Návrh troch poslankýň SNS na sprísnenie interrupcií neprešiel. Návrh, ktorý sa dostal do druhého čítania, nezískal dostatok hlasov. Znenie návrhu sa neustále menilo po kritike lekárov o mimovládnych organizácií. 

Návrh SNS k interrupciám neprešiel

Za návrh zo 124 prítomných poslancov a poslankýň hlasovalo 59, proti bolo 24 a 40 sa hlasovania zdržalo, vďaka čomu návrh neprešiel. Novelou zákona malo byť vyhotovenie obrazového záznamu zo sonografického vyšetrenia povinne zakotvené medzi informáciami poskytovanými pri umelom prerušení tehotenstva.

"Verím, že odborné argumenty a solidarita so ženami zavážili viac ako klamstvá a snaha urobiť zo žien druhordaých ľudí," uviedla pre Ženy v meste Adriana Mesochoritisová z organizácie Možnosť voľby, ktorá spolu so ženskými organizáciami Aspekt a Povstanie pokračuje, dlhodobo kritizovali pokusy politických strán obmedziť práva žien. 

 

Foto - facebook SP

Návrh SNS k interrupciám neprešiel

Pôvodne chceli poslankyne SNS Eva Smolíková, Magdaléna Kuciaňová a Eva Antošová do zákona dostať povinnosť pre ženy vypočuť si tlkot srdca plodu, informovať otca o tehotenstve a úmysle podstúpiť interrupciu, zakázať voľný predaj "tabletky po" či zakázať reklamu na potraty. Všetky návrhy po kritike stiahli skôr ako sa o návrhu hlasovalo v druhom čítaní.

Poslankyne tiež chceli predĺžiť lehotu na vykonanie umelého prerušenia tehotenstva zo 48 na 96 hodín od odoslania hlásenia o poskytnutí informácií žene. Priamo do zákona navrhovali vložiť rozšírený vzor písomného poučenia pre ženy. 

Návrh SNS bol šiestym pokusom v tomto roku hlasovať o obmedzení práv žien.