Hoci pohlavie predznamenáva určitý spôsob existencie, ženy by mali mať možnosť jej akceptácie alebo odmietnutia. Musia získať ekonomickú nezávislosť a konkrétnymi činmi, úspechmi, spoločenským uplatnením sa zbavovať pocitu menejcennosti voči mužom.

Tvrdila to  francúzska prozaička, dramatička, filozofka a feministka Simone de Beauvoirová.

      

 

Simone de Beauvoirová: Žiačka Jeana-Paula Sartra

Podľa Beauvoirovej príklad každej ženy, ktorá dosiahla nadpriemerný, vynikajúci úspech, dodáva tisícom ďalších žien silu, ženie ich dopredu. Preto je koniec koncov každá žena svojím životom a svojou prácou zodpovedná za definitívne vyriešenie ženskej otázky, za úplnú emancipáciu.

Simone de Beauvoirová sa preslávila svojimi negatívnymi názormi na manželstvo a popieraním tradičných hodnôt. Mala veľký vplyv na rozšírenie emancipačného hnutia žien.

Prozaička, dramatička Simone de Beauvoirová sa narodila v Paríži 9. januára 1908 v zámožnej meštianskej rodine ako staršia z dvoch dcér. Matka ju vychovávala v katolíckej viere. Simone však neskôr zastávala nenáboženské a ľavicové názory.

Pôvodným povolaním bola profesorka na lýceu a pracovníčka rozhlasu. Od roku 1943 sa venovala len literárnej činnosti. V roku 1929 absolvovala štúdium na parížskej Sorbonne, kde získala doktorát z filozofie a ako 21-ročná sa stala najmladšou profesorkou.

Bola žiačkou francúzskeho spisovateľa a filozofa Jeana-Paula Sartra, s ktorým neskôr žila svoj život. Jeho existencialistické tézy spracovala beletristicky a tiahnu sa celou jej literárnou tvorbou. Sústreďovala sa najmä na problémy ženskej emancipácie a života ženy vôbec.

Písala romány (Pozvaná, Krv tých druhých, Mandaríni, Ľúbivé obrázky), mnoho esejí (pri písaní niektorých sa inšpirovala pobytom v zahraničí), štúdií, reportážnych kníh. Napísala tri zväzky spomienok a existencialistickú drámu Nepotrebné ústa. Známe sú jej práce Za morálku dvojakostí, Pyrrhos a Kineas, Existencializmus alebo Múdrosť národov.

Druhé pohlavie a emancipácia žien

Dvojdielna štúdia Druhé pohlavie je historicko-filozofické dielo predstavujúce analýzu úlohy ženy a obhajobu jej práv.

Keď Druhé pohlavie v roku 1949 vyšlo, vzbudilo veľký rozruch, hlavne u katolickej cirkvi, ktorá autorku kritizovala za kapitoly o sexualite a ženskej homosexualite. Komunisti zase knihu označili za spiatočnícku.

Až ďalšie vydanie Druhého pohlavia v roku 1968 inšpirovalo hnutie za emancipáciu žien. Kniha bola preložená do štyridsiatich jazykov. V tom istom roku prišla Simone de Beauvoirová do Prahy ako sprievod svojho životného partnera, marxistického filozofa Jeana-Paula Sartra.

Zásadná kniha esejí o úlohe ženy rezonovala aj v Československu, kde vyšla o dva roky skôr.

„Čitatelia i čitateľky na knihu reagovali v časopisoch, ako bola Vlasta, a dávali mnohým pozorovaniam de Beauvoirovej za pravdu. Pre mnohé ženy informácie v knihe predstavovali základné informácie o sexualite,“ povedala pre Českú televíziu Ľubica Kobová z Fakulty humanitných štúdií Univerzity Karlovej.

 

 

Téma starnutie žien

Medzi jej prozaické diela ďalej patria V najlepších rokoch, kde podáva svedectvo o spisovateľskej generácii rokov 1929-1940 a Sila okolností, v ktorom popisuje činnosť skupiny spisovateľov spojených okolo Sartrovej revue Temps Modernes. Spokojné detstvo, pohodu domova, ale aj spurné správanie sa mladej dievčiny, odmietajúcej konformizmus rodičov a ostatných dospelých predstavuje jej autobiografické dielo Dievča z dobrej rodiny.

V poviedkach v 60. a 70. rokoch 20. storočia citlivo evokuje poslednú životnú etapu svojej matky a ich spoločnou témou je starnutie ženy: Veľmi ľahká smrť (1964), Zlomená žena (1967), Zúčtovanie (1972). V poslednej bilancuje svoj život. Simone de Beauvoirová zomrela v rodnom Paríži 14. apríla 1986. Dožila sa 74 rokov.

Simone de Beauvoirová zomrela 14. apríla 1986 v Paríži. Po smti sa stala ikonou feminizmu, ktorý vnímala ako oslobodenie žien zviazaných konvenciami a boj za právo žien na potrat a antikoncepciu. Beauvoirová tiež žiadala prísnejšie tresty za znásilnenie. 

Dlho bola považovaná za Sartrovu napodobiteľku a nasledovníčku. Niekoľkým vedeckým štúdiám sa však preukázalo, že ich pracovný vzťah mohol fungovať aj opačne.

Simone de Beauvoirová oslovuje aj po smrti. Mnohé z jej citátov sú stále aktuálne. Podľa jej adoptívnej dcéry Sylvie Le Bonovej, ktorá spravuje jej odkaz, zostáva v pozostalosti francúzskej mysliteľky ešte dosť písomností.