Počas prvej materskej dovolenky ste naplno pracovali a hlasovali o zákonoch. Ako budete fungovať počas druhej materskej dovolenky?

“Rovnako. Keď sa zotavím po pôrode, vrátim sa do práce a budem sa snažiť svoje materské a pracovné povinnosti zladiť. Bude to však oveľa ľahšie ako pri prvom dieťati, ktoré som rodila na vrchole pandémie. Vtedy bol zákaz vstupu do budovy parlamentu všetkým okrem poslancov, členov vlády a vybraných zamestnancov. Nemohla som vziať dcérku ani nadojčiť k sebe do kancelárie. To bolo strašné, lebo bola akurát jeseň a zima, a vždy keď som išla do práce, ona bola s niekým vonku v kočíku, a dojčiť som ju chodila do auta. Teraz v prípade núdze aspoň budem môcť dojčiť v budove parlamentu.”

Aké máte ako poslankyňa možnosti absolvovať materskú dovolenku zo zákona?

“Zákon na situáciu, že by poslankyňa porodila dieťa a chcela ísť aspoň na pár týždňov alebo mesiacov na materskú, vôbec nemyslí. Ak by som odišla na materskú, parlament by mal zo dňa na deň 149 poslancov, mne by vzali hlasovacie právo a zároveň by ma nikto nemohol zastúpiť. Ak nejaký poslanec odíde robiť štátneho tajomníka, zastúpi ho náhradník. Keď chce ísť žena na materskú, vezmú jej hlasovacie právo a nezastúpi ju nikto. Podľa môjho právneho názoru je to v rozpore s ústavou zbaviť zvoleného člena parlamentu hlasovacieho práva a neošetriť takúto situáciu náhradníkom. Je časté, že o prijatí alebo neprijatí nejakého zákona rozhoduje jeden hlas. Preto to môže mať zásadný vplyv na parlamentnú matematiku a prijímanie zákonov.”

Čiže, ak by išla poslankyňa oficiálne na matersku, nemôže hlasovať o zákonoch? Počas vašej prvej materskej neprešiel len vďaka jedinému hlasu zákon, ktorý by pre ženy znamenal sprísnenie interrupcií.

“Nemôže. To je ten hlavný dôvod, prečo som nešla na materskú po prvom pôrode a nepôjdem ani teraz. Síce to bolo mimoriadne ťažké, sedieť pár dní po naozaj ťažkom pôrode v poslaneckej lavici, ale práve vďaka tomu, že som prišla, neprešiel zákaz interrupcií. Teraz mám stres, lebo ten zákon je v pléne znovu, má veľkú šancu prejsť, a čo ak budem v tom čase rodiť a nebudem môcť prísť? Prečo nemôžu byť tieto situácie elegantne ošetrené ako napríklad v Portugalsku, že žena poslankyňa tesne pred pôrodom nastúpi na materskú a na jej miesto príde náhradník. Samozrejme, bola by to pre ňu možnosť, nie povinnosť, ale mala by na výber a nemusela si zažiť dilemy, ktoré som napríklad prežila ja.”

Poslankyňa Vladimíra Marcinková s dcérkou pred parlamentom.  Foto - archív ZVM 

Aké sú iné možnosti, ak by chcela poslankyňa, aby ju počas materskej niekto nahradil a naplno za ňu vykonával mandát? Musela by sa mandátu vzdat?

“Ktorýkoľvek poslanec sa môže vzdať mandátu, ale potom sa už, samozrejme, nemôže do parlamentu vrátiť. Nevidím dôvod na to, aby žena matka, bola nútená vzdať sa mandátu preto, že chce byť nejaký čas po pôrode s bábätkom. Mandát je štvorročný. Vo Švédsku je momentálne na otcovskej dovolenke minister obrany. Prečo by sa mal vzdať funkcie pre túžbu stráviť pár mesiacov, ktoré sa už nikdy nevrátia, so svojim dieťaťom? Nevidím na to dôvod. Naopak. Povýšiť rodinu na skutočnú hodnotu, nielen za zásterku na bilbordoch a v politických kampaniach, sa dá práve osobným príkladom.”

Návrh zákona ste pripravovali niekoľko mesiacov, aké boli reakcie poslancov na prípadnú podporu? V čom vidia negatíva a v čom pozitíva Vášho návrhu?

“Problémom návrhu je, že treba novelizovať aj ústavu, aby bol poctivo právne zakotvený. A na zmenu ústavy treba 90 hlasov.”

Vyčítali vám, že zákon pripravujete tak trochu sama pre seba, teda v čase, keď ste tehotná?

“Ja som zákon predložila až v čase, kedy sa už mňa nedotkne, lebo v čase druhého čítania už bude po termíne, kedy by som ja mohla nastúpiť na materskú. Takže tam nie je konflikt záujmov. Pomôcť môže až poslankyniam a poslancom po mne. Ale, samozrejme, moja životná situácia mi bola najväčšou inšpiráciou urobiť niečo pre to, aby už žiadne ženy v parlamente nezažili dilemy, ktoré som musela riešiť ja.”

Zákon sa dostal do 2. čítania, aké vidíte šance na jeho schválenie?

“To záleží od ďalších politických rokovaní. Verím, že sa nájde dostatočná podpora.”