Prázdniny sa končia a mnohí rodičia už začali s tým, že deti na školu pripravujú. Je to dobré?

“Súhlasím s tým, že príprava na školu už v týchto dňoch  môže veľmi pomôcť začať úspešne školský rok. Pomáha úprava režimu - mali by sme ho začať približovať tomu školskému. Je dobré myslieť na to,  kedy ide dieťa spať, aké aktivity robí cez deň, ale aj na to, aby malo vhodnú stravu. Ak sa teda  dieťa cez prázdniny stravovalo nepravidelne, chodilo neskoro spať, neskoro vstávalo – je vhodné to upraviť a byť dôsledným aj cez víkend. Mali by sme sa však snažiť využiť posledné dni prázdnin na spoločné zážitky."

Bude pre deti tento školský rok návrat do tried  jednoduchší, keďže do lavíc zasadnú bez rúšok a respirátorov?

“Myslím, že pre deti je ideálny stav, keď sa bude na COVID pozerať ako na bežné ochorenie. Vnímam však,  že tieň pandémie v spoločnosti stále je. Prežívame neistotu a nevieme, čo nastane v prípade zhoršenia pandemickej situácie. Návrat je  teda jednoduchší,  no deti nevedia, dokedy bude priaznivá situácia pretrvávať.”

Čo pred nástupom do školy prežívajú a cítia?

“Máme veľa detí, ktorým sa po jednotlivých vlnách pandémie a po lockdowne ešte stále nepodarilo zaradiť do bežného života. Riešime ich problémy z dlhodobej sociálnej izolácie. Je to veľká skupinu detí, ktoré si z prvej a druhej vlny nesú následky v podobe zhoršeného psychického zdravia. Budú potrebovať podporu vo výraznej miere, aby sa im podarilo zaradiť do školského procesu – od rodičov, psychológov a psychiatrov, aj zo strany školy. Deti, ktoré  problémy z izolácie nemajú, vnímajú, že je škola za dverami a viaceré sa na ňu tešia. Tie úzkostnejšie ladené naďalej majú obavy.”

Ako im môžeme pomôcť zvládnuť tieto pocity?

“Prácou sami na sebe. Treba počúvať svoje deti, byť vnímavým k ich, ale aj k svojím potrebám a snažiť sa ich zosúladiť. Nepopierať prežívanie detí, nebagatelizovať ich problémy.  Veľa sa s deťmi rozprávať, uznať ich pocity, že je v poriadku, že sa takto cítia a prežívajú obavy. Pri menších deťoch si môžeme pomôcť aj knižkami a filmovými rozprávkami s podobným príbehom, témou, akú prežíva dieťa – ukázať na príklade, ako to zvládol hlavný hrdina a porozprávať sa o tom. Pomáha aj vyjadriť pocity prostredníctvom hry."

Ilustračné foto - pexels.com

Ak majú deti strach, že v škole ochorejú, čo im treba hovoriť?

“Vyjadriť im porozumenie a empaticky ich počúvať. Strach detí a obavy treba brať vážne. Môžeme im hovoriť aj o vlastných obavách, aby nadobudli pocit, že v tom nie sú sami a že nielen oni prežívajú strach. Neklamať deťom, hovoriť im pravdu – áno, je možné, že ochorejú, sľúbiť, že budú zdraví, im nevieme. Ale sme tu pre nich a so všetkým im pomôžeme. Zvládlo to už veľa detí a rodín pred nimi. Našu vlastnú úzkosť prenášame na deti – stále platí, rodič sa musí postarať sám o seba, byť v rovnováhe, pokoji a toto odovzdá aj svojim deťom, takže je dobré pracovať na vlastných strachoch.”

Poďme k tej príprave na školu – na čo treba pamätať?

“Najmä na spomínanú úpravu režimu detí. Treba im vniesť do života stálosť a pravidelnosť. Ak sa budú pýtať, ako bude školský rok vyzerať, netreba sa báť povedať im: Neviem, ale som tu pre teba a pomôžem ti to zvládnuť. Je veľmi dôležité starať sa v týchto časoch o vlastné psychické zdravie aj o psychické zdravie detí – akékoľvek príjemné radostné aktivity sú vítané. Všetko čo nám robí radosť, spoločné zážitky, zdieľanie nám pomáha pripraviť sa na prípadné ťažšie dni.”

Ako by mal vyzerať prvý školský deň? Máme si ako rodičia urobiť voľno, zájsť s dieťaťom po skončení školy v prvý deň do cukrárne alebo ho nechať s kamarátmi spracovať dojmy?

“V prípade prváčikov určite áno. Predsa len, začiatok školy je veľký medzník v živote dieťaťa. Staršie deti ocenia skôr spoločnosť rovesníkov a spoločné zdieľanie dojmov z prvého dňa v škole. Prípadne je vhodné si so staršími deťmi program naplánovať spoločne – ocenia, že ich počúvame a ak sa môžu spolupodieľať na vymýšľaní spoločných aktivít.  O škole by sme mali hovoriť pravdivo. Netreba hovoriť, že všetko bude iba v poriadku. Je normálne pripustiť, že môžu prísť problémy, ale je dôležité uistiť dieťa, že ich spolu zvládneme.”

S akými problémami treba rátať?

“Hlavne pri úzkostnejších deťoch je aktuálna otázka socializácie. Môže im pomôcť, ak ešte pred začiatkom školy nadviažu rovesnícke vzťahy a väzby. Pomáha ranný rituál, ale aj to, ak sa na školu ideme s dieťaťom už teraz pozrieť. A je veľmi dobré dbať na to, aby sme to nepreháňali s počtom krúžkov. Niekedy si rodičia neuvedomujú, že päť hodín v škole je pre prváčika to isté, čo pre nás celý pracovný deň.  Dobré je hľadať primeranú mieru zaťaženia aj relaxu.”

Čoho sa máme ako rodičia vyvarovať?

“Nestrašme deti školou. Nehovorme vety typu: Veď počkaj, pôjdeš do školy, tam ťa naučia. Dieťa potrebuje teraz našu psychickú podporu.”