Scéna ako vystrihnutá z filmu. Dvom ľuďom sa stretnú pohľady. Hneď medzi nimi preskočia povestné iskry a láska je na svete. Takto si mnohí predstavujú začiatok romantického vzťahu. No jedna z nových štúdií zistila, že to nie je tak.

Existuje jedno vžité tvrdenie, že najviac romantických a partnerských vzťahov vzniká ako láska na prvý pohľad. Katarína sa so svojim terajším mužom kamarátila takmer pol roka. „Dokonca som sa snažila ho dohodiť svojej kamarátke, ktorej sa veľmi páčil,“ hovorí o svojej skúsenosti. Láska sa medzi nimi rozhorela až po niekoľkých mesiacoch. Dnes sú už takmer päť rokov manželia a majú dve deti.

Nová štúdia: Romantika vzniká z priateľstva

Nie sú však jediným prípadom, keď sa kamaráti po čase do seba zaľúbili. Je ich omnoho viac. Najnovšia štúdia kanadských výskumníkov pod vedením Danu Stinsonovej, profesorky psychológie na kanadskej University od Victoria v Britskej Kolumbii zistila, že až dve tretiny romantických vzťahov vznikajú z dlhodobých priateľstiev.

Stinsonová sa tejto problematike venovala 20 rokov, počas ktorých skúmala rôzne vzťahy. Do svojej štúdie zapojila ľudí rôzneho veku a etnických skupín. Spýtala sa ich jednoduchú otázku: „Boli ste s vašim partnerom priatelia, než ste začali spolu chodiť?“ Zistila, že mnohí z oslovených potvrdili, že ich partnerstvo alebo iné romantické puto sa sformovalo z prvotného priateľstva, ktoré nejaký čas trvalo.

Bola prekvapená ako často sa táto odpoveď opakovala. Zistenia jej výskumnej skupiny boli publikované v prestížnom žurnáli Social Psychological and Personality Science. Zahŕňali štyri  rôzne štúdie o začiatkoch vzťahov.

Prvé dve preskúmali rôznu literatúru a populárne články a zistili, že v drvivej väčšine prípadov sa v nich spomína láska na prvý pohľad alebo prejavy vášne medzi cudzími ľuďmi a priateľstvo, ako štartová línia vzťahu, sa prehliada.

Ilustračné foto - pixabay.com

Nasledovala aj analýza rozhovorov s 1900 ľuďmi všetkých vekových skupín z Kanady a USA, ktorých výskumníci oslovili medzi rokmi 2002 a 2020. Až 66 percent z nich uviedlo, že ich manželstvá či partnerstvá sa začali priateľstvom, ktoré trvalo niekoľko mesiacov, ba až rokov.

Do poslednej štúdie výskumníci oslovili 300 univerzitných študentov, ktorých väčšina uviedla, že ich priateľstvá sa pretavili do romantického vzťahu s so svojou neskoršou polovičkou sa kamarátili v priemere 22 mesiacov. Zaujímavé je aj zistenie, že medzi oslovenými bolo aj mnoho LGBTQI ľudí, u ktorých boli počiatky vzťahu v priateľstvách vo väčšej miere než u heterosexuálnych ľudí.

„Tieto zistenia by mali ľudí podnietiť, aby prehodnotili svoje predpojaté predstavy o vzťahoch,“ citovala Danu Stinsonovú americká stanica CNN.

Láska na prvý pohľad

„Typické zoznamovacie scenáre zvyčajne hovoria, že sa s niekým stretnete a zrazu vás zasiahne blesk,“ pokračovala Stinsonová. „Myslím, že ak tomu naozaj uveríte, je ťažké si predstaviť, že by ste sa zblížili s priateľom a začali romantický vzťah,“ dodala.

To isté si myslí aj psychologička Ivana Čergeťová. „Vplyvom kultúry a nášho okolia sme nadobudli chybné presvedčenie, že vzťahy sa majú začínať láskou na prvý pohľad a majú byť plné vzťahových explózií ako správne talianske manželstvo. Táto mylná predstava nás smeruje k tomu, že očakávame, že vzťah musí byť plný výziev a nemôže byť pokojným,“ hovorí pre Ženy v meste. Podľa nej sa často porovnávame a spochybňujeme, čo je chyba.

Podľa koučky Janette Šimkovej je priateľstvo dobrá východisková pozícia pre vzťah. „V ňom sa ukáže, v akej miere sa vieme zhodnúť v postojoch, hodnotách a zásadných otázkach. To je pre fungovanie vzťahu významné, lebo bez rešpektu a akceptácie odlišností sa nemôže diať dôvera. A práve tá vytvára blízkosť a spriaznenosť,“ povedala pre Ženy v meste.

Stabilné vzťahy

Podľa Čergeťovej partnerské vzťahy vznikajúce z priateľských patria práve k tým, ktoré pretrvávajú niekoľko rokov a sú veľmi stabilné. „Partneri sa už vopred poznajú a zväčša majú medzi sebou vybudovanú veľkú mieru dôvery a pochopenia. Taktiež dokážu vzájomne vnímať svoje, ale aj partnerove potreby. A čo je výnimočným aspektom takéhoto vzťahu je fakt, že spolu trávia mnoho času a vzájomne sa vyladia,“ pokračuje psychologička.

Prirovnáva to k orchestru, ktorý spolu hrá už dlhú dobu a jeho členovia presne vedia ako bude ich spoločná hra znieť. Udržať takýto typ vzťahu je podľa nej niekedy jednoduchšie a to práve preto, že je postavený na spoločných záujmoch. A tie dokonca vedia pretrvať aj po tom, ako sa partnerstvo skončí.

