Dôsledky pandémie na ženy sú alarmujúce - zhoršilo sa ich duševné zdravie, poklesol im osobný príjem, mali problém zladiť rodinu a prácu a prudko stúpol počet prípadov rodovo podmieneného násilia.

Ukázal to prieskum Európskej únie, ktorý predstavili v Štrasburgu pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Dôsledky pandémie COVID-19 výrazne pocítili aj slovenské ženy.

Nárast násilia na ženách

Podľa 77 percent respondentiek z členských krajín EÚ viedla pandémia k nárastu fyzického a psychického násilia na ženách. Až 78 percent slovenských žien súhlasí s tým, že pandémia negatívne ovplyvnila rodovo podmienené násilie.

Popredné priečky rebríčku obsadilo Grécko, kde zastáva tento názor 93 percent žien. Len vo Fínsku a v Maďarsku s tvrdením súhlasí menej ako polovica opýtaných.

Medzi opatreniami, ktoré sú nevyhnutné na prevenciu násilia, patrí podľa žien uľahčenie nahlasovanie prípadov na polícii, rozšírenie možností vyhľadať pomoc, odborná príprava polície a súdnictva či zvýšenie finančnej nezávislosti žien. Problém s nahlasovaním násilných činov na polícii pritom vidí až 58 percent žien na Slovensku.

Covid ovplyvnil príjem žien

Dôsledky pandémie pocítili ženy aj v profesijnej sfére. Podľa štyroch z desiatich žien mala pandémia negatívny dopad na ich príjem aj rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Pandémia ovplyvnila osobný príjem až 45 percent slovenských žien. Najviac žien pocítilo finančné dopady v Grécku (60 percent),  najmenej v Dánsku (19 percent).

 

Väčšina opýtaných žien sa zhodla, že opatrenia prijaté na zastavenie šírenia pandémie mali výrazný vplyv na ich duševné zdravie. Počas reštrikčných opatrení, práce z domu a lockdownu sa zhoršené duševné zdravie prejavilo u viac ako 40 percent žien.

Na Slovensku sa najviac žien obávalo neprítomnosti rodiny a priateľov. Jedna z piatich slovenských žien pociťovala úzkosť a stres, 43 percent žien malo obavy o svoju budúcnosť.

Obavy mali hlavne matky s deťmi

V rámci vekových kategórií problémy s duševným zdravím najsilnejšie pocítili matky s deťmi do 15 rokov v čase, keď vláda na Slovensku nariadila zatvoriť školy a deti sa vzdelávali doma.

Výsledky prieskumu o vplyve pandémie na život žien v členských štátoch sú alarmujúce. Ak chceme podobným číslam v budúcnosti predísť, mal by sa Európsky parlament podľa slovenských žien zamerať primárne na oblasť obchodovania so ženami a deťmi a sexuálne zneužívanie, psychické a fyzické násilie páchané na ženách a rozdiely v odmeňovaní žien a mužov.

“Ženy boli najviac zasiahnuté pandémiou ochorenia COVID-19. Postihla ich duševné zdravie aj finančnú situáciu. Toto sa musí skončiť. Európsky parlament koná v snahe zmeniť to,” vyhlásila v reakcii na výsledky prieskumu predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová.