Materská resp. rodičovská dovolenka poslankýň a poslancov je stanovená vo vybraných parlamentoch odlišne. Niektoré z nich umožňujú poslancom vziať si materskú alebo rodičovskú dovolenku, iné túto možnosť naopak upravenú vôbec nemajú alebo rodičovskú dovolenku neumožňujú, a nemajú pre tento prípad inštitút dočasnej náhrady, prípadne ospravedlnenia.

Údaje vyplývajú z analýzy, ktorú vypracoval Parlamentný inštitút NR SR.

Kde môžu íst poslankyne na materskú 

Možnosť vziať si rodičovskú dovolenku umožňujú najmä štáty severnej a západnej Európy ako Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Dánsko, Švédsko, Lotyšsko, Estónsko, Holandsko, ale napríklad aj Slovinsko. Patrí medzi ne aj  Európsky parlament.

Materskú resp. rodičovskú dovolenku majú často ohraničenú časovým obdobím. Európsky parlament ju umožňuje 3 mesiace pred pôrodom a 6 mesiacov po pôrode. Flámsky parlament v Belgicku ju má na 15 týždňov, vo Švédsku je to 240 dní, v Dánsku až 12 mesiacov.

Francúzsky parlament stanovuje prenatálnu ochrannú lehota v materstve pre prvé dieťa na 6 týždňov, 1 týždeň pred pôrodom sa považuje za povinný. Materská dovolenka po pôrode môže pri prvom dieťati trvať 10 týždňov. Belgicko a Francúzsko majú dokonca upravenú aj otcovskú dovolenku - poslanec môže byť po narodení doma s manželkou a dieťaťom 10-15 dní po pôrode.

Z krajín susediacich so Slovenskom má túto tému najlepšie podchytenú maďarský parlament, ktorý poslankyniam a poslancom umožňuje čerpať materskú resp. rodičovskú dovolenku. Na základe maďarského systému sociálneho poistenia si tehotné poslankyne môžu vybrať materskú dovolenku na obdobie až do 168 dní. V tomto období poberajú 70 percent platu a môžu požiadať o zníženie dane.

Susedné štáty a materská dovolenka

Susedné Poľsko, Rakúsko a Česko patria naopak medzi krajiny EÚ, ktoré túto možnosť nemajú legislatívne upravenú vôbec. Radí sa k nim aj Bulharsko, Cyprus, Grécko, Írsko, Luxembursko a Malta.

V niektorých štátoch síce nemajú zavedený inštitút materskej alebo rodičovskej dovolenky, ale môže byť o ňu požiadané, čo je príklad Litvy, Rakúska a  Talianska. Je však väčšinou spojená so stratou platu a bez možnosti byť zastupovaný náhradníkom.

Poslankyňa alebo poslanec môžu byť dočasne nahradení v parlamentoch Belgicka, Dánska, Estónska, Holandska, Chorvátska, Lotyšska, Portugalska a Švédska.

Zaujímavý je prípad Španielska, kde môžu poslankyne a poslanci na rodičovskej dovolenke využiť vzdialený prístup určený na hlasovanie v pléne. V Írsku napríklad možno poslanca nahradiť iba trvalo, francúzsky parlament naopak materskú dovolenku neuznáva ako dôvod na zastupovanie.

Platy počas materskej a rodičovskej 

Poslankyne a poslanci vo väčšine krajín EÚ nemajú nárok na odchod na platenú materskú a rodičovskú dovolenku. Starostlivosť o dieťa je však opodstatneným dôvodom ospravedlnenia neúčasti poslanca. Počas riadne ospravedlnenej absencie poberajú poslanci poslanecký plat. Počas dočasnej pracovnej neschopnosti, pod ktorú môže spadať aj materská či rodičovská dovolenka, nemajú poslanci nárok na náhradu príjmu v Rakúsku, Portugalsku, Poľsku, Nemecku, Chorvátsku, Grécku, Česku, Fínsku.

Náhradu príjmu počas obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti naopak uznávajú v Estónsku, Litve aj Maďarsku, kde majú poslanci legislatívne uznaný nárok na odchod na materskú a rodičovskú dovolenku a počas tohto obdobia im prináleží náhrada príjmu.

Zariadenia pre deti v parlamentoch

Niektoré parlamenty myslia aj na  deti poslankýň a poslancov prípadne zamestnankýň a zamestnancov a prevádzkujú zariadenia určené pre deti.  Patrí medzi ne Európsky parlament, Estónsko, Grécko, Snemovňa v Holandsku, Írsko, nemecký Bundestag, Portugalsko, španielsky Kongres či Švédsko, ktoré majú priamo v priestoroch parlamentov zriadené zariadenia určené pre deti poslancov a zamestnancov.

Zaujímavosťou je, že napríklad parlamenty vo Francúzsku a Rakúsku, ktoré nemajú vlastné zariadenia pre deti, zabezpečili pre deti poslancov a zamestnancov vyhradené miesta v okolitých jasliach alebo škôlkach.