Je to naozaj tak, že väčšina partnerov je najprv priateľmi? Skúsenosť Ivany Čergeťovej, ktorá sa venuje aj párovej terapii, hovorí o niečom inom. „V mojej praxi sa nachádza skutočne veľmi málo párov, ktoré by partnerský vzťah iniciovali priateľstvom. V poradni sa zväčša ocitajú páry, ktoré prechádzajú nejakou komplikovanou situáciou vo vzťahu. A väčšina z nich sa začala ako láska na prvý pohľad,“ tvrdí.

Podľa nej tieto páry často prechádzajú rýchlou fázou zaľúbenosti. „Mnohí sa ukotvia vo vzťahoch kvôli deťom alebo iným potrebám, ktoré im ich partner zaisťuje - napríklad finančná podpora, pocit bezpečia alebo nejaký sociálny status. Po dlhšom období začínajú vznikať konfliktné situácie, či pocit, že v susedstve je tráva zelenšia, často dochádza k nevere,“ vysvetľuje psychologička.

Priatelia s výhodami

Jeden prvok však vyčnieval. Tým bola intimita medzi priateľmi, ktorá zaujímala aj výskumníkov pod vedením Stinsonovej. Mnohí z opýtaných totiž nazvali priateľstvom aj vzťah, ktorý sa vážne ponášal na romantický.

Až dve tretiny opýtaných manželov potvrdili, že predtým, ako sa stali párom, boli intímnymi kamarátmi, teda mali spolu sex. Tzv. „priateľstvo s výhodami“ sa v ich očiach až neskôr premenilo na plnohodnotný romantický vzťah. No mohlo mať podobné atribúty.

„Túlia sa pri ohni, chodia spolu na výlety, predstavujú svojich priateľov rodine, ale je im úplne jasné, že ide len o priateľstvo,“ povedala Stinsonová. „Naozaj ma to núti premýšľať o definíciách, ktoré máme o priateľstve a romantike, a o tom, ako sa tieto veci líšia, a páči sa mi, aké je to celé chaotické,“ okomentovala to.

Ilustračné foto - pexels.com

Partnerstvo s výhodami je podľa psychologičky Ivany Čergeťovej výsledkom rýchlej doby, plnej tlaku. „Investícia do vzťahu je pre nás omnoho náročnejšou formou, ako využiť možnosti, ktoré už existujú,“ komentuje. „Priateľstvo s výhodami sa pre ľudí stáva bezpečnou formou partnerstva, hoci ho tak nenazývame a dali sme tejto forme partnerstva inú nálepku. Takíto partneri totiž nepreberajú zodpovednosť za investície do vzťahu a nemajú strach, že v tejto situácii môžu zlyhať,“ pokračuje.

Podľa jej názoru sa však neodlišuje od štandardného partnerstva: „Buduje sa rovnako a prechádza aj rovnakými fázami. Len z dôvodu ochrany samého seba sme si vytvorili pomenovanie, ktoré v sebe nemá konotáciu záväzku.“

Podľa Ivany Čergeťovej je vo vzťahu potrebné, aby si partneri dokázali vzájomne napĺňať potreby. „To znamená, že sa musia dobre spoznať a rešpektovať. Možno nie je potrebné, aby sa partnersky vzťah začínal priateľstvom, no rozhodne sa na neho časom mení. Vzťah s človekom a zároveň partnerom, s ktorým plánujete prežiť väčšinu vášho života, zahŕňa väčšinu znakov priateľského vzťahu,“ tvrdí psychologička.

Koučka Janette Šimková si myslí, že vzťah potrebuje našu každodennú starostlivosť. „Bez pričinenia funguje iba počas zamilovanosti, potom si vyžaduje okrem lásky a pozornosti aj vklady v podobe úprimnej komunikácie. Tá je prostriedkom na porozumenie, toleranciu a dôveru. Iba cez rozprávanie sa vieme podeliť o svoje pocity a prežívanie,“ hovorí.

Ako si udržať priateľstvo vo vzťahu?

Rada skúsenej koučky znie takto: „Ja odporúčam dennú dávku “vitamínu KK” – každodennej komunikácie. Je to pre vzťah nevyhnutná výživa. Posilňuje „imunitný systém“ spolunažívania, ktoré je potom silnejšie a odolnejšie voči problémom. Ctiť si jeden druhého svojimi myšlienkami, slovami a činmi môžeme, iba ak sa o tom rozprávame. Keď každý deň zdieľame to, čo prežívame a úprimne sa zaujímame o to, čím žije partner, máme k sebe blízko a preukazujeme si vzájomnú pozornosť a náklonnosť,“ hovorí.

Podľa nej partnerský život nemá byť nekonečným bojom o to, "kto bude šéfom", ale naopak, stojí na princípe "ako môžeme jeden druhému slúžiť“. „Partneri zároveň potrebujú tráviť spoločný čas tak, aby v ňom boli rituály, vďaka ktorým si pestujú pocit spolupatričnosti.

Pocit šťastia vo vzťahu si môžeme pestovať ako návyk. Stačí jeden, časovo nenáročný každodenný rituál, ktorý zbližuje partnerov a dáva im pocítiť, že sú tam jeden pre druhého,“ dodáva. Môžu to byť bozky, objatia, ale aj slová podpory, uznania, vďačnosti a pozornosti. Tie pri bežných činnostiach stimulujú pozitívne emócie, a tým aj spokojnosť vo vzťahu, ktorá ho potom chráni.

Psychologička Čergeťová má rovnaké odporúčanie: „Majte aspoň jeden spoločný záujem - či už to bude sledovanie filmov, cestovanie alebo povedzme lúštenie krížoviek.“