Žiadne dievča by nemalo byť v nevýhode len preto, že je dievča. Bohužiaľ, stáva sa to v niektorých kultúrach a i keď nevieme zachrániť celý svet, vieme pomôcť aspoň niektorým. 

Silvestra som strávila návštevou školy Z.S.Masoni Girls’ School v Bhavnagare, štáte Gujarat v Indii. Školu založil učiteľ môjho manžela, pán Gunvant pre dievčatá z najchudobnejšej časti mesta, zo slumov. Pre ľudí nezvyknutých na chudobu v Ázii, sú to rodiny často bez strechy nad hlavou, žijúcich v parkoch alebo pri cestách v špine, chorobách, v prostredí s vysokou kriminalitou. 

Prečítajte si

V určitých rodinách dievčatá neznamenajú veľa. Sú negramotné, ale aj bez lásky a opatery. Veľa z nich nikdy nedostalo objatie. Rodina ich vydá ešte ako deti pred dovŕšením 18 roku. Chlapci majú pre svoje rodiny väčšiu hodnotu. 

Pan Gunvant sa to snaží zmeniť a dať dievčatám vzdelanie, aby boli samostatnejšie. A možno niektoré sa dokážu vymaniť z očakávaní a predsudkov ich rodín a spoločnosti a stanú sa inšpiráciou pre iné ženy z ich okolia. 

Pred 10 rokmi bolol v škole 37 dievčat a dnes tam študuje až 1200. I keď kapacita budovy je preplnená, dievčatá študujú na smeny. Ročné školné je medzi 4000 a 7000 rupí na dievča, čo je asi 55 – 85 euro.

Rozhodla som sa konať a vyzbierať dostatok peňazí, aby sme mohli poslať aspoň 30 dievčat do školy, alebo poskytnúť dievčatám čiastočné školné, keď ich rodičia nevedia zaplatiť v plnej výške. 

Ak by ste nás chceli podporiť a pomôcť 30 dievčatám k vzdelaniu, môžete tak spraviť finančným príspevkom kampane na GoFundMe stránke. Aj 5.5 eura pomôže, lebo zaplatí dievčatku školné na mesiac.

https://www.gofundme.com/f/z-s-masani-girls-school-in-bhavnagar

 

Ďakujem za podporu, či už finančnú alebo ľudskú.

S láskou,

Barb