Pani Záborská, čo sa Vám v minulosti stalo, že tak dogmaticky presadzujete obmedzenie ženských práv, i keď Slovensko ich podporilo a povedalo Vám niekoľkokrát nie? My ľudia robíme aktivity, hlavne tie extrémne, pocitovo reagujeme, rozmýšľame a celkovo žijeme podľa programov, ktoré sme si nadobudli počas detstva a mladosti. Programy nám nedávajú slobodu žitia, lebo sú v podvedomej úrovni, a ak ich nedostaneme do vedomia, budeme reagovať stále len tým istým spôsobom a presadzovať si to svoje i napriek opakovanému odmietnutiu a feedbacku zo strany iných, tak ako to robíte vy. Slobodu a výber žitia nám dá len spoznanie a pochopenie nášho programu, ako kvôli nemu reagujeme a akú bolesť tým sebe a iným spôsobujeme.

Pýtam sa preto, čo sa Vám v živote stalo, že reagujete tak, ako reagujete? Nechcene ste otehotneli a podstúpili potrat a stále ste si neodpustili? Hovorili Vám v škole, že ste sivá myš, ktorá to nikam nedotiahne a máte potrebu to teraz všetkým dokázať? Či Vás v rodine učili, že ženy nie sú hodné muža, a že ich sila, autenticita a zodpovednosť za svoj život sú nebezpečné a musia sa kontrolovať? Alebo ste neobjavili svoju ženskosť a nepochopili, že je to dar od Boha, a žijete v rámci hraníc, ktoré Vám určila spoločnosť Vašich predkov? Neviem, s akými programami žijete, ale slobodu Vám prinesie Vaše sebapoznanie, ktorým ste asi ešte nepodstúpila.

Vo svojich vyjadreniach sa oháňate kresťanskými pravidlami a kresťanským spôsobom života. Ale Boh a viera v neho, nie je kresťanstvo. Boh je láska, ktorá je všade a pre všetkých. Kresťanstvo je náboženstvo, jedno z mnoha, ktoré sa vyše dvoch tisíc rokov snaží kontrolovať ľudí cez strach a pocit viny. Nezamieňajte si Boha a jeho lásku voči nám s náboženstvom!

Boh nám dal slobodu voľby, nesúdi nás, neviní nás a bezpodmienečne nás miluje. Stvoril nás na svoj obraz a s láskou nás podporuje. Ak žijete podľa Boha, ako vravíte, kde je Vaša láska, pomoc blížnemu, sloboda iným? Ja ju vo Vašom správaní nevidim. Zato vidím, ako spôsobujete bolesť ženám, ako spôsobujete hnev a smútok ľuďom, ktorých by sa Vaše dogmatické nápady dotýkali. Chcú mať s Vami dialóg, hovoria Vám o svojej bolesti, o svojich životoch a vy vehementne nie ste ochotná počúvať a len slepo robíte, čo Vám Váš program hovorí. Akú vlastnú bolesť si Vašim správaním tlmíte?

Ak chcete žiť podľa Boha, byť láskavá ako on, musíte mať odvahu sama sebej porozumieť na empatickej, emocionálnej úrovni. Ak nie ste láskavá voči sebe, nerozumiete samej sebe, vlastnej bolesti, nemáte empatiu so sebou, nemôžete toto ponúknuť ani iným a voči iným sa správate tak studeno, ako to robíte voči sebe samej. Len sebaspoznanie Vám otvorí srdce voči blížnym a s láskou pochopíte, akú devastáciu a negativitu po sebe zanechávate. S láskou sa za Vás modlím.