Pápež František rozhodol, že na nadchádzajúcej synode biskupov budú môcť hlasovať aj zúčastnené ženy, informovala v stredu agentúra AP.

Ženy vo Vatikáne budú môcť hlasovať

Podľa AP ide o bezprecedentnú zmenu, ktorá odráža pápežovu nádej, že ženy budú mať väčšiu zodpovednosť pri rozhodovaní a laici zase väčší vplyv na život katolíckej cirkvi. Schválené úpravy noriem, ktorými sa riadi synoda biskupov, súčasne zdôrazňujú Františkovu víziu, aby veriaci laici prevzali väčšiu úlohu v cirkevných záležitostiach, ponechaných dlho na radových duchovných, biskupov a kardinálov.

AP pripomenula, že ženy už desaťročia požadujú právo hlasovať na synodách, z ktorých najbližšia je naplánovaná na október tohto roku.

Vyššie zastúpenie žien v synode

Od Druhého vatikánskeho koncilu, ktorý sa konal v 60. rokoch 20. storočia a zmodernizoval cirkev, pápeži zvolávali biskupov do Ríma vždy na niekoľko týždňov, aby diskutovali o konkrétnych témach. Na konci synody biskupi hlasujú o jednotlivých návrhoch a predkladajú ich pápežovi, ktorý potom vypracuje dokument zohľadňujúci ich názory. Doteraz mohli hlasovať len muži.

Podľa schválených zmien sa však k piatim kňazom ako hlasujúcim zástupcom reholí pridá aj päť rehoľných sestier, približuje AP. Okrem toho sa František rozhodol vymenovať 70 členov synody, ktorí nie sú biskupmi, a požiadal, aby polovicu z nich tvorili ženy. Aj ony budú mať hlasovacie právo.