Sociálna poisťovňa (SP) pripomína budúcim mamičkám, že môžu požiadať o dávku tehotenské. Dá sa tak urobiť aj tri roky spätne. Informovala o tom v stredu hovorkyňa SP Zuzana Dvoráková.

SP vyčíslila, že od mája do septembra tohto roka vyplatila dávku tehotenské priemerne mesačne takmer 19.000 budúcim mamičkám. Zároveň však zistila, že viac matiek poberalo dávku materské než dávku tehotenské.

Požiadať o materské sa dá aj tri roky spätne 

"V rovnakom období od mája do septembra poberalo materské priemerne 26.500 poistenkýň. Jednou z príčin môže byť skutočnosť, že budúce mamičky o novej dávke tehotenské stále nevedia a neuplatnili si na ňu nárok podaním žiadosti," poznamenala Dvoráková. Aj preto im SP v najbližších dňoch informačnými listami pripomenie, že túto možnosť ešte stále majú.

Dvoráková spresnila, že požiadať o dávku sa dá aj tri roky spätne, ak sa pôrod, respektíve ukončenie tehotenstva uskutočnilo po 31. marci tohto roka. "Tehotenské má pomôcť budúcim mamičkám pripraviť sa na príchod bábätka. Táto nová dávka je tu pre ne, a preto sme sa rozhodli ich iniciatívne osloviť, aby ju využili," povedal riaditeľ SP Juraj Káčer.

Dávka tehotenské: podmienky

SP pripomenula, že dávka tehotenské je určená pre ženy, ktoré sú na začiatku 13. týždňa tehotenstva a sú nemocensky poistené alebo im k tomuto dňu plynie ochranná lehota po skončení sa nemocenského poistenia. Ďalšiu kategóriu tvoria budúce mamičky, ktoré majú v tento deň prerušené povinné nemocenské poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo z dôvodu poberania rodičovského príspevku.

Ďalšou podmienkou nároku na tehotenské je 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 13. týždňa tehotenstva a v prípade samostatne zárobkovo činných osôb a dobrovoľne nemocensky poistených osôb aj zaplatenie poistného včas a v správnej výške (nedoplatok musí byť nižší ako päť eur).

Koľko je materské

Nová dávka sa netýka tehotných študentiek, pre tie je určené tzv. tehotenské štipendium, o ktoré treba požiadať príslušnú školu. Hovorkyňa dodala, že popri poberaní tehotenskej dávky je možné naďalej pracovať. Dávka sa poskytuje až do skončenia sa tehotenstva.

V tomto roku môže poistenkyňa dostať tehotenské v rozpätí od 215,15 eura do 333,90 eura mesačne. Žiadosť o tehotenské potvrdzuje gynekológ. Následne ho treba predložiť na pobočke SP alebo ho poslať elektronicky. Po pôrode alebo ukončení tehotenstva však netreba zabudnúť na povinnosť oznámiť ukončenie tehotenstva.