nám zvyčajne nevyplavujú. Zlepšujú však náladu a posilňujú imunitu a ak ste náhodou práve nezadaný alebo nie ste športový typ, skúste čokoládu. 
 
Takže, ak ste už v strednom veku a tiež ste nenašli pravdu vo víne, skúste si na prospech Vašej duše i tela nakonfigurovať svoj vlastný auto-dopingový program. Lebo kvalita života nie je len o neprejedaní sa špekáčikmi a vyzerá to tak, že ten kominár nám fakt nikdy nedonesie šťastie.