Dotácie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu rodovej rovnosti prvý raz od roku 2013 nezískali organizácie, ktoré sa dlhodobo tejto oblasti venujú. Z 15 organizácií, ktoré sa o finančnú podporu uchádzali, uspeli len tri. Fórum život, Poradňa Alexis, ktoré sa venujú hlavne podpore rodiny a Únia materských centier. Tá združuje rodinné a materské centrá na Slovensku.  

Dotácie pre organizácie, ktoré rodovú rovnosť kritizujú 

“Dve z 3 organizácií, ktoré dotáciu dostali, otvorene dlhodobo vystupujú proti rodovej rovnosti. Stačí si urobiť monitoring ich vyhlásení. Je smiešne sa tváriť, že sa venujú rodovej rovnosti, alebo že ju podporujú. Tieto organizácie majú právo a nárok na štátne dotácie, ale v inej oblasti,” uviedla Adriana Mesochoritisová, členka Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Zastupuje aj feministickú organizáciu Možnosť voľby, ktorá dotácie dostávala od roku 2013 pravidelne. Teraz prvý raz nie. 

Adriana Mesochoritisová vníma neudelenie dotácií ako snahu oslabiť aktivity a tým aj hlas organizácií pracujúcich v oblasti rodovej rovnosti a ľudských práv žien. “To, že ministerstvo práce siahne nejakým spôsobom na dotácie na rodovú rovnosť som očakávala. Vieme predsa, že v jeho priamom vedení, ako aj na ďalších dôležitých ministerských pozíciách sú ľudia, ktorí podliehajú konšpiračným teóriám o rodovej rovnosti  a otvorene proti téme vystupovali aj v minulosti. Šokoval ma ale spôsob ako to urobili. Mocensky, neférovo.  A ani sa len nesnažili to zakryť,” uviedla pre Ženy v meste.

Prepojenie na Annu Záborskú

Dve z organizácií, ktorá dotáciu dostali - Fórum život a Poradňa Alexis sú prepojené v osobe poslankyne Anny Záborskej (OĽANO), ktorá sa snaží presadiť v parlamente sprísnenie interrupcií.  

Záborská je členkou predstavenstva Fóra života, bola tiež patrónkou projektov Poradne Alexis. V predstavenstve Fóra života sedí aj Anna Verešová (bývalá poslankyňa OĽaNO a kandidátka KDH), ktorá v súčasnosti pracuje na ministerstve práce. Od polovice júna tam vedie novú sekciu rodinnej politiky, ktorá patrí pod odbor rovnosti žien a mužov

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny vedie Milan Krajniak zo Sme rodina, ktorý za prioritu označil podporu rodinnej a sociálnej politiky. Po jeho nastúpení odišla zo svojej funkcie Oľga Pietruchová, ktorá bola 9 rokov riaditeľkou odboru rodovej rovnosti na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Odišla na protest proti zásahom do jej práce. 

“Naše ministerstvo pod vedením "posledného križiaka" mení spätne naše odborné stanoviská a núti akceptovať pripomienky Konferencie biskupov Slovenska, ktorí sa snažia pojem rodovej rovnosti úplne vymazať zo slovníka,” uviedla vtedy.

Pietruchová: Dotácie sa neprideľovali na základe politického tlaku

Spôsob, akým boli teraz rozdelené dotácie vníma Pietruchová veľmi kriticky. “Za mojej éry sa nestalo, aby boli dotácie prideľované na základe politického tlaku alebo ideologického pozadia, dotácie dostali aj organizácie, ktoré sa nehlásili k feminizmu, ale pomáhali napr. ženám v prípade nechceného tehotenstva alebo otcovské organizácie, ktoré sa snažili korektným spôsobom poukazovať na znevýhodnenia otcov v porozvodovej starostlivosti o deti. Rovnako sme vždy dbali na zamedzenie konfliktu záujmov a na transparentné hodnotiace kritériá,” uviedla Oľga Pietruchová.

O stanovisko sme požiadali aj ministerstvo práce, na naše otázky neodpovedalo. 

Mesochoritisová sa dotáciám venuje ako členka Výboru pre rodovú rovnosť a Rady vlády pre ľudské práva a rodovú rovnosť dlhé roky. Pracovala aj v ministerských medzirezortných pracovných skupinách, ktoré riešili dotácie.

K prideleniu dotácií Fóru život a poradne Alexis dodáva: „V rámci štátnych dotácií existuje viacero druhov dotácií a podpory, ktoré sú tematicky zamerané. Toto je dotácia na podporu rodovej rovnosti, majú ju dostávať organizácie pracujúce v oblasti rodovej rovnosti. My sa tiež nehlásime do iných dotácií, pod ktoré nespadáme, do oblastí, v ktorých činnosť nevykonávame. Neviem si predstaviť žiadať dotáciu z oblasti, ktorú by som vytrvalo kritizovala ako ideológiu. To je podstata celej tejto nespravodlivosti. Tieto organizácie mali dostať dotácie napríklad v sociálnej oblasti, ale nie v rodovej.“- 

Mesochoritisová: Zmenili zákon o dotáciách bez nás

Mesochoritisová hovorí, že situáciu treba vidieť v celom kontexte. “Už takmer desaťročie môžeme pozorovať organizovaný útok proti rodovej rovnosti, právam žien a LGBTI ľudí a to nielen na európskej úrovni. To, že sa teraz na mnohých rozhodujúcich pozíciách v našej krajine ocitli ľudia, ktorí nie sú schopní otvorene a objektívne pristupovať k téme rovnosti, samozrejme, situáciu rapídne zhoršilo. Vieme, čo sa robí v Maďarsku a Poľsku. Mám strach, že toto je len prvý krok,” povedala.

Mesochoritisová kritizuje aj samotný zákon o dotáciách. Ten sa zmenil bez diskusie s dotknutými organizáciami. "Sme predsa členkami Výboru pre rodovú rovnosť a tiež Rady vlády pre ľudské práva a rodovú rovnosť. To sú poradné orgány vlády, zriadené práve preto, aby o takýchto veciach rokovali. Participácia verejnosti je predsa základným princípom otvoreného vládnutia. Ale minister s nami nediskutuje. Valec začal valcovať. Môžeme len premýšľať, akým spôsobom ešte zaútočia na organizácie. A príjmu zákony, ktorým obmedzia občiansku angažovanosť. Ako v Maďarsku. Mám veľké obavy o ľudí v tejto krajine, o ich práva, o občianske združenia, o obhajkyne a obhajcov ľudských práv, o krehkú demokraciu. Toto je ten spravodlivý štát pre všetkých?,” dodala Mesochoritisová.