Štrádujem si to Obchodnou ulicou. Predo mnou kráča mladý muž v šiltovke a v športovom oblečení. Zrazu sa nakloní do pravej strany, automatické dvere sa roztvoria a on zakričí na hlúčik žien v obchode: Vy k..... …..!  Nejdem opakovať jeho slová. Nezaslúžia si byť počuté. Bola to rýchla spleška vulgarizmov.

Prišla úplne nečakane. Z čista jasna. Bez kontextu. Dokončil výšplech a pokračoval ďalej akoby sa to neudialo. Bolo to absurdné. Ja som zastala, akoby na mňa vylial vedro vody. Ženy v obchode zamrzli v pohybe, tiež nechápajúc čo to malo znamenať.

Ženy sú ľahký terč útoku

Neviem, čo bol ten muž zač. Vyzeral normálne, ale to mnohí na prvý pohľad. Aj na druhý. Neviem či útočil na ženy, lebo chcel útočiť na ženy alebo to schytali preto, že je bezpečnejšie vyvŕšiť sa tam, kde je vo fyzickej prevahe on. Kde nebezpečie odvety nehrozí.

Práve to je tá kľúčová vec. Ženy sú ľahký terč. Keď je agresia vo vzduchu, odnesú si to ženy, deti, zvieratá. Im sa dá ubližovať bez obavy z rovnocennej odplaty.

Mnohé ostávame v údive, čo sa to deje v našej krajine v 21. storočí. Akoby sme kolektívne hodili spiatočku. V príkrych diskusiách na internetoch, v politickej nekultúre, v chamtivosti po moci, v snahe uzurpovať si ju bez škrupúľ a čo najrýchlejšie. V ovzduší je cítiť agresiu. Nuž, nie len na Slovensku.

Napätie v spoločnosti stúpa. Všetci sme ohrození. Naše demokratické  hodnoty sú v ohrození, no ženy sú pre svoju zraniteľnosť na tom tradične ešte o kus horšie aj v intímnej sfére.

V Gambii práve nanovo legalizujú ženskú genitálnu mutiláciu. ''V záujme  zachovania náboženskej čistoty a ochrany kultúrnych hodnôt“. V USA v štáte Missouri konzervatívci pretlačili zákon, ktorý nedovoľuje žene rozviesť sa, ak je tehotná. To platí bez výnimiek, aj pre manželstvá, kde je dokázané násilie páchané na nej či na deťoch.

V praxi to má pritom ďalekosiahle následky na ženských a detských obetiach. Sviatosť manželská tam má však prioritu pred životmi poškodených.

Keď si pozriete reálie z Iránu v 70. rokoch, uvidíte dievčatá a ženy na verejných priestranstvách v minisukniach, s vlasmi voľne pohodenými na šiji. Gigantická opresia (pocit stiesnenosti - poz.red.) žien, ku ktorej v krajine došlo je takmer nepredstaviteľný krok späť.

Malo by to byť mementom aj pre nás, že naše práva nie sú nemennou konštantou. Ich zachovanie si treba pestovať a byť ostražité pri každom pokuse oslabiť ich. Hoc sa to zo začiatku deje len nebadane, jemne.

Generácia Z žije v dvoch svetoch

Celosvetové prieskumy ukazujú obrovské rozpoltenie v nastavení mladých mužov a žien, čo sa týka konzervativizmu a návratu k takzvaným tradičným hodnotám. Tie však v ich ponimaní v sebe častokrát zahřňajú aj odobratie nadobudnutých slobôd a spoločenského postavenia ich ženských spoluobčaniek.

Generácia Z - mladí ľudia z rozličných kultúr do 30 rokov, prechádzajú nevídanou rozdielnosťou v názoroch. Mladé ženy sú v globálnom merítku oveľa liberálnejšie než mladí muži. Pôsobí to, akoby generácia Z boli dve rozličné generácie, nie jedna.

V krajinách na každom kontinente sa medzi mladými mužmi a ženami otvorila ideologická priepasť. Desiatky miliónov ľudí, ktorí obývajú rovnaké mestá, pracoviská, triedy a dokonca aj domácnosti, vnímajú svet a svoju rolu v ňom odlišnou optikou. Situácia na Slovensku v tomto ohľade zmapovaná nie je.

V USA údaje Gallupovho inštitútu ukazujú, že po desaťročiach, keď boli pohlavia rozdelené zhruba rovnako medzi liberálnymi a konzervatívnymi svetovými názormi, sú teraz ženy vo veku 18 až 30 rokov o 30 percentuálnych bodov liberálnejšie ako ich mužskí súčasníci. Roztvorenie názorových nožníc trvalo len šesť rokov.

V Nemecku je situácia Generácie Z takmer identická. Plati to aj o Veľkej Británii. V Poľsku minulý rok takmer polovica mužov vo veku 18 až 21 rokov podporila stranu krajnej pravice v porovnaní s iba šestinou mladých žien v rovnakom veku. Mimo západného sveta je rozdielne vnímanie toho, v akej spoločenskej klíme chceme  žiť, ešte vyostrenejšie.

V Južnej Kórei je momentálne názorová priepasť medzi mladými mužmi a ženami nedozierna. Čína je na tom obdobne. V Afrike Tunis  nasleduje rovnaký vzor. Je pozoruhodné, že v každej krajine je tento dramatický rozkol buď výlučne medzi mladšou generáciou, alebo je tam oveľa výraznejší než medzi tridsať plus a vyššie.

Generácia Z a hnutie #MeToo

Rozdielne mužské a ženské svetonázory sa týkajú celého spektra tém. Čo sa konkrétne postavenia žien týka, tu zrejme vlny rozbúrilo hnutie #MeToo, ktoré dodalo odvahu mnohým ženám prestať tolerovať nespravodlivosti a zneužívania.  Mladí muži možno stratili orientačný bod, kde v tomto novom nastavení má byť ich miesto. To, ako sa správali a fungovali ich otcovia, už v mnohom nie je tolerované či žiadané.

Ako to však robiť inak? Za radikalizáciou zvykne byť strach. Pocit straty výsad. Neistota.

Bolo by ľahké povedať, že je to fáza, ktorá prejde. Ideologické medzery sa však zväčšujú a údaje ukazujú, že je ťažké zbaviť sa nadobudnutých politických názorov. Toto všetko je umocnené skutočnosťou, že postupné pohltenie v osídlach smartfónov a sociálnych sietí spôsobilo, že mladí muži a ženy čoraz viac obývajú oddelené reality. Kiežby existovala jednoduchá odpoveď, ako z tohto trendu von. Bohužiaľ, neexistuje.

No každá za seba môžeme robiť osvetu vo svojom okolí. Počúvať mladú generáciu. Nielen ženy, ale aj mužov. Snažiť sa porozumieť, čo sa v nich odohráva. Odkiaľ a prečo prichádza strach. Premýšľať a zhovárať sa s nimi, ako kráčať bok po boku rešpektujúcou cestou. Svojou troškou prispieť k tomu, aby naše deti vyrastali a formovali sa v jednej spoločnej priateľskej realite, nie v dvoch odcudzených svetoch.