Zo stromov padá jesenné lístie a stmieva sa veľmi skoro. Dni sa skracujú a do sŕdc sa nám pomaly, ale isto, vkráda melanchólia. Lenže tá môže pomerne rýchlo prerásť do niečoho oveľa silnejšieho nad čím už nemáme kontrolu. Do depresie.

V ostatných dňoch čítame na stránkach novín o viacerých náhlych úmrtiach. Ľudský život vie byť taký krehký. Len teraz tu bol a už ho niet. Strata, ktorá bolí blízkych, kolegov, priateľov a najmä rodinu. Tých, čo zostali.

Samovraždy páchajú viac muži

Zažila som v živote viacero náhlych odchodov ľudí, ktorých som osobne poznala. Každý jeden bolel, pretože som si vždy uvedomila, že možno sa tomu dalo predísť. Keby sme boli viac pozorní a viac načúvali volaniu stratenej duše. Pri týchto odchodoch si vždy oveľa viac uvedomíme, akí sme nevšímaví k okoliu. Ako málo niekoho poznáme, hoci s ním môžeme byť aj každý deň.

Niekedy je život príliš ťažký, aby sa dal uniesť a preto potrebujete niekoho, kto ho na čas ponesie s vami. Mnohí ľudia so zranenými dušami však o pomoc nedokážu požiadať. Jedinou možnou pomocou je väčší záujem o toho druhého a viac rozvinutá starostlivosť o duševné zdravie.

Samovraždy páchajú podľa štatistík viac muži, najrizikovejší je stredný vek. Dôvodom je najčastejšie neschopnosť hovoriť o svojich problémoch s dušou. Muži oveľa viac odmietajú terapiu, nechcú vyhľadať odbornú pomoc psychiatra, do poslednej chvíle majú pocit, že pomôcť si môžu iba sami, že ťažkú situáciu, depresiu, vyhorenie... dokážu zvládnuť.

Terapiu vyhľadáva viac žien

Stále sú v nich silno zakorenené predsudky o tom, že muž musí byť silný a nemôže ukázať svoju slabosť ani pred lekárom. Keďže som zažila terapiu v jej rôznych podobách, môžem potvrdiť, že pomoc oveľa častejšie vyhľadávajú ženy. Tlieskam všetkým mužom, ktorí dokážu prekonať hanbu, či strach a navštívia psychológa alebo psychiatra. Myslím si, že práve tu chýba osveta.

Hoci sa o duševnom zdraví hovorí stále viac, málo sa otvára téma duševného zdravia u mužov. Práve jeho neriešenie vedie často k tragickým následkom, k rozpadom rodín, k strate práce, k alkoholizmu, gamblerstvu, k domácemu násiliu a podobne.

Možno ste už počuli vetu, že ľudia, ktorí by mali vyhľadať odbornú pomoc to neurobia a namiesto nich skončia v ordináciách ich partneri, ktorí si myslia, že zmeniť sa musia oni. Aby zachránili rodinu, seba, svoje deti. Často to tak býva.

Prichádza jedno z psychicky najťažších období roka, ktoré vyvrcholí vianočnými sviatkami. Ak máte vo svojom okolí niekoho, o kom si myslíte, že sa mu nežije práve najľahšie, hovorte s ním a možno naznačte, že vyhľadať pomoc nie je slabosť ani zlyhanie. Naopak, je to tá najväčšia odvaha.