Väčšinu svojho profesného života si bol novinárom a komentátorom, teda si väčšinou kritizoval politikov a političky. Aká veľká zmena bude pre teba úloha poradcu prvej prezidentky?

“Keby to nebola Zuzana Čaputová, tak by som sa na to nedal. Ponúk od prezidentov som už mal a slušne som sa poďakoval. Priznám sa, že som si nevedel sám seba predstaviť napríklad v úlohe hovorcu, ale pri ponuke od Zuzany Čaputovej som dlho nerozmýšľal, pretože sa poznáme dlhé roky a dôverujeme si. Vieme, čo od seba môžeme očakávať.”

 

Bude pre Teba ťažké nekritizovať, ale radiť a odporúčať?

“Doteraz som sa o verejný život a politiku zaujímal z toho hľadiska, že čo o tom napíšem. Teraz sa budem venovať tomu istému, ale tak, že budem pripravený odpovedať pani prezidentke, ak sa ma na tú tému opýta. Povinností, ktoré má, je strašne veľa a nemôže sledovať všetky oblasti tak podrobne ako my, ktorí sa na to špecializujeme. Takže ja dúfam, že keď sa objaví niečo, o čom by mala byť informovaná, nebude si to musieť googliť, ale že ju dokážem zorientovať v probléme v dvoch-troch minútach. To je tá ľahšia časť. Tá ťažšia bude, ak sa ma opýta na názor, čo by mala ako prezidentka urobiť. S tým ešte neviem, ako sa mi bude dariť, jedna vec je komentovať a kritizovať a druhá odporučiť, čo je v danej situácii správne.

Na druhej strane, komentátor je niečo ako prezident, ktorý je strážcom pravidiel, strážcom toho, aby sa dodržiavali dobré mravy, aby sa ľudia správali zodpovedne a primerane svojmu postaveniu. Všetky dobré zásady, ktoré som ako novinár a komentátor presadzoval, budem teraz ponúkať pani prezidentke.”

 

 

Vo funkcii prezidentky budeme mať prvý raz ženu, bude to mať vplyv na tvoje odporúčania?

“Bude to niečo nové, čo môže meniť politiku. Na Slovensku je najvyššia politika strašne kuchynská. Ľudia, ktorí sa stretli vo funkciách, sa po niekoľkých týždňoch začnú k sebe správať príliš familiárne a dôverne, ako keby spolu pásli husi, ak to preženiem. Počúvam všelijaké historky, ako si politici sadli, vypili si niekoľko fliaš vína a porozprávali sa. Nemyslím si, že by Masaryk alebo Beneš, či iní z veľkých štátnikov viedli takéto krčmové reči. Myslím si, že tým, že Zuzana Čaputová je žena, tak môže úradu dodať trochu odstupu, rešpektu a nebál by som sa povedať, že aj noblesy. To nemá fungovať, hej ty, Zuzana, takýto mám nápad. Jednoducho, prezidentka môže mať dobré vzťahy s premiérom, aj s predsedom parlamentu, ale je hlava štátu a oni sú ústavní činitelia a majú sa rozprávať na tejto úrovni. Obávam sa, že slovenská politika veľmi trpí nedostatkom štábnej kultúry a štábnej úrovne a ja si myslím, že nová prezidentka môže pri nastoľovani nového spôsobu komunikácie pomôcť.”

 

Marián Leško (v strede).  Foto - TASR

 

Bude ako žena bojovať s predsudkami aj ako prezidentka?

“Prezidentka je žena a nedajú sa odbúrať niektoré tradície, až stereotypy toho, ako bude vnímaná. Ideálne by bolo, keby sa tým vôbec nemusela zaoberať, ale kým sa k tomu dostaneme, je to ešte dlhá cesta. Pani prezidentka môže v tomto ohľade urobiť veľa preto, aby ju verejnosť vnímala ako funkcionára štátu, ktorý je zhodou okolnosti žena, ale nemal by byť ženský aspekt dominantný. Je dôležité, ako je prezidentka oblečená, lebo, ak by netrafila mieru, je to pre bulvár a časť verejnosti vyrušujúce, ale na druhej strane je oveľa dôležitejšie, čo povie vo svojom inauguračnom prejave, ako si predstavuje výkon funkcie, ako si predstavuje naladenie vzťahov s ďalšími ústavnými činiteľmi.   

