Veci nie sú zadarmo. Nemôžu byť. Je za nimi niečia práca, čas, suroviny, stroje, znalosti, zručnosti. Ani obedy nemôžu byť zadarmo, lebo niekto musí nakúpiť potraviny, zaplatiť kuchárov a kuchárky, čo obedy navaria, uhradiť energie. Štát by nemal ani deti, ani ich rodičov učiť, že veci sú zadarmo, lebo klame. Nič nie je zadarmo, iba sa účet z jedného presunie na druhého.    

 

Obedy zadarmo - platíme oveľa viac

Ja mám dve deti. Keďže jedno chodí na bilingválne gymnázium a druhé na osemročné, obedy zadarmo nedostávajú. Mladšia dcéra je síce vo veku žiačky základnej školy, ktorá má na obed zadarmo nárok, ale keďže je na osemročnom gymnáziu, nič zadarmo nedostane. Aká iná úvaha okolo toho je, než tá, že na osemročné gymnázia chodia deti zazobaných rodičov, tak si obedy zaplatia? Absurdné! 

Za tú staršiu platíme od septembra sumu 45,36 eur, namiesto 26 eur, ktoré sme priemerne platili minulý školský rok! Mestská časť Karlova Ves totiž zvýšila školám režijné náklady - z 10 na 75 centov! 

Expremiér Fico sa pri nápade rozdávať obedy rozplýval, že rodina s dvoma deťmi zaplatí mesačne za obedy 50 eur a štát jej chce pomôcť. Pre našu rodinu s dvoma deťmi to znamená, že v septembri platíme za obedy 71 eur! 

Nehovoriac o tom, že obedy zadarmo sa platia z peňazí z daňových poplatníkov, teda aj z našich. To si treba k tým dvom šekom za obedy pripočítať tiež. 

 

Obedy zadarmo - populizmus

Mimochodom, v tej škole, kde teraz platíme také drahé obedy, deťom s intoleranciou prvý deň oznámili, že bezlaktózové či bezlepkové obedy už nevaria! Aj deti s intoleranciou sú určite zo zazobaných rodín, nie? 

Nechápte ma zle. Štát je tu na to, aby pomohol ľuďom v núdzi a deťom zvlášť. Má to robiť cielene a pomáhať jednotlivcom, ktorí si nevedia pomôcť sami. Na to majú ísť naše dane. Pokojne prispejem na obed iného dieťaťa, len chcem mať istotu, že na ten obed naozaj nemá.

Keď štát rozhadzuje takto populisticky plošne, spoločnosti to nepomáha, iba ju deformuje. Lebo obedy zadarmo v praxi znamenajú, že podpora rodín ide na úkor iných rodín a obed zadarmo pre jedno dieťa, hradí v konečnom dôsledku iné dieťa.