Prípad opernej speváčky Patrície Janečkovej, ktorá vo veku 25 rokov podľahla po dvojročnom boji rakovine prsníka, nie je, žiaľ, ojedinelý. Najčastejšie nádorové ochorenie u žien malo svoj vrchol výskytu vo veku 64 rokov. Pod 30 rokov šlo o 0,8 percenta prípadov.

To sa však mení. Posledné roky toto ochorenie vo zvýšenej miere zasahuje aj ženy v období 25. až 45. roku života.

Rakovina prsníka u mladých žien

“Rakovina prsníka má dlhodobú tendenciu vyskytovať sa stále v nižších vekových skupinách žien. Možno povedať, že v rámci prevencií máme aj vyšší záchyt tohto ochorenia, čo považujeme za úspech. Prečo sa rakovina prsníka vyskytne tak skoro neviem, lebo rakovina prsníka je multifaktoriálne ochorenie,” hovorí gynekologička MUDr. Radmila Sládičeková.

V roku 2021 pribudlo podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NZCI) 3 408 nových prípadov rakoviny prsníka, najviac ich bolo vo vekovej skupine 65-69 rokov. Centrum však dodalo, že rastie počet pacientok od 35. roku života.

Pribúdajúci počet rakoviny prsníka medzi mladými ženami potvrdzuje zo svojej praxe aj gynekológ MUDr. Jozef Španka. “Rakovina prsníka u žien je najčastejšou príčinou úmrtia žien, vo veku pod 30 rokov je pomerne vzácna. Jej výskyt v tejto vekovej kategórii však stúpa.”

Rakovina prsníka je najčastejším nádorovým ochorením u žien, celosvetovo si vyžiada ročne viac než 600-tisíc životov. Na Slovensku je úmrtnosť na toto onkologické ochorenie jedna z najvyšších a európsky priemer presahuje o viac ako 20 percent.

Rakovina prsníka - prvé príznaky

Prečo sa rakovina prsníka vyskytuje u tak mladých žien nie je zrejmé. Jednou z príčin je rodinná záťaž, mutácia génov BRCA1 a BRCA2. “Dôležitý je preto údaj výskytu rakoviny prsníka v rodine - stará mama, matka, sestra. Gén BRCA1 zvyšuje riziko vzniku rakoviny o takmer 90 percent oproti ostatnej populácii,” hovorí MUDr. Španka.

Svoje urobí aj životný štýl a stres. “Aj ďalšie karcinogény slúžia ako kofaktory a vedia odštartovať malígne bujnenie. Prežívanie a vyliečenie pacientky sa odvíja od histologickej kvality nádoru. Bohužiaľ, práve mladšie ženy mávajú nádory, ktoré rastú rýchlejšie a sú aj expanzívnejšie a agresívnejšie,” dodáva MUDr. Sládičeková.

Nižší vek, ktorý je u mnohých diagnóz výhodou v boji s chorobou, je pri rakovine prsníka skôr záťažou. “Mladý vek pacientky, kedy vôbec nepremýšľa o žiadnom ochorení, nie ešte o takto závažnom, je obrovskou výzvou pre psychické sily,” hovorí MUDr. Sládičeková.

Vysvetľuje, že mladá žena je konfrontovaná s mnohými sociálnymi dopadmi ochorenia - dlhodobá PN, obava zo straty zamestnania a dočasnè oslabenie kľúčového člena rodiny, ktorý poskytuje starostlivosť všetkým členom a teraz sám starostlivosť potrebuje, čo vyžaduje radikálne zmeny v rodinnom živote. Pacientky v takejto záťažovej situácii často strácajú partnera.

“Mladé ženy, ktoré ešte deti nemajú, riešia otázku, či ešte niekedy budú môcť mať deti. Na túto otázku mám hneď odpoveď - áno, po vyliečení je možné otehotnieť, mám vo svojej starostlivosti niekoľko pacientok po liečbe rakoviny prsníka, ktoré šťastne donosili zdravé deti,” hovorí dlhoročná gynekologička MUDr. Sládičeková.

Ženy musia znášať aj ďalšie dôsledky choroby a liečby: chemoterapiu, stratu vlasov či mastektómiu - chirurgický zákrok, pri ktorom sa odstraňuje celá mliečna žľaza, až na výnimky i s prsným dvorcom a bradavkou.

Úmrtnosť na rakovinu prsníka

Na rakovinu prsníka na Slovensku zomrie až 300 žien. Lekári i pacientske organizácie opakovane upozorňujú, že až 30 percent žien je diagnostikovaných neskoro, až v II. a IV. štádiu s metastázami.

Preto hlavne v októbri v rámci kampaní Pink október pripomínajú dôležitosť prevencie. “Nikdy netreba zabúdať na samovyšetrovanie prsníkov po menštruácii a akékoľvek zmeny na koži prsníkov alebo sekréciu z bradavky s prímesou krvi treba riešiť čím skôr,” dodáva MUDr. Španka.

Podporu ponúkajú aj pacientske organizácie ako je Nie rakovine, kde sú v poradniach k dispozícii lekári, onkologickí asistenti aj psychológovia, ktorí dokážu pacientku sprevádzať celou liečbou.

„V Občianskom združení Amazonky spájame ženy všetkých vekových skupín, ktoré sa liečili alebo sa liečia na karcinóm prsníka. Týchto diagnóz, bohužiaľ, pribúda. Rakovina prsníka pritom vôbec nemusí byť smrteľným ochorením. Pri skorom záchyte ju vieme liečiť. Môže sa tak zmeniť na chronické ochorenie a pacientka môže ďalej žiť plnohodnotný život. Je však dôležité, aby ženy vedeli o možnostiach prevencie a aby z nej nemali strach, ani z diagnostiky, ani z liečby,“ uviedla pre médií Dominika Kormanová, predsedníčka ďalšej organizácie - OZ Amazonky.

Pink október - teda Ružový október, sa spája s mnohými kampaňami a akciami proti rakovine prsníka. Symbolom je ružová farba a ružová stužka. Na podporu žien bojujúcich s ochorením sa v rámci ružového októbra rozsvietia 15. októbra na ružovo viaceré slovenské dominanty.