Natália Wirthová

Študuje imunobiológiu na Viedenskej univerzite. Aktuálne pôsobí v Luxemburgu ako stážistka v Európskom parlamente. Od augusta 2020 píše články pre Ženy v meste, v ktorých sa venuje najmä otázkam rovnosti a práv žien.

Je administrátorkou Instagramu Žien v meste