Verejnoprávnu televíziu a rozhlas dnes opustilo 12 zvučných mien. Pre vlečúci sa spor s vedením televízie podali výpovede Zuzana Kovačiči Hanzelová, Katarína Jánošiková, Filip Minich, Alexandra Minich, Pavol Kalinský a ďalší.

 

 

"Dnes, 31. mája 2018, sme sa dvanásti rozhodli podať výpovede. RTVS sme mali, máme a budeme mať radi. Naše rozhodnutie sa nerodilo ľahko. Máme deti, hypotéky aj záväzky, ale hlavne - máme túto prácu veľmi radi. Nedokážeme ju však za týchto okolností v RTVS robiť rovnako svedomito ako doteraz. Čaká nás dvojmesačná výpovedná lehota. Ak sa generálny riaditeľ Jaroslav Rezník rozhodne odvolať manažment spravodajstva, sme ochotní sa dohodnúť na stiahnutí výpovedí,"  uviedli vo videu, ktoré zverejnili na sociálnej sieti. 

Odišli redaktori a redaktorky Zuzana Kovačič Hanzelová, Pavol Kalinský, Katarína Jánošíková, Filip Minich, Simona Blehová, Alexandra Minich, Daniela Hajčáková, editori Pavol Valovič, Tomáš Mrva a Katarína Kozinková, Ivana Lövingerová a rozhlasová redaktorka Lucia Osvaldová.

Ide o skupinu novinárov a novinárok, ktorí kritizovali vedenie RTVS  po nástupe generálneho riaditeľa Jaroslava Rezníka.a podpísali otvorený list, kde kritizujú pomery v spravodajstve, spochybňujú prístup nového vedenia a upozorňujú na ohrozenie nezávislosti verejnoprávnej RTVS.

 

 

Otvorený konflikt v RTVS spustilo prepustenie dlhoročnej reportérky Oľgy Bakovej začiatkom apríla. Deň potom podpísalo takmer 60 redaktorov a redaktoriek otvorený list, v ktorom hovoria o nepriateľskej atmosfére v RTVS. Odvtedy dostalo výpoveď alebo dobrovoľne odišlo niekoľko novinárov a novinárok, naposledy prepustili štyroch externistov v piatok. Boli to Jana Masárová, Matúš Baňovič, Matúš Dávid a Kristián Čekovský. Práve po ich prepustení sa Zuzana Kovačič Hanzelová na facebooku vyjadrila, že v RTVS je normalizácia.