V liečbe mužského sexuálneho zdravia sa za posledných 20 rokov zaznamenali veľké pokroky, vrátane lieku Viagra na liečbu erektílnej dysfunkcie. Účinný liek na ženskú sexuálnu dysfunkciu stále nie je, hoci táto diagnóza postihne v určitých fázach života takmer polovicu žien na svete.

Sexuálna dysfunkcia u žien

Najčastejšia sexuálna dysfunkcia u žien je porucha túžby, vzrušenia, porucha orgazmu a sexuálne bolestivé poruchy, ktoré komplikujú intímny, ale aj neintímny partnerský život.

Podľa americkej štúdie (Journal ot the American Medical Association) má sexuálne problémy 43 percent Američaniek, 37 percent má problém dosiahnuť orgazmus a 33 percent potvrdzuje stratu libida, čiže zníženie chuti na sex. Sexuálne problémy sa s vekom zvyšujú. Zo 42 miliónov Američaniek starších ako 50 rokov pociťuje podľa štúdie nízku sexuálnu túžbu 16 miliónov žien, čo je 38 percent.

Na Slovensku evidujeme viac ako 250-tisíc žien starších ako 50 rokov, ktoré tento problém majú. Až u 50 percent žien po menopauze, žien s anorexiou a onkopacientiek je preukázaná nedostatočná sekrécia vaginálnej sliznice.

Orgazmus pre ženy je len odmena

Gynekologičky potvrdzujú, že sexuálna dysfunkcia, či orgazmus sa u žien stále podceňujú, hoci ženy s poruchami sexuálnej túžby prežívajú nižšiu kvalitu života, nižšiu spokojnosť so svojou ženskou úlohou, pociťujú stratu vitality, únavu a zažívajú vyššiu mieru frustrácie, či úzkosti.

“Orgazmus je u muža takmer na 99 percent súčasťou vyvrcholenie - ejakulácie, ktorá je nevyhnutná pri reprodukčnom cykle. U žien je orgazmus charakterizovaný ako ”pocitová odmena” a nie je nevyhnutnou súčasťou sexuálneho života a reprodukcie. Otehotnie aj žena anorgazmická, frigidná, ale aj žena znásilnená. Bolo pritom zistené, že pri orgazme sa ejakulát ľahšie vstrebáva do maternice,” hovorí psychiatrička a sexuologička MUDr. Danica Caisová.  

Dodáva, že dlho pretrvávala predstava, že ženy majú sex iba pretrpieť. Hlavné bolo uspokojiť muža, ale uspokojenie žien nebolo podstatné, lebo sex si užívajú len ľahké ženy. “Už máme rovnoprávnosť, aj v intímnom živote,” dodala Caisová.

Gynekologička MUDr. Radmila Sládičeková (vľavo) a farmaceut a spoluautorom oleogélu Janell PharmDr. Jozef Šiška.  Foto - Miroslav Košírer

Ženy o problémoch v intímnej sfére nerady nehovoria - ani medzi sebou, ani keď navštívia lekára. Orgazmus je pri tom problém, ktoré rieši väčšina z nich. Len každá tretia žena prežije skutočné a pravidelné sexuálne vyvrcholenie. Štatistiky uvádzajú, že viac ako 70 percent žien orgazmus predstiera.

“Iba 25 percent žien, ktoré zažívajú ťažkosti s orgazmom, zájde k špecialistovi a sú pri riešení problému aktívne. Viac ako 54 percent žien je schopných o tom hovoriť, ale len, ak ich sa ich lekár alebo lekárka opýtajú. Až 33 percent žien nebude o tejto téme hovoriť ani vtedy, keď sa ich lekár priamo opýta,” cituje štatistiky z lekárskeho prostredia gynekologička MUDr. Radmila Sládičeková.

Prvý intímny oleogél na ženský orgazmus

Sexuologička Dabica Caisová a gynekologička MUDr. Radmila Sládičeková spolu s farmaceutom a spoluautorom PharmDr. Jozefom Šiškom predstavili prvý prírodný intímny oleogél na slovenskom trhu Janell, ktorý napomáha ženskému orgazmu a rieši aj sexuálnu disfunkciu. Oleogél je bez hormónov a estrogénov, uvoľňuje, prekrvuje a podporuje vonkajšie intímne ženské partie.

“Janell je určený na skvalitnenie a zvýšenie intenzity sexuálneho prežitku. Účinné látky v oleogéli (visnadín, CBD a myrcén) spôsobujú hlavne zvýšenie prekrvenia v intímnych partiách. Zvýšené prekrvenie zvyšuje citlivosť, výrazne ovplyvňuje zvlhčenie a zvyšuje chuť na intímne zblíženie alebo autoerotiku. Má príjemnú vôňu vďaka prírodnej látke YLANG YLANG, ktorá má aj antiseptické účinky. Janell neobsahuje konzervačné látky a bol dermatologicky testovaný,” uviedol pre Ženy v meste MUDr. Peter Širola.

Je určený nielen pacientkám, ktoré majú sexuálne problémy, ale aj ženám a párom, ktoré si iba chcú spestriť a spríjemniť sexuálny život zvýšením intenzity prežitku.

Dobré skúsenosti s oleogélom Janell majú aj pacientky Radmily Sládičekovej. “Oleogél veľmi rozšíril moje spektrum pomoci, je to liek, ktorý sa dá použiť u mnohých pacientiek s nejakým typom sexuálnej disfunkcie,” hovorí Sládičeková, ktorá rozdáva vzorky pacientkám.

Gynekologička MUDr. Radmila Sládičeková.  Foto - Miroslav Košírer

 

Čo je ženská sexuálna dysfunkcia (female sexual dysfuncion)

 

Porucha sexuálnej túžby je charakterizovaná tým, že pocity sexuálneho záujmu alebo túžby sú nedostatočné, alebo neprítomné. Žena nemá sexuálne myšlienky, či fantázie a m motivácia ku sexuálnej aktivite je výnimočná, alebo celkom chýba. Žena má nedostatok záujmu o sexualitu je za hranicou bežného poklesu v rámci životného cyklu, alebo trvania partnerského vzťahu.

Ženy s poruchou sexuálnej túžby prežívajú nižšiu kvalitu života a pociťujú nižšiu spokojnosť so svojou ženskou rolou. Prítomná je taktiež strata vitality sprevádzaná únavou. Ženy s poruchou sexuálne týžby pociťujú vyššiu mieru frustrácie, majú úzkosti a sú konfliktné.

Porucha sexuálneho vzrušenia, alebo porucha fyzického (genitálneho) vzrušenia pri sexuálnej stimulácii je prítomná minimálna tumescencia vulvy a minimálna lubrikácia pošvy, ale žena subjektívne sexuálne vzrušenie prežíva.

Porucha pocitového sexuálneho vzrušenia pri sexuálnej stimulácii predstavuje fyzické príznaky sexuálneho vzrušenia, avšak chýbajú, alebo sú výrazne oslabené prežívané pocity vzrušenia.

Porucha orgazmu je nielen neschopnosť dosiahnuť orgazmus, ale aj výrazne znížená intenzita prežívania orgazmu, alebo orgazmus oneskorený za prítomnosti veľkého sexuálneho vzrušenia. Následkami anorganizmu môže žena pociťovať bo-lesti v podbrušku, bolesti hlavy, pocity psychického napätia, podráždenosť, frustráciu.