Za 32 rokov od Nežnej revolúcie sa nepodarilo naplniť túžbu po spravodlivom štáte, ktorý zabezpečí všetkým dôstojný život. Počas politických, ekonomických či pandemických kríz si to uvedomujeme ešte viac. V príhovore k výročiu Nežnej revolúcie v RTVS to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová.

Prezidentka Čaputová: Sloboda neznamená ataky 

Okrem iného vyzdvihla aj nenásilný charakter novembrových udalostí. "Všetci túžime žiť opäť bez obmedzení a budovať naše Slovensko. Kiežby nás tento, verím, že spoločný cieľ, dokázal spájať tak ako pred 32 rokmi," povedala.

V súvislosti s pandémiou pripomenula, že sloboda neznamená ani verbálne a fyzické ataky na zdravotníkov, lekárov či predavačky v obchodoch. S étosom a morálkou, aké spoločnosť preukázala v novembri 1989, by sme dnes podľa prezidentky boli oveľa úspešnejší aj v boji proti pandémii a vo vyrovnávaní sa s jej dosahmi. Pripomenula, že ľudia bojovali nenásilne za slobodu pre všetkých, nielen pre seba.

"Bolo viac toho, čo nás spájalo, než momentov, ktoré nás rozdeľovali. Pri pohľade na dnešné Slovensko je dôležité si pripomenúť, že aj takíto dokážeme byť," vyhlásila. Obzvlášť v súčasnosti podľa hlavy štátu stojí za pozornosť vyzdvihnúť nenásilný charakter novembrových udalostí.

"Ako si mnohí pamätáme, demonštrácie prebiehali pokojným spôsobom a bolo nemysliteľné, aby demonštranti napádali ľudí, znížili sa k nadávkam či k prejavom agresivity," pripomenula.

Prezidentka Čaputová: Sloboda nie je bez zodpovednosti 

Mnohí podľa prezidentky nadobudnutú slobodu začínajú vnímať ako nárok jednotlivca, ktorý si môže dovoliť čokoľvek. "Sloboda bez zodpovednosti však môže viesť aj k násilnému presadzovaniu vôle na úkor ostatných. Sloboda, ktorá sa neopiera o zákony a morálku, je deštruktívnou silou," povedala.

Sloboda podľa nej neznamená ani nenávisť voči skupinám ľudí s inými názormi či k menšinám. Povzbudiť treba podľa prezidentky ľudí, ktorí sú objektom nenávisti. "Angažujú sa, liečia chorých alebo v rôznych iných oblastiach pomáhajú robiť spoločnosť lepšou a náš život kvalitnejším. Títo ľudia sa nesmú cítiť sami. Želala by som si, aby ešte viac mohli vnímať našu podporu," skonštatovala.

Okrem prevencie a liečby ochorenia COVID-19 budeme potrebovať podľa Čaputovej aj posilniť prevenciu a liečbu našich vzájomných vzťahov. "Táto smutná doba raz pominie, ale my ako národ, my ako občania Slovenska tu budeme žiť spolu ďalej. Bohatší o poznanie z našej rôznosti a odlišnosti. Ale dúfam, že posilnení, s vôľou vykročiť spolu, nie proti sebe a s odhodlaním udržať odkaz Nežnej revolúcie a ozdraviť Slovensko," uzavrela.