Dnešná politika je veľmi maskulínna, muži považujú za dôležité ukázať svaly, ukázať, že v konfliktoch neustupujú, že s nimi nikto nebude zametať. Pani prezidentka má šancu ukázať niečo, čomu sa hovorí mäkká, pokojná sila. Poznám ju ako veľmi vyrovnanú, rozvážnu osobu, dôležité bude, aby sa takto správala  aj vo funkcii, aby odbúravala hlúpe predstavy, že každá žena má nejaký problém so svojimi emocionálnymi stavmi. Toto je stereotyp a veľmi nešťastný, ale myslím si, že nepotrvá dlho, kým ho prezidentka svojím správaním vyvráti.”

 

Pokojnou silou prekvapila už v kampani. Neurážala, neútočila a vyhrala. Podarí sa jej to však presadzovať aj vo funkcii? Záver prezidentovania Andreja Kisku poznačili tvrdé útoky vládnej strany.

“Problém je jednoduchý, na dohodu treba dvoch, na hádku stačí jeden. Ak tu bude dochádzať k javom, ku ktorým prezident nemôže mlčať, lebo inak by sa spreneveril svojej funkcii a postaveniu, tak to bude musieť pani prezidentka povedať, bez ohľadu na reakcie. A keď niečo povie hlava štátu, tak to má vždy aj politický rozmer. Musí byť ale jasné, že nekritizuje ľudí, ale spôsoby, akým sa niektoré veci dejú. Ak by sa jej to podarilo a ostala by objektívna a nestranná k všetkým aktérom politického života, udržalo by sa to v civilizovanom rámci. Lebo záver prezidentovanie Andreja Kisku už civilizovanú podobu nemal, útoky boli príliš brutálne a hraničilo to so znevažovaním hlavy štátu.”

 

Marián Leško u prezidenta Andreja Kisku.   Foto - TASR

 

Dajú sa takého brutálne útoky ustáť?

“Niekedy je treba v tých sporoch menej adrenalínu a viac pokojného tónu, ktorý nie je urážlivý. Budem sa snažiť, aby reagovala na veci, ale aby tá reakcia nebola vnímaná ako osobný útok na iného funkcionára štátu, ale aby sa niesla v duchu, že tu sa porušujú pravidlá a zásady slušnosti. Nemôžeme zabrániť útokom, ale pokúsime sa neodpovedať rovnakým tónom. Verím, že ak to dokázala počas volebnej kampane, kde bol ten tlak veľký, tak by to mohla zvládnuť aj vo funkcii.”

 

Hovoríš, že by mala ostať objektívna a nestranná, bude sa jej to dariť aj v prístupe k Progresívnemu Slovensku, za ktoré kandidovala?

“Nevidím dôvod, aby sa správala k tejto strane inak. Prezidentka má povinnosť komunikovať a riešiť veci s ústavnými činiteľmi, voči politikom nemá ústavné právomoci a nesmie sa dostať do polohy, že niekomu stranícky fandí.”

 

 

Prezidenti a prezidentky musia často riešiť otázku, či budú komunikovať s extrémistickými stranami. Bude prezidentka viesť dialóg s kotlebovcami?

“Toto je jeden z veľkých problémov. Na jednej strane majú, a po ďalších voľbách zrejme budú mať ešte väčšiu, demokratickú legitimitu, lebo dostanú hlasy od voličov. Z tohto hľadiska by ich prezidentka nemala označovať za neprijateľných. Na druhej strane je prezidentka istým spôsobom strážcom ústavnosti. A nemala by prejavovať blahovôľu k niekomu, kto ju ohrozuje. Aj jeden, aj druhý princíp je oprávnený a pri zvažovaní, ktorý dostane prednosť, si treba počkať aj na konkrétne správanie Mariána Kotlebu.”

 

V sobotu čaká Zuzanu Ćaputovú inaugurácia, už je hotový prejav?

“Zo strany poradcov áno, posledné úpravy sú v kompetencie toho, kto ho prednesie.”

 

Asi sa nedozvieme, čo v ňom bude?

“Nie (smiech).”

 

Marián Leško. Foto - youtube.com

 

Aké teda budú priority prvej slovenskej prezidentky?

“Je právnička a má osobnú skúsenosť, ako funguje, či skôr nefunguje súdny systém a prokuratúra, ako funguje či nefunguje ústavný súd. Téma spravodlivosti a jej právny rozmer je jej silná téma, rovnako ako sociálna spravodlivosť. Aby sa Slovensko zmenilo na súdržnú spoločnosť, kde má každý občan oprávnený nárok, aby sa k nemu správali ako k občanovi a občianke. Aby to nefungovalo tak, že tí najsilnejší si môžu dovoliť všetko, a to beztrestne a tí najmenej úspešní aby boli boli ukrátení aj na svojich občianskych právach. Bude sa snažiť podporovať proeurópsku a proatlantickú orientáciu. Chce zmeniť spôsob, akým sa k sebe správajú ľudia vo funkciách i ľudia k sebe navzájom, ľudia, ktorí majú odlišné názory. Bude sa snažiť, aby tón a štýl, ktorým vyjadruje svoje názory, bol príkladom pre všetkých. Môžeme mať rozličné názory, ale sme rôzne časti jedného spoločenstva a musíme spolu žiť a komunikovať. To je jej veľký cieľ, ale je to celospoločenská záležitosť, lebo vidíme, že radikalizácia a polarizácia sú v poslednom čase také veľké, že priam znemožňujú normálnu komunikáciu, nieto ešte komunikáciu, ktorá by viedla k nejakej dohode.”

 

Nová prezidentka bude presadzovať spravodlivosť, k nej patria aj práva žien a ich spravodlivé postavenie v spoločnosti. Bude ako prvá prezidentka klásť dôraz na ženské témy?

“Určite áno, pretože to je agenda, ktorá je jej blízka. Myslím si, že využije svoje právomoci na to, aby od najdôležitejších ministrov dostala správy, a mohla si urobiť základnú predstavu o tom, koľko v tejto oblasti je potrebné zmeniť, aby sme neboli spoločnosťou, ktorá ženy znevýhodňuje. Bude vyvíjať iniciatívu, aby sa o tom nielen hovorilo, ale aj zmenilo v realite.”

 

Nejaké konkrétne témy?

“To zatiaľ neviem povedať.”

 

 

Bude prvá prezidentka motivovať ďalšie ženy, aby vstúpili do politiky? V prípade prvej premiérky Ivety Radičovej to bol dočasný efekt a ona sama neodporúčala iným ženám vstup do politiky.

“Zuzana Čaputová má oveľa lepšie predpoklady, aby to jej pôsobenie nebolo také krátke, ako v prípade Ivety Radičovej. Iveta Radičová bola premiérka a jej pôsobenie záviselo od väčšiny v parlamente. Necelé dva roky vo funkcii je príliš málo, aby sa  niečo zmenilo v spoločnosti. Zuzana Čaputová, ak pôjde všetko ako má, bude mať na to päť rokov, a ak by ako úradujúca prezidentka kandidovala opäť, tak možno aj desať rokov. To už je dostatočná doba, keď ľudia budú počúvať - pani prezidentka, pani prezidentka. Potom im možno bude zrazu čudné, ak budú počuť - pán prezident. Je to návyk, ľudia potrebujú niečo také zažiť. Ale určite to bude mať svoj vplyv. Ak je žena v najvyššej štátnej funkcii, môže byť žena na každej funkcii.”

 

Ty si feminista?

“Nie, a ak, tak utajený (smiech).”

 

Vnímaš novú prezidentku ako feministku?

“Myslím si, že nie. Doteraz sa viac angažovala vo veciach justície, životného prostredia, spolupracovali sme v rámci nadácie Zastavme korupciu a Via Iuris ako ľudia, ktorí chceli zmeniť zákony na Slovensku. To sú jej hlavné domény. Ale aj bez toho, aby bola značková feministka, môže urobiť veľa v prospech žien.”