Celonárodná osvetová kampaň Ružový október - Povedz nie rakovine prsníka, zvyšuje povedomie verejnosti o zdraví žien a význame prevencie rakoviny prsníka. Symbolom kampane je ružová stužka.

Počas kampane sa ženy môžu zúčastniť na prednáškach či vzdelávacích podujatiach, kde si môžu osvojiť samovyšetrenie či návyky pre zdravý životný štýl. Na podporu prevencie naružovo osvetlia viaceré dominanty slovenských miest.

Rakovina nemôže byť tabu

"O téme prevencie je neustále potrebné rozprávať, aby ženy vedeli, že sa nemajú čoho báť v súvislosti s mamografickým vyšetrením, aby rakovina nebola tabu, ale ochorenie, o ktorom vieme stále viac a často je možné ho úplne vyliečiť," skonštatovala lekárka a správkyňa pacientskej organizácie Ružová stužka Alena Kállayová.

Koordinátorka onkologických skríningov Národného onkologického inštitútu Jana Trautenberger Ricová poukázala na nízku účasť na skríningovej mamografii. Na Slovenskú má na ňu ročne nárok 350.000 žien. Vlani sa na nej celkovo zúčastnilo 142.121 žien, z toho vyše 50.000 už pociťovalo nejaké ťažkosti.

"Je to dôsledkom nedostatočnej starostlivosti žien o zdravie jednak pre strach zo samotného mamografického vyšetrenia, tiež pre obavy z jeho výsledku, čo môže prameniť z nedostatku užitočných informácií o skutočnom význame vyšetrenia," upozornila.

Na absolvovanie mamografie vyzvali ženy tiež všetky tri zdravotné poisťovne na Slovensku. Mamografia je podľa odborníkov kľúčovým vyšetrením, ktoré môže zachytiť ochorenie vo včasnom štádiu, keď je možné ho úplne vyliečiť. Na Slovensku rakovine prsníka ročne podľahne 900 žien.

Kampaň podporila aj prezidentka

Kampaň Ružový október - Povedz nie rakovine prsníka podporila aj prezidentka SR Zuzana Čaputová. "Tomuto onkologickému ochoreniu (rakovine prsníka) podľahne ročne na Slovensku niekoľko stoviek žien. Prevencia v podobe mamografického skríningu je mimoriadne dôležitá - môže zachrániť zdravie i životy mnohých žien," uviedla na sociálnej sieti Čaputová. Vyzvala, aby ženy prevenciu nepodceňovali.

Kampaň podporila aj prezidentka SR. Foto - FB Zuzana Čaputová

Podporu ženám s rakovinou prsníka ponúka občianske združenie Amazonky. "Keď ochoriete, môžete mať podporu okolia, rodiny, priateľov, ale nikto z nich sa nevie vcítiť do toho, čím prechádzate, ako osoba, ktorá prežila to isté," uviedla jeho predsedníčka Dominika Kormanová.

Samovyšetrenie a skríning sú kľúčové

"Odhaliť včas rakovinu prsníka pomôže najmä pravidelné samovyšetrenie prsníkov v spojení so sonografiou v období od 20 do 40 rokov a mamografiou každé dva roky vo veku medzi 40 až 69 rokov, ako aj účasť na skríningu," upozorňuje aj Stanislava Bošiaková z Onkoinfo.sk.

Včasná diagnostika znamená šancu na menej invazívnu liečbu a v prípaderognosticky priaznivých nádorov aj na dobrú prognózu dlhodobého prežívania," uviedla Bošiaková. K základným pilierom prevencie patrí aj zdravý životný štýl, ktorý zahŕňa napríklad pravidelný pohyb, obmedzenie alkoholických a sladených nápojov, racionálnu výživu s obmedzením živočíšnych tukov, červených druhov mäsa, dostatok ovocia, zeleniny a vlákniny.

Najviac ohrozené sú ženy nad 50 rokov

Karcinóm prsníka postihuje najmä ženy vo veku nad 50 rokov, čoraz viac sa však presúva do mladších vekových kategórií. Približne jednu z piatich žien zastihne rakovina prsníka vo veku mladšom ako 50 rokov. Ako upozornila Bošiaková, s diagnózou a liečbou sú spojené aj nezdravotné, najmä socioekonomické a psychické dosahy na ženu a jej rodinu. Pacientka po ukončení liečby vyžaduje dlhoročný poliečebný manažment.

Zhruba u jednej tretiny pacientok prejde podľa Bošiakovej ochorenie po čase do pokročilého štádia. Približne u piatich percent žien je nádor diagnostikovaný v pokročilom štádiu s postihnutím vzdialených orgánov už v čase stanovenia prvej diagnózy. "Aj pacientky s pokročilým ochorením žijú medzi nami, mnohé pracujú, starajú sa o svoje rodiny. Spoločnosť im, žiaľ, venuje veľmi málo pozornosti," dodala.