Po prvej prezidentke, ktorá patrila celý mandát medzi najpopulárnejších politikov v krajine a získavala ocenenia v zahraničí, kandidovalo v prezidentských voľbách 11 mužov. Vyhral muž, ktorý o rodovej rovnosti a skutočných právach žien hovorí spomedzi všetkých kandidátov najčastejšie.

Korčok podporuje práva žien

Dlhoročný diplomat Ivan Korčok, ktorého kandidatúru podporila prezidentka Zuzana Čaputová, vyznáva hodnoty ako sú právny štát, tolerancia, rešpekt, spolupráca a dialóg, ktoré sa nenaplnia bez rovnoprávneho postavenia žien v spoločnosti.

“Boj žien za rovnoprávnosť trvá stáročia a ešte nejaký čas trvať bude. Ženy sa v praxi stále stretávajú so stereotypmi, predsudkami a prekážkami,” uviedol ako prezidentský kandidát k tohtoročnému Medzinárodnému dňu žien.

“Som presvedčený, že tento sviatok si dnes majú pripomínať aj politici, pretože miera rovnosti žien a mužov je do veľkej miery aj ich vizitkou a všetci by sme voči nim mali mať čo najvyššie nároky. Namiesto toho registrujeme pokusy znížiť premlčacie lehoty za znásilnenie, vidíme absolútne nepochopenie problémov žien zo strany poslancov, počúvame vulgarizmy z úst vládnych politikov voči najvyššej ústavnej činiteľke. Toto musí skončiť,” dodal.

Korčok a hodnoty nielen pre mužov

Ako minister zahraničných vecí podporoval vyššie zastúpenie žien v rezorte diplomacie, kde v súčasnosti pôsobí na diplomatických aj nediplomatických miestach viac ako 50 percent žien (51,6 percenta).

Ako šéf diplomacie odmietol násilie na ženách, keď sa jeho rezort pripojil ku globálnej kampani OSN proti rodovo podmienenému násiliu. „Akékoľvek porušovanie ľudských práv, vrátane násilia na ženách, nemá v slovenskej spoločnosti miesto. Úroveň ochrany žien pred násilím je odrazom vyspelosti spoločnosti,“ uviedol v novembri 2020.

Podpora práv žien musí byť výbavou hlavy štátu v krajine, kde ženy tvoria viac ako 51 percent obyvateľstva. Nemôžeme bez nich hovoriť o spravodlivej a výkonnej ekonomike, o dôvere v demokraciu, o úspešnom boji proti korupcii.

Dnes nám vládne koalícia, pri ktorej si môžeme iba želať, aby na tému žien radšej ani neprišlo. Inak nás čaká návrat o niekoľko storočí dozadu a predstava nechutných osláv MDŽ bude tou najmenej bolestnou. Stačí si pripomenúť bezcitnú diskusiu okolo skrátenia premlčacích lehôt na znásilnenie. Preto potrebujeme vládu vyvážiť prezidentom, ktorý keď hovorí o hodnotách, nespája ich iba s mužskou menšinou spoločnosti.