V súčasnosti, keď oslavujeme technologický pokrok, by sa dalo predpokladať, že na riadiacich pozíciách sa ocitnú ľudia na základe ich osobných zásluh a schopností. Nie je to však tak.

Equal Pay Day Košice 2024

Skrýva sa tam pretrvávajúca prekážka, ktorá mnohým talentovaným ženám naďalej bráni v napredovaní: sklenený strop, ktorý prehlbuje rozdiely v platoch mužov a žien. Slovensko je v rebríčku indexu skleneného stropu krajín OECD na 15. mieste z celkového počtu 29 krajín.

Po úspešnom prvom ročníku Equal Pay Day v Bratislave vás pozývame na podujatie Equal Pay Day 2024 Košice, ktoré sa uskutoční dňa 16. apríla 2024 od 8:00 do 16:00 v Kulturparku Košice. Tento výnimočný deň nám poskytuje príležitosť zjednotiť sa a venovať pozornosť rozdielom v odmeňovaní medzi pohlaviami. A nielen to.

Na konferencii sa budú preberať témy ako zamestnávať a integrovať rómsku menšinu, veková diskriminácia či ženské sebavedomie.

Ako zamestnávať rómsku menšinu

Pracovná integrácia Rómov často čelí značným problémom v dôsledku kultúrnych stereotypov a diskriminácie na trhu práce. Integrácia rómskych komunít si vyžaduje špecifické prístupy - odborné vzdelávanie a zameranie sa na riešenie predsudkov. Podporou diverzity a inklúzie na pracoviskách môžu spoločnosti využiť zručnosti a talent rómskych komunít, čím prispejú k hospodárskemu rastu a sociálnej súdržnosti.

Veková diskriminácia

Za posledných 20 rokov slovenská populácia výrazne zostarla. V roku 2021 presiahol počet seniorov nad 65 rokov v slovenskej populácii 17 percent, čo je o o 5,6 % viac ako v roku 2001.Veková diskriminácia na pracovisku zostáva prevládajúcim problémom, pričom starší zamestnanci často čelia prekážkam v zamestnaní a postupe. Starší pracovníci sa môžu stretnúť so stereotypmi týkajúcimi sa ich technologických znalostí alebo schopnosti prispôsobiť sa.

 

Ženské sebavedomie a leadership

Ženy často čelia problémom pri dosahovaní vedúcich pozícií ako manažérky v dôsledku spoločenských očakávaní a stereotypov, ktoré podkopávajú ich sebadôveru. U žien sa často vyskytujú pocity pochybností a tzv. imposter syndróm, ktoré bránia ich kariérnemu postupu. Mentorské programy, poskytovanie školení o leadershipe a podpora inkluzívnej kultúry na pracovisku sú základnými krokmi pri riešení tohto problému.

Program Equal Pay Day Košice

Program konferencie bude naozaj pestrý a plný informácií. Na konferencii sa budú prezentovať výsledky prieskumu Ako Slováci a Slovenky vnímajú (ne) rovnosti v odmeňovaní, s dôrazom na východné Slovensko. Nasledovať bude inšpiratívna panelová diskusia a zdieľanie najlepších tipov z praxe na tému: Ako vytvárať podmienky pre zamestnávanie ľudí z vylúčených komunít.

Spíkerkami budú napríklad Ivana Heretik Vačoková, generálna manažérka Talent Solutions, a people deployment manager Mária Mikitová z Tesco Stores SR. Zapojiť sa budú môcť aj účastníci, keďže na konferencii bude priestor aj na otázky z publika. Účasť na panelovej diskusii potvrdila moderátorka Veronika Cifrová Ostrihoňová.

Talkshow na tému "Ako podporiť sebavedomie žien" poteší všetky ženy, ktoré uvažujú nad svojím kariérnym postupom, ale zažívajú niekedy pochybnosti. Na záver sa účastníci môžu prihlásiť na mentoring, napríklad k spoločnosti SUVko Coaching. Na programe konferencie je aj podpisovanie Iniciatívy Equal Pay.

Pre koho je konferencia určená?

Téma rovnakých platov a odmeňovania za prácu je nesmierne dôležitá a zároveň aktuálna. Na konferencii bude vytvorený priestor na diskusiu, zdieľanie skúseností a podporu pre rovnaké príležitosti v pracovnom prostredí. Veríme, že obsah konferencie ocenia HR manažéri, marketing manažéri, CSR špecialisti, PR manažéri, a všetci, ktorých zaujíma téma (ne)rovnosti v odmeňovaní, ženský leadership a inklúzia v praxi.

 

(Portál Ženy v meste je mediálnym partnerom konferencie Equal Pay Day na Slovensku

a české Ženy ve měste budú pokrývať aj konferenciu Equal Pay Day v Česku